Medieteoretisk syntes, II: Tre funktioner

Här fortsätter det utdrag ur en utkast till en passage i en avhandling, som inleddes i förra inlägget. Därefter följer en tredje del.
Säger som ChrisK: “Problem, avsaknad av problem, möjligheter och lösningar mottages varmt i kommentarsfältet!”

* * *

Friedrich Kittler menar att medier i huvudsak har tre funktioner: att lagra data, att överföra data och att bearbeta data. Med grund i denna uppdelning vill jag ge en kort översikt över vidden av det som jag vill kalla för ljudmedier.

Lagring. Ljud lagrades till en början i olika slags musikinstrument. Genom hålens placering på en flöjt eller storleken på klockorna i ett klockspel bevaras vissa tonhöjder och dess inbördes relationer. För att däremot lagra temporala ljudsekvenser finns sedan länge en rad metoder: dels olika former av notskrift, dels mekaniska anordningar av det slag som vi numera främst känner till från speldosor. Eftersom dessa medier lagrar enskilda toner i viss följd är de i ordets rätta bemärkelse digitala, till skillnad från grammofonskivor, kassettband och andra analoga lagringsmedier som fick enorm betydelse under 1900-talet.

Överföring. För att göra ljud hörbara över längre avstånd används inte minst arkitektur. Ett ofta anfört exempel är amfiteatern i det antika Aten, vars sofistikerade akustik ska ha låtit uppemot 17000 åhörare höra vad som sades på scenen. En liknande funktion fylls av tratten, känd från såväl blåsinstrument som tidiga grammofoner. Till de elektriska överföringsmedierna för ljud hör telefoni, radio och television; men också varje enskild mikrofon och högtalare, liksom de kablar som kopplar samma dem. Slutligen kan nämnas att posten som ett transportmedium, kapabelt att även överföra lagrade ljud t.ex. i form av noter.

Bearbetning är en delvis annorlunda kategori, eftersom det i någon mening är ofrånkomligt att det ljud som lagras eller överförs i någon mening bearbetas. Möjligheten att styra bearbetningen skiljer sig emellertid mycket. En hög grad av styrning är kännetecknande för musikinstrument. Utpräglade bearbetningsmedier för ljud är förstärkare, mixerbord, effektmoduler för exempelvis eko samt inte minst olika slags synthesizers – men även bandspelare, i den mån som de kan användas för att klippa i inspelade ljud.
Tre tre funktionerna lagring, överföring och bearbetning kan alltså sammanfalla i ett och samma materiella medium – inte minst i musikinstrument. Differentieringen av mediala funktioner har strikt talat ingenting med människor att göra, åtminstone inte om vi får tro Kittler. Den behöver kompletteras med ett sätt att skilja mellan hur olika slags medier förhåller sig till människans sinnen och handlingar.

* * *

Och denna kompletterande kategorisering kommer alltså i tredje delen av detta utkast till medieteoretisk syntes.

56 kommentarer ↓

#1 generic cialis online prescription on 18 November 2021 at 10:25 am

ed treatment no prescription cvs

investigator plantar wart conflict

#2 plaquenil for sale in mexico on 20 November 2021 at 8:35 pm

fish hydroxychloroquine for sale

clean positive psychology command

#3 viagra over the counter us on 21 November 2021 at 9:40 am

can you buy viagra over the counter usa

beginning anticonvulsants respondent

#4 fish stromectol for sale on 22 November 2021 at 5:43 am

stromectol sulfate 12 mg for sale

how multinodular goiter script

#5 tadalafil 20mg price generic on 25 November 2021 at 4:53 pm

generic tadalafil 20mg uk

most barium study discover

#6 male viagra pill over the counter on 27 November 2021 at 1:46 pm

can i buy viagra in canada over the counter

itself chondrocalcinosis agree

Kommentera