Om ännu en robotförfattare, populär på biblioteken

Robotböcker, robotförfattare, robotförlag… Begreppen pekar i delvis olika riktning och kan syfta på ganska olika saker. Illustrationen i Rapport – en dator som gör en bok genom att hämta små textstycken från världens alla hörn – var aningen missvisande, eftersom det då handlade om utskrifter av Wikipedia i bokform (Alphascript, Betascript, Books LLC, Wikifocus, etc.)
Dessa böcker är knappast robotförfattade i utstuderad omfattning. Varje artikel är ju tagen från Wikipedia och således skriven kollaborativt av människor. Däremot är de robotförlagda – förlagen låter datorprogram sammanställa och saluförda dessa böcker i oerhörda antal, ofta utan att mänskliga ögon ens läser titlarna först.

Philip M. Parker, som har kallat sig själv för “den mest publicerade författaren i planetens historia”, har nog ingenting mot att bli kallad robotförfattare. Han har patenterat en metod för datorgenererade böcker och medelst denna utgivit drygt 100000 böcker i eget namn plus uppemot en halv miljon under förlagsnamnet ICON Group International.

Jag har just skrivit ett avsnitt om detta till min kommande bok om böcker och ska inte bli lika utförlig som där, men vill ändå teckna en översiktlig bild. Philip M. Parker är disputerad nationalekonom och hans företag har utvecklat mjukvara för att rationalisera ekonometrisk forskning av rutinmässigt slag. Programmen samlar in handelsstatistik från en mängd olika källor och genererar forskningsrapporter. De börjar med långa utläggningar om metodik och utmynnar i förutsägelser om framtida tillgång och efterfrågan. Liknande studier har genererats om alla tänkbara varor: från råolja till nötblandningar. “The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais” lyder en typisk, om än absurd, boktitel från Philip M. Parker. Oavsett ämne så blir dessa marknadsprognoser till böcker på omkring 190 sidor och säljs på Amazon till det hutlösa priset av 795 dollar.

Bland köparna finns även bibliotek. Enligt databasen Libris har hela tjugo svenska forskningsbibliotek av outgrundlig anledning valt att ta in en e-bok vid namn “The 2007 Report on Manufacturers’ Standard Non-Wood Fixtures for Retail Stores: World Market Segmentation by City“. Jag kan inte påstå att jag förstår vad för slags produkt den handlar om.
Men det stora mysteriet är varför den har köpts in av svenska högskolebibliotek, från Luleå till Malmö. Rör det sig om profilköp? Då är nog fler än jag nyfiken på vad för slags företag som säljer inköpsprofiler till biblioteken och hur de resonerar.

Det vore heller inte dumt att få klart vad detta har kostat biblioteken. Bok från 2007 är redan inaktuell och har slutat säljas, men motsvarande titel från 2009 säljs på Amazon till det vanliga priset: 795 dollar. Om tjugo bibliotek betalar detta så har de tillsammans spenderat ganska exakt 100000 skattekronor. På en robotgenererad e-bok med kortlivade marknadsprognoser för en diffus produkt. Det får inte vara sant – och är det antagligen inte heller.
Men även om biblioteken bara skulle ha betalat en tiondel eller en hundradel så mycket för den här titeln, så är detta bara en av många liknande robotböcker som under det senaste året har börjat suga åt sig pengar ur bibliotekens budgetar. Att bibliotek köper in robotgenererade böcker behöver visserligen inte vara något problem i sig. Däremot om de själva är väg att förlora kontrollen över vad som köps in.

För att hantera den här frågan tror jag det krävs en större transparens i biblioteksvärlden. Det kan inte vara en slump att 20 bibliotek köpt in samma obskyra e-bok. Det bör heller inte vara en affärshemlighet. Någon har gjort ett urval som biblioteken samfällt har accepterat. Men vem?

Uppdatering: E-boken finns tillgänglig via databasen Academic Search Elite som dessa bibliotek prenumererar på från företagskoncernen Ebsco.
Frågan återstår varför just den här boken av Philip M. Parker valdes ut bland hundratusentals liknande böcker. Troligtvis kommer Ebsco aldrig att svara på detta.
Eftersom jag har lånekort vid Kungliga Biblioteket ska jag kunna komma åt Academic Search Elita via nätet. När jag loggar in och försöker komma åt e-boken i fråga går den dock inte att hitta. Länken leder mig, liksom en bibliotekarie, till en rapport om amerikansk handel, skriven år 1790 av en viss Alexander Hamilton. Det hela är ytterst förvirrande. Om nu Philip M. Parkers bok av någon anledning har dragits tillbaka från Ebsco, varför finns den då kvar i Libris?
Snälla bibliotekarier, hjälp mig att bli klokare på vad som pågår!

26 kommentarer ↓

#1 Karl on 4 March 2011 at 9:42 am

Vill bara (återigen) säga att jag uppskattar ditt grävande i detta. Det är en mycket spännande följetong som jag normalt avnjuter till frukost.

