Sju noteringar om bibliotek (och häkten och hacking och sömn)

Efter att igår ha föreläst på Biblioteksdagarna i Visby lade jag vantarna på senaste numret av Biblioteksbladet (4/2011) och blev tvungen att göra en rad noteringar.

1.
Frågan om “robotgenererade böcker” på svenska forskningsbibliotek diskuteras i en artikel av Tobias Carlsson, med flera hänvisningar till Copyriot. Slutsatsen blir att det återstår för biblioteken att utveckla en policy kring det nya fenomenet. På annat håll i tidningen berättas att en ny referensgrupp inom Biblioteksföreningen, bestående av yngre bibliotekarier från Uppsala och Västerås, bland annat har tagit upp frågan om robotförlag.

2.
Logotypen för “Librarians against DRM” pryder en artikel som bland annat berättar om att Stockholms stadsbibliotek inlett ett samarbete med C-M Edenborg om att tillgängliggöra Vertigo-böcker i digitalt format, utan DRM-spärrar-. Följaktligen handlar det då inte om att “låna ut” böckerna, då det bara är via DRM som illusionen om “lån” i någon mån går att upprätthålla.

3.
Kriminalvården stänger häktesbibliotek, berättar Åsa Ekström i en angelägen artikel. Bland de häktade, som sitter isolerade minns 23 timmar om dygnet, finns en stor efterfrågan på böcker. Men nu börjar bokvagnarna att dras tillbaka.
Kronobergshäktet, som är Sveriges största, kommer inte längre att ha något bibliotek efter sommaren. På grund av ombyggnad flyttas hälften av de häktade till det nya häktet i Sollentuna som helt saknar bibliotek.
Biblioteken ersätts med bokhyllor med utdelning av gratis pocketböcker som returnerats från arbetsplatsbiblioteken. Skönlitteratur på svenska (kompletterat av ryska och arabiska), men inte på andra språk och ingen facklitteratur, t.ex. böcker om häktades juridiska rättigheter. (Kan man hoppas att Litteraturutredningen uppmärksammar detta?)

4.
Malmös bibliotekschef Elsebeth Tank har åkt till stadsbiblioteket i San Fransisco. Hennes reseberättelse snuddar vid frågan om hur sömn äger rum:

Åtminstone lägger jag senare märke till att de 2000 sittplatser som biblioteket erbjuder sina besökare, alla är gjorda i trä utan förmildrande omständigheter. Och det är säkert utmärkta sittplatser, men inte sådana man somnar på eller intar mer avslappnade positioner i. Kanske är det ett uttryck för ett lite traditionellt sätt att tänka kring hur biblioteksrummen används. Det kan också vara ett medvetet val för att hindra att områdets många hemlösa slår läger i biblioteket. Hemlösa finns i stort antal, både utanför och inne i biblioteket. De är till synes välkomna och accepterade, men kanske finns det ändå ett behov av att dra en osynlig gräns.

5.
Kungliga Bibliotekets öppettider har inskränkts. Numera stänger KB klockan 19 på vardagar och har knappt alls öppet på helgerna. Detta är inte bara en allmänt inskränkt service, utan slår specifikt mot den icke-professionella forskningen, skriver författarna till debattartikeln “Upprop för nationalbibliotek med generösa öppettider”:

Det kan inte vara meningen att det bara är frilansare, personer med forskningsbidrag eller pensionärer som bereds möjlighet att fördjupa sig i vårt kulturarv.

6.
Biblioteksbladet refererar en magisteruppsats av Sandra Elebro som handlar om boksvinn. Ämnet kan väcka mer allmänna frågor om relationen mellan digitala kataloger och fysiska rum.

Några jämförelser görs inte mellan katalog och befintligt bestånd. Att en bok är borta upptäcks först när någon frågar efter den. Det leder till att bibliotekspersonalen börjar leta. Om boken inte hittas förs den in som “saknad” i katalogen /…/
att efterforska en försvunnen bok kan kosta lika mycket som att köpa in en ny. /…/ Risken är uppenbar att man flera gånger gör nyinköp av en bok som redan finns. Boken kanske inte ens är stulen utan har bara hamnat på fel plats.

Funderar lite på RFID, som väl numera brukar användas för att märka biblioteksböcker. Vore det inte tänkbart med RFID-läsare på bokhyllorna? Jag vill minnas att någon kommentator här på bloggen redan har spekulerat i att det skulle möjliggöra ett mer “kaotiskt” bibliotek.

