Grundrisse, I: Intro

Jag tänkte slänga upp en serie bloggposter med utgångspunkt i Karl Marx’ Grundrisse, en lös samling av ekonomikritiska manuskript från vintern 1857–58 som först från 1970-talet har blivit läst på allvar.
Min ambition är inte att göra någon samlad “läsning”, utan tvärtom att dela med mig av lösryckta noteringar. Ibland kommer det att göras hönor av fjädrar. Andra gånger blir utgångspunkten kanske snarare i vad andra har skrivit om Grundrisse.
Framför allt utgår jag från det svenska urval som har sammanställts av Sven-Eric Liedman, vilket finns på nätet så väl som i en nyutgåva på Tankekraft. Tyvärr rymmer detta urval inte det på senare år flitigt omlästa “maskinfragmentet“. Direkt oförlåtligt är att förlaget har varit så slarvigt att alla talstreck (–) har ersatts av bindestreck (-) vilket ger ett nästintill outhärdligt intryck i översättningar av den talstrecksspäckade filosoftyskan.
Men jag har också kikat en del i den fullständiga tyska MEW-utgåvan av Grundrisse, som förstås även finns online på engelska.

28 kommentarer ↓

#1 Hilton Friedman on 8 July 2011 at 5:26 pm

Har för mig att “Fragment” finns i svensk översättning i ett nummer av Fronesis

#2 rasmus on 8 July 2011 at 5:27 pm

Ja, så var det nog. Undrar om någon har redigitaliserat det.

#3 chrisk on 8 July 2011 at 5:38 pm

Trevligt! Önskar att jag hade haft tid att läsa med. Kanske, beroende på hur sommaren veckar sig.

(tjyvläste dock lite i nätlänken, och det är fascinerande hur metodiskt argumenterande Grundrisse verkar vara.)

#4 niklas on 8 July 2011 at 5:46 pm

Hmm, har fått intrycket att s. 194 och framåt i Tankekraft-utgåvan är (delar av?) Fragment om maskiner? Annars skulle det vara en kulturgärning om någon kunde digitalisera Fronesis-översättningen. http://www.fronesis.nu/nummer/10/arbete här är länken till det numret, hur som.

#5 suitsmeveryfine on 9 July 2011 at 5:27 am

En verklig kulturgärning hade varit att översätta hela Grundrisse eller åtminstone passa på att rätta till Liedmans i vissa fall katastrofala felöversättningar. Se det här t.ex:

“Kapitalet är självt den tilltagande motsägelsen, eftersom det förhindrar reduktionen av arbetstiden till ett minimum, medan det å andra sidan använder arbetstiden som rikedomens enda måttstock och källa.” (Grunddragen, 1971, s. 198)

“Capital itself is the moving contradiction, [in] that it presses to reduce labour time to a minimum, while it posits labour time, on the other side, as sole measure and source of wealth…” (Grundrisse, Penguin, 1973, s. 706)

Jag kan inte hitta stycket på tyska just nu men det är hursomhelst korrekt översatt i Penguinutgåvan. “it presses to reduce labour time to a minimum” och “det förhindrar reduktionen av arbetstiden till ett minimum” är förstås mycket olika saker. Jag påpekade det här för Liedman i april förra året så att det skulle kunna rättas till i nyutgåvan men det brevet fick jag inget svar på.

Det felöversatta stycket är ett av de mest centrala Marx någonsin har skrivit. Där beskriver han alltså kapitalet som en motsägelsefull process i relation till arbetstiden (en processerande motsättning förresten, inte någon “tilltagande” motsättning): å ena sidan har endast den abstrakta arbetstiden något värde men å andra sidan “arbetar” kapitalet oupphörligen för att minimera denna arbetstid. I och genom denna motsättning rör sig kapitalet.

#6 rasmus on 9 July 2011 at 8:48 am

suitsmeveryfine: Jag är mer eller mindre mållös. Passagen om kapitalet som “prozessierende Widerspruch” är mycket riktigt helt central och det är en viktig poäng du gör, att “proceserande” är någonting annat än “tilltagande”. Om jag har läst den passagen i Liedmans översättning så måste den min hjärna ha korrigerat den åt mig (efter att ha stött på den på tyska gång på gång).