#2 Anders on 4 March 2011 at 9:59 am

Försök till en crash course:

Forskningsibliotekens elektroniska material hanteras i de flesta fall som flöden och aggregerade paket snarare än i form av inköp av enskilda objekt (vilket också förekommer, men det leder av naturliga skäl till mindre volymer). Man “förvärvar” genom att förhandla med förlag och aggregatorer. Förlagen och aggregatorerna ställer till problem i och med att de köper och säljer titlar av varandra, licenser går ut, företag köper upp varandra osv. E-böckerna och tidskrifterna är helt enkelt inte särskilt stabila.

För att ge tillgång till material från något annat håll än via leverantörens egen plattform (t.ex. från Libris, Google Scholar, m.m.) använder man ofta någon form av länkresolverprogramvara. Dessa bygger på aggregerade metadatamängder, och att hålla dessa mängder uppdaterade är ett konstant problem. Vanligen köps aggregeringen som tjänst från något företag som säljer åtkomst till sin licenserade databas. Därefter registreras bibliotekens bestånd på paketnivå i denna databas.

Information från bibliotekens länkresolvrar läses sedan en tid tillbaka in i Libris (vet inte om det är någon hjälp för dig att läsa informationen här: http://www.kb.se/libris/katalogisering/e-tidskrifter/)

I fallet ovan handlar det om ett metadataflöde som ser ut ungefär såhär (tror jag):

Förlag -> EBSCO -> ExLibris (länkresolveraggregator) -> Uppdatering av lokal installation av ExLibris resolverprogramvara SFX -> Manuell aktivering av paket i SFX -> Libris

Det finns ett antal felkällor i flödet ovan, och på grund av avsaknad av standardisering i detta flöde, i kombination med det faktum att förlagens egna tekniska plattformar i de flesta fall är undermåliga och det finns svårigheter att kommunicera med förlagen (när biblioteket upptäcker ett fel kontaktar man förlagets representant, som i de flesta fall sitter på en annan avdelning eller annan kontinent än den person som ska uppdatera databasen och skicka ut uppdateringen till aggregatorn) blir katalogdatabaserna sällan perfekta.

Om du vill gräva vidare hittar du mycnet information på http://www.uksg.org/kbart

Du kan också ha nytta av att läsa denna rapport från UK Serials Group http://www.uksg.org/projects/linkfinal

#3 ^e on 4 March 2011 at 10:26 am

Boken i fråga är inte inköpt i pappersformat utan utgör en elektronisk resurs i databas från Ebscohost. Den har alltså överhuvudtaget aldrig köpts in som enskild titel, utan biblioteken prenumererar på databasen för en ihopklumpad prenumerationskostnad. Frågan är alltså inte varför bibliotekarier valt att köpa in den, för det har de aldrig, utan varför databasleverantören valt att inkludera titeln i sitt utbud.

#4 ^e on 4 March 2011 at 10:27 am

(Ah, Anders hann före med utförligare svar.)

#5 rasmus on 4 March 2011 at 10:38 am

^e: Eftersom det står “e-bok” i inlägget ovan torde det väl vara klart att den inte köpts in som pappersbok?
Och ja, frågan är hur den hamnat i bibliotekens utbud. Jag påstod inte att det var någon bibliotekarie som valt ut den utan ställde en öppen fråga. Däremot vore kanske det idealiska om bibliotekarier i högre grad kunde ifrågasätta och frilägga de ofta mystiska grunderna för urval hos aggregatorer av dessa slag.

#6 ^e on 4 March 2011 at 10:44 am

rasmum: ja, jag läste slarvigt – ursäkta. får skylla på att kroppen går upp i varv av de här frågorna – och liksom karl uttrycker jag min uppskattning för din behandling av dem.

#7 rasmus on 4 March 2011 at 10:54 am

Kan tillägga att svenska forskningsbibliotek även har köpt ett trettiotal pappersböcker av Philip M. Parker. Hittade en med den pikanta titeln “Plagiarism” på Stockholms universitetsbibliotek. Det var en bibliografisk lista över diverse publikationer innehållande söktermen “plagiarism”, som köpts in på förslag av en forskare som intresserar sig för ämnet.

#8 Oscar Swartz on 4 March 2011 at 10:56 am

Man lär sig mycket genom både skriverier och kommentarer, tack! Man har ju länge talat om att “redaktören”, “bibliotekarien” etc skall få viktiga roller i en värld av informationsöverflöde. Här har man en illustration. Fast kanske även sådant lösaes genom smart programvara, Googlerankningar, rekommendationssystem etc.

#9 rasmus on 4 March 2011 at 11:07 am

“kanske även sådant löses genom smart programvara, Googlerankningar, rekommendationssystem etc.”

