Om samtidens bokmarknad

Lite försenat hittar jag Unni Drougges artikel om dagens bokmarknad som i våras publicerades av Författarförbundets tidskrift Författaren. Jag är själv intervjuad där och svarar så här på hennes frågor:

På vilket sätt kan Internet gagna alternativt hota litterär mångfald?
– Nätet möjliggör i grunden ökad mångfald, framför allt genom att även små förlags utgivning kan bli synlig och tillgänglig. Det ökade utbudet är ett faktum, men vi bör fråga oss om det automatiskt leder till ökad litterär mångfald. För varje gång utbudet blir så stort att det blir svårt att överskåda, uppträder ett slags motrörelse mot den breda mittfåran, mot topplistan. Adlibris och Spotify liknar varandra: det mesta finns där, även smal kultur, men det finns inga naturliga sätt att hitta dit, ingen motsvarighet till att förstrött fingra runt i ett bibliotek. Därför tyr sig folk till topplistor och köpta rekommendationer – inte för att de är ointresserade av mångfald, utan för att mångfalden görs svår att hantera.

Vad kan den enskilde, icke bästsäljande, författaren göra (på nätet) för att kompensera uteblivna intäkter?
– Författare som måste kompensera uteblivna intäkter behöver göra samma saker idag som tidigare. Ta brödjobb, kort sagt. För många är väl de bästa sådana som kan interagera med författarskapet, exempelvis inom folkbildningen. Situationen för författare är ganska lik den för andra konstnärer. Utan en kombination av brödjobb och kulturpolitiska insatser går det oftast inte.

Vill även lyfta fram ett annat stycke ur Unni Drougges text, som på ett bra sätt sammanfattar den förskjutning från mellansäljare till storsäljare som har ägt rum (och som förvisso har kompletterats av en enorm tillväxt av antalet småsäljare):

Tidigare hörde det till god sed att lojaliteten mellan förlaget och författaren skulle vara ömsesidig. Men sedan de allmänna förlagsavtalen sades upp i mitten av 90-talet vattnades lojaliteten ur. Förlagen upphörde med att förvalta ett helt författarskap med sina ups and downs och övergick till att värdera varje enskild boks kommande öde bland kritiker och på marknaden. En medarbetare på en av de största agenturerna berättade att även vissa namnkunniga författare idag hade problem med att överhuvudtaget bli förlagda. Samtidigt har det blivit vanligare med flerboksdealar och förskottsarvoden som författare inte kunnat drömma om för, säg, ett decennium sedan. Vissa knyts således hårdare till förlagen medan andra, som hamnat utanför den kommersiella radarn, rensas ut.
Det är svårt att dra andra slutsatser än att supersäljarna inkräktat på mellansäljarnas upplagor. På en branschträff nyligen konstaterade en marknadschef att en såld upplaga på 3 000 räknas som hygglig. Vid 5 000 sålda ex är det en framgång, och 10 000 är en succé. Många av deckarförfattarna säljer emellertid det tiodubbla. Det bidrar också till att kulturjournalistiken i rädsla att själva tappa läsare ägnar alltmer utrymme åt den kommersiella underhållnings- och spänningslitteraturen. /…/
Mitt i allt detta ges det totalt ut betydligt fler titlar nu än förr – tre gånger så många 2008 som 1980

Kan ju tillägga att dessa frågor också berörs i min nästa bok Boken och biblioteket, vilken som sagt utges i höst. Ännu lite till dröjer den mer detaljerade informationen. Men så här citeras jag om min kommande bok i tidningen Frihet:

I höst kommer Rasmus även att ge ut essäsamlingen ”Boken och biblioteket”. Han kallar det en fortsättning på författardebuten ”Det postdigitala manifestet”.
– Jag resonerar kring bokens framtid. I dag finns ett överflöd av böcker. Man kan trycka sin egen bok eller publicera en text digitalt. Det har en positiv sida, för att bli utgiven i dag måste man inte be stora förlag om lov först. Men vad händer när tusentals fler böcker plötsligt finns? Hur ska vi navigera i överflödet? Risken är att filter, som säger vilka publiceringar som räknas, blir mäktiga i stället, säger Rasmus.
– Det är redan en monopoliserad marknad. Det som hamnar på (nätbokhandeln) Adlibris förstasida säljer. Utan resurser för pr drunknar man i överflödet.
– För mig är frågan hur man kan skapa ett kulturliv som betyder något för människor. Jag tror att biblioteken kan få en nyckelroll, i ett överflöd av information kan de överskåda allt.

3 kommentarer ↓

#1 saturday_sun on 8 August 2011 at 10:10 am

Jag såg att du ska tala på Bokmässan, kommer “Boken och biblioteket” att finnas till salu i samband med detta?

#2 rasmus on 8 August 2011 at 10:17 am

Ja, den ska finnas där i mycket färskt tryck.

#3 saturday_sun on 8 August 2011 at 12:22 pm

Jag ska försöka synka kollegorna så att vi är på plats på torsdagen och att jag hinner med föreläsningen!

Kommentera