#7 suitsmeveryfine on 9 July 2011 at 12:07 pm

Ja, först trodde jag att det enda problemet var att han hade skrivit “tilltagande” istället för “processerande”, men när han som här skriver att kapitalet FÖRHINDRAR en reduktion av arbetstiden till ett minimum stället för motsatsen så har ju hela poängen försvunnit. Efter att ha upptäckt bl.a. det här har jag inte vågat läsa vidare i Liedmans urval utan läser nu på engelska istället, tyvärr.

#8 Hilton Friedman on 9 July 2011 at 3:34 pm

Skickar tillbaka mitt exemplar till förlaget på måndag

#9 S. Saar on 10 July 2011 at 12:10 pm

Min tyska är för dålig. Men jag minns en lärare i filosofi i Uppsala, Zalma Puterman, som verkligen hade en okokt höna med Liedman. Den här gången gällde det Marx ungdomsskrifter (Ekonomisk-filosofiska) som Liedman också har “introducerat”. Problmet gälld hur marx använde såväl “entäusserung” som “alienation” för att beskriva “förfrämjligande” där det senare användes för människan roll under privategendomen. Liedman har bortsett från denna antropocentriska/hegelska i det skilda användadet, genom att genomgående använda “alienation” istället för den mer hegelskt klingande “externalisering”. Därav fördunklades receptionen av nämnda skirfter. Han såg detta bruk som djupt omoraliskt och antydde samtida politiska skäl till det medvetna valet begrepp.

#10 Anders Ramsay on 17 July 2011 at 11:27 pm

Liedman har tidigare varit öppen för att förbättra sina gamla översättningar, såsom i fallet med urvalet av ungdomsskrifterna. Det korrigerades i nyutgåvan på Daidalos. Det är synd att det inte kunde göras denna gången. Redan i den svenska utgåvan av Rosdolskys kommentar “Kapitalets tillkomsthistoria” finns många korrigeringar i citaten från Grundrisse.

Det saknas även andra viktiga bitar i urvalet, framför allt “Fragment av Urtext”, den tidigast bevarade ansatsen till varuanalysen.

Själv har jag i många år använt den danska översättningen av Schanz & Larsen på Modtryk/Kurasje. Den är idag svåråtkomlig men om man kan bör man absolut lägga vantarna på den. Den är komplett, är genomtänkt och har utmärkta kommentarer.

Men alla befintliga översättningar av Grundrisse utgår från den utgåva som gjordes i SU på trettiotalet, i samband med den första MEGA. Det finns en senare, i den andra MEGA, där man korrigerat fel i den första utgåvan. Så vitt jag vet finns det ingen översättning som bygger på den. Den finns även på nätet: http://telota.bbaw.de/mega/

#11 Anders Ramsay on 17 July 2011 at 11:30 pm

Man kan väl tillägga att “alienation” inte är Marx uttryck, utan har smugit sig in via engelskan. I manuskripten skriver han Entfremdung, Veräusserung och Entäusserung.

#12 Sebastian on 23 August 2011 at 11:31 pm

“Fragmentet om maskiner” ingår väl visst i Liedmans översättning? Samma text publicerades i Fronesis “Arbete” är ju kapitel 33-34 i “Grundrisse-ett urval”, det finns även digitaliserat här: http://www.marxists.org/svenska/marx/1858/42-d019.htm#h37.

#13 rasmus on 24 August 2011 at 11:47 am

Sebastian: Precis, jag hade fått fel för mig på den punkten.

#14 COPYRIOT | Arbetssamhället, del 3: Skitjobb on 24 August 2011 at 3:22 pm

[…] Senaste kommentarerna chrisk on Lyssna på hjärnvågornaAnders Troberg on Antipiratbyrån förvandlas till Rättighetsalliansen och ger sig på en 15-åringIsak Gerson on Lyssna på hjärnvågornaCOPYRIOT | Antipiratbyrån förvandlas till Rättighetsalliansen och ger sig på en 15-åring on Låt videobutikerna dö i fridrasmus on Grundrisse, I: Intro […]

#15 COPYRIOT | Grundrisse, V: Jakten på MEW 42 on 9 October 2011 at 4:23 pm

[…] Kanske liknande Grundrisse, I: Intro […]

Kommentera