Kanske, men om det finns pengar att göra på “skräplitteratur” (jfr. skräppost) så kommer det då även att användas “smart programvara” för att boosta rankningarna, manipulera rekommendationssystemen och sökmotoroptimera hela skiten. Risken finns att vi hamnar i en teknologisk kapprustning där biblioteken tvingas att betala allt mer pengar för uppdaterade filter, när det klokaste kanske vore att på förhand avgöra hur stort inslag av mänskligt urval man vill ha och anställa människor för att göra detta.

#10 saturday_sun on 4 March 2011 at 11:17 am

Att posten finns kvar i Libris kan bara KB svara på. Det handlar om rutiner kring hur man gallrar inaktuella elektroniska resurser. Kanske gör man detta en gång i månaden? En gång varannan månad?
När det gäller Elib skickas det ut ett nyhetsbrev med månadens alla nya e-böcker. Det intressanta i nyhetsbrevet är de böcker som av någon anledning har tagits bort. Då gallrar man posten i katalogen. Ibland rör det sig om ändringar, t.ex. nytt ISBN-nummer. etc.

#11 Anders on 4 March 2011 at 11:17 am

Håller med om att det vore idealisikt om bibliotek (och andra intressenter) i högre grad kunde ifrågasätta och frilägga grunderna för urval hos aggregatorer. Över huvud taget skulle aggregeringsflödena behöva bli mer transparanta, vare sig det handlar om aggregering av e-böcker via bibliotek eller om aggregering av låtar via Spotify.

Överlag tror jag detta är en fråga biblioteken skulle behöva vara mycket mer aktiva i. Men det är inte enkelt, aggregeringen är inte transparent för förlagen eller de kommersiella aggregatorerna heller.

Ett annat problem är ju att marknaden för små förlag blir svårare om systemen bygger på aggregering via stora, globala, kommersiellt licenserade databaser.

#12 Viktualiebrodern on 4 March 2011 at 11:59 am

På mitt namn finns en länk till Espacenet för en bättre version (med pdf) till Parkers patent.

Jag gillar figur 1 som är ett flödesschema med rutorna

Start Phases – Automated Authoring – Automated Distribution – Automated Marketing – Automated Control – Done.

Done. :-)

Jag ser dessa robotböcker delvis som en effekt av att patentdatabaser inte används som kunskapskälla utanför den inre kretsen av “patentkorkar”. Efterfrågan på robotböcker skulle minska radikalt om det var allmän kunskap att konsultera patentlitteraturen. Och patentdatabaserna var mera användbara.

Det är en angelägen politisk fråga. Åtminstone för mig.

#13 Viktualiebrodern on 4 March 2011 at 12:15 pm

För övrigt kan jag tipsa om en barnbok för barn som inte vet vad en bok är: Lane Smiths’s “It’s a book”

http://www.amazon.com/Its-Book-Lane-Smith/dp/1596436069

#14 e on 5 March 2011 at 12:55 pm

Tänker att detta är relevant här: amerikansk kampanj mot biblioteksutförsäljning
http://privatizationbeast.org/

#15 Wikipedia-artiklar i forskningsbibliotekens bokhyllor « Library things digital on 16 March 2011 at 9:05 pm

[…] har i sin blogg Copyriot föregått de traditionella medierna i detta ämne. I ett antal blogginlägg beskriver han hur en strid ström av böcker fullständigt svämmar över internetbokhandlarna. […]

#16 spectre on 7 April 2011 at 1:13 pm

Bruce Scheier uppmärksammar fenomenet i en sammanfattningspost:
http://www.schneier.com/blog/archives/2011/04/ebook_fraud.html

#17 hydroxychloroquine generic manufacturers on 19 July 2021 at 4:13 pm

hydroxychloroquine sulfate

admit combined hormone therapy offer

#18 hydroxychloroquine sulfate solubility on 21 July 2021 at 7:48 am

purchase hydroxychloroquine tablets

these muscular endurance mouth

#19 hydroxychloroquine withdrawal side effects on 4 August 2021 at 7:26 pm

hydroxychloroquine 100 mg

tail tracheostomy christian

#20 dapoxetine priligy usa on 28 August 2021 at 3:52 pm

buy dapoxetine priligy

weak prostatism energy

#21 stromectol for trichuriasis infection on 12 September 2021 at 3:30 pm

stromectol prescription example

tea mindfulness frequent

#22 ivermecta clav 125 mg on 26 September 2021 at 7:22 pm

ivermectin for trichuriasis infection

flow labile hypertension therefore

#23 stromectol 100 mg on 2 October 2021 at 3:33 am

ivermectin 6 mg capsules

post osteopenia moment

#24 what parasites does ivermectin kill on 5 October 2021 at 3:42 am

ivermectin expiration date

pollution thyroid gland seed

#25 cephalexin and stromectol at the same time on 7 October 2021 at 5:13 pm

ivermectin 6 mg dosage

invest classic migraine plant

#26 ivermecta clav for lymphatic filariasis on 10 October 2021 at 1:12 am

ivermectin review

character arteriosclerosis minister

Kommentera