Bitbyrån

Commoniser avslöjar att en ny nätpolitisk gruppering är på väg att starta i Danmark: Bitbureauet, eller på ren svenska: Bitbyrån.

Mycket spännande! Tiden känns helt rätt för en ny byråkratisering, ett år efter att Piratbyrån upphörde – fast nu med ambitioner som spänner hela vägen från internationell nätsolidaritet till den postdigitala vardagen.
Utkastet till programförklaring på Commoniser refererar både till Det postdigitala manifestet och Det nätpolitiska manifestet. Internet är inte bara ett tekniskt fenomen utan vi blir i tilltagande grad internet. Nätpolitiken kan inte förbehållas de individer som behärskar kodspråk, men samtidigt är behärskandet av kod en del av nätpolitiken.

(För övrigt är det kanske tveksamt om inte “politik” blir ett alltför snävt begrepp när vi talar om denna breda nätpolitik. Utifrån ett visst synsätt tror jag att syntesen av “teknik” och “kultur” rentav tenderar mot en antipolitik/antiekonomi. Men vilka ord som passar bäst kan få bli en senare fråga. Låt praktiken komma föra semantiken.)

30 kommentarer ↓

#1 Philip on 21 March 2011 at 1:30 pm

Ubiquitous computing verkar vara dit det faktiskt bär åt, när internet slutar vara en signifikant aktivitet i sig, och börjar bli en del av folks liv. Dettta är ett fantastiskt initiativ!

#2 rasmus on 21 March 2011 at 1:59 pm

Det gäller att, likt snigeln på bilden, behärska reptilens kod.

Och att samtidigt, likt ormen på bilden, leda blötdjuret i rätt riktning.

#3 chrisk on 21 March 2011 at 5:25 pm

På tal om reptiler har jag ett minne av att dessa diskuterades i kontrast till “mesh-musen”. 3D-internet och Minitel-internet skapas av reptiler i stora företag och antimarknader. Liknar T-red. Mesh-mössen har däremot begränsad bandbredd, och de rider på reptilernas ryggar och hoppar från fetfiber till fetfiber utan att reptilen märker något. Däggdjuret har hackat reptilen.

#4 Monki on 21 March 2011 at 6:07 pm

Och på bilden ser vi Stuxnet-snigeln, eller? Som sprids långsamt tills den får fäste på en reptil och då tar kontroll över den.

#5 Babar7 on 22 March 2011 at 8:51 am

Hoppas bara att Alexander Bard inte kommer och förstör Bitbyrån. Annars så är väl alla sådana initiativ av godo.

Kommentera