7.
Biblioteksforskaren Jonas Söderholm talade idag på Biblioteksdagarna om verktygsbibliotek, “tool lending libraries“, i USA. Folkbibliotek som lånar ut hammare och stegar, med mera.
Berkeley Public Library listar en mängd verktyg för att arbeta med trä, cement, el, trädgård, med mera. Däremot inte verktyg för att arbeta med textil eller livsmedel. Inga symaskiner eller pepparkaksformar. Varför inte?
Verktygsbibliotek är en tanke som inbjuder till spontan radikalisering. Tänk ett bibliotek som lånar ut mörkerkikare och fjärrstyrda flygkameror. Eller trumpeter och cymbaler. Eller pistoler. Eller leksaker. Eller prydnadsföremål.
Nå, för att hålla fantasin i styr – att bibliotek lånar ut utrustning relaterad till att materialisera och digitalisera böcker förefaller väl naturligt? Vissa böcker lånar redan ut läsplattor. Vilka blir först att låna ut bokskannrar?

Jonas Söderholm säger:

lek med tanken att allt skulle gå att låna på bibliotek. /…/ Samhället skulle inte se ut så som vi känner det.

Att verktygsbiblioteket även ska erbjuda kunskap om verktygens användande förefaller logiskt. Därmed glider vi från bibliotek till hackspace – via en serie oerhört spännande hybrider.

35 kommentarer ↓

#1 Lars Aronsson on 13 May 2011 at 9:03 pm

Funderingen under på 7 är intressant som tankeövning, eftersom den belyser behovet av kriterier för vilka verktyg som biblioteket skulle tillhandahålla, och då kan man fundera på om samma kriterier gäller böcker: Ska biblioteket ha farliga verktyg (måste låntagaren ha försäkring? eller ska biblioteket ansvara för skador?) och farliga böcker? Ska biblioteket tillhandahålla redskap för nedskräpning (som sprayburkar?) och skräplitteratur? Måste ett verktyg lånas ut ett visst antal gånger per år för att platsa i samlingen och gäller det även böcker? En bågfil kanske är mer efterfrågad än Röda rummet? Vad är ett bibliotek egentligen?

#2 hannes on 14 May 2011 at 11:22 am

Ang. punkt 7 började jag genast tänka på hur ett distribuerat pryl-“bibliotek”, samordnat på nätet, skulle konstrueras. En person registrerar alla sina saker som den kan tänka sig och låna ut, och får därmed tillgång till alla andras. Finns något liknande?

#3 Viktualiebrodern on 14 May 2011 at 1:30 pm

Apropå bibliotek på häkten och fängelser tar jag mig friheten att plugga för den serie poster om “Nät bakom Galler” jag skrev ifjor, med bland annat lite om “The right to read” osv.
Citerar vad Thurgood Marshall, i USA:s HD skrev 1974

“When the prison gates slam behind an inmate, he does not lose his human quality; his mind does not cease to feed on a free and open interchange of opinions;”

#4 saturday_sun on 15 May 2011 at 7:54 am

Angående punkt 6. Det finns portabla RFID-läsare som man kan skanna hyllorna för hand med. Ofta placerar man RFID-etiketten i boken redan från början för att underlätta just detta ändamål. Man ska då kunna svepa över hyllorna på jakt efter en försvunnen bok. Man skulle också kunna förse låntagaren med en egen RFID-skanner och fylla RFID-taggarna med metadata eller annan rolig information.
Tyvärr är dessa skannrar väldigt dyra. Om man inte bygger en själv!

#5 anders on 18 May 2011 at 3:30 pm

I Marseille kan man hyra ett Gameboy med programmet LSDj inlagt, tack vare lo-fi kufen Archeopterix. Han siktar på att sprida det över hela Frankrike. http://is.gd/wqnuHT

#6 mary eng on 28 May 2011 at 1:20 pm

we call the library in hollywood the crystal meth library. it is, in addition to being a de facto homeless shelter, a place to pick up sex work. or be generally harassed.

i’m sorry for calling re ordfronts disaffiliation with israel shamir’s son, johannes wahlstrom, who claims to be a wikileaks spokes. if anyone knows . . .
barrett brown sent me to shamir.
it seemed phony.

the los feliz library is a little less homeless sheltery.
downtown homeless/library shelter has great architecture though.
thanks for the IDEA: universal living wage for the digital nomads. lol. can you tell me about investor AB and SEB and SAAB Ericsson. your war america elite. or primegate? or svt and borgstrom?
are they really taking over the NASDAQ OMX?
sweden was starting to quite creep me out eventually . . .
but very nice water and oxygen there.
when thinking of americans think of our bioaccumulated toxic petrochemical drenched smogscapes. think of us as delusional asphyxiating junkfood astroanuts floating through fumes and chemtrails and methane and foxnews. think of us as brain dead and we have no idea what even the internet is besides facebook.
please help me find a job as an indentured servant in your great european union.

#7 Lånandets teori « Dr. And on 30 May 2011 at 1:42 pm

[…] med att höra mer om detta avhandlingsprojekt vad det lider. Copyriot har skrivit om Jonas här och här kan du läsa om Jonas i senaste numret av Biblioteksbladet (se s. 24 i […]

#8 COPYRIOT | Om några arkiv i Stockholm on 1 September 2011 at 2:01 pm

[…] Sju noteringar om bibliotek (och häkten och hacking och sömn) […]

Kommentera