Om Jan Roséns småfilande på upphovsrättslagen

Nu har jag skummat Upphovsrättsutredningens slutbetänkande En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32), författat i jag-form av Jan Rosén. Det finns inte så mycket att säga om saken. Bortsett från de förslag som lades fram i förra årets betänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24), som jag delvis har kommenterat här, ska det inte vara några substantiella förändringar. Uppdraget till Jan Rosén var ge detta lapptäcke till lag (1960:729) en skaplig disposition och en modernare språkdräkt. Lagtexten som nu föreslås förefaller också en aning mer begriplig, vilket bara gör att upphovsrättens fundamentala obegriplighet lyser igenom tydligare.

Jan Rosén diskuterar det centrala begreppet “verk”. Han menar att det visserligen vore önskvärt att precisera vad som gör ett immateriellt objekt till ett verk. Detta är emellertid omöjligt, “eftersom det rör sig om en rad olika egenskaper hos skyddsvärda objekt som pekar ut /…/ upphovsmän till objektet”.
Emellertid konstaterar Jan Rosén att “bristen på legaldefinition inte synes ha hämmat rättstillämpningen”. Därför vår det förbli upp till domstol att bestämma vad som är ett “verk” medan lagen får förbli en tautologi, fast i klarare språkdräkt:

[2 kap.] 1 §. Den som har skapat ett verk är upphovsman till verket och har upphovsrätt till det.

Bland de faktiskt föreslagna ändringarna noterar jag mest att Jan Rosén vill avskaffa begreppet “närstående rättigheter”. I stället ska det heta “rättigheter för utövande konstnärer, producenter, fotografer m.fl.” Utan att någonting ändras i sak, markerar den nya dispositionen att dessa rättigheter i grunden ska anses likställda med den egentliga upphovsrätten.
Jan Rosén förklarar i sina motiv att 47 § i gällande lag är en inskränkning av en rättighet som liksom egentligen finns. Paragrafen fastställer att Sami/Ifpi inte har ensamrätt, bara ersättningsrätt när musik spelas på kaféer och i radio. Bestämmelsen “perforerar” rätten, skriver Jan Rosén. Räkna med att hänvisningar till den formuleringen dyker upp när Sami/Ifpi framöver skärper sina krav på ensamrätt.

35 kommentarer ↓

#1 Fruxo on 18 April 2011 at 9:53 am

Jan Rosén borde inte få författa såna här saker. Visst, nu triggar jag Godwins lag, men det vore som att ge nynazister i uppdrag att författa regelverket kring hur man hanterar judar.

Snacka om att göra politiskt självmål, medan copyright-maffian gnuggar händerna av förtjusning.

#2 Magnus N on 18 April 2011 at 4:46 pm

Intressant. Komiskt att betänkandet är i jagform, på nåt sätt.
Vad ska man säga om ett fall som detta (vi kan för enkelhetens skull anta att det är hypotetiskt):
En person bjuder in ett antal skribenter till något som tycks vara en enkät. De svarar via mail. Ofta utförligt, ibland öppenhjärtigt även om rätt privata saker. Sedan vill en av skribenterna av olika orsaker ta tillbaks sina mail. H*n ångrar sig. Frågeställaren hävdar dock att sammanställningen av mailen är ett konstverk, och vägrar stryka de aktuella mailen.
Säger upphovsrätten något om sådana fall? Det kanske kan jämföras med en dokumentärfilm. Kan den som medverkar i en dokumentär begära att bli bortklippt?

#3 Rasmus on 19 April 2011 at 7:33 am

Magnus N: Den som medverkar i en dokumentär anses vanligtvis inte framföra ett “verk”.

#4 kjell on 19 April 2011 at 9:44 am

Magnus N o Rasmus; Jag fattar inte riktigt, syftar Magnus N´s postning på att Jan Roséns utredning har verkshöjd pga att den är skriven i “jag-form”? I så fall kan man ju inte ändra i den utan hans medtycke, då bryter man den ideella upph.rätten, dvs kränker samt orsakar Jan Rosén skada, vilket kan bli kostsamt.
Kan ngn reda ut?

#5 Magnus N on 20 April 2011 at 12:37 am

Nejnej, haha… Inte min mening att förvirra. Jan Rosén har själv satt sig på den här dokumentära pottkanten, ett konstverk som det kan bli dyrt att dra sig ur. Nej, jag frågade mer generellt. Men det var OT.

#6 Sambor on 20 April 2011 at 11:16 am

Denna utredning, “En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)”, måste väl rimligen anses som ett yttrande från en myndighet och således inte omfattas av upphovsrätten.

#7 kjell on 20 April 2011 at 11:58 am

Sambor; Nja jag är inte säker på det, jag- formen kan per automatik göra att verkshöjd infinner sig, konstverk tror jag inte, om inte JR hävdar det. Kanske kan vår jur.stud Daniel Westman reda ut? Om han inte har det för snärjigt just nu.

#8 COPYRIOT | Verkets verkande on 25 April 2011 at 12:58 pm

[…] ← Om Jan Roséns småfilande på upphovsrättslagen […]

Kommentera