Samverkanspunkten i Alexandria

Förkovrar mig i historier om biblioteket i Alexandria. Hur de fick tag i alla böcker och hur de bringade ordning bland dem. Utmärkt översikt ges i en färsk artikel av biblioteksforskaren Heather Phillips.

Piratpartiet har talat sig varma för “Alexandria 2.0“, men faktum är att originalet ägde stora likheter med FRA. Insamlingen av hundratusentals bokrullar var en informationsmanöver jämförbar med vår tids signalspaning och saknade heller inte militära baktankar. Vissa av bokrullarna köptes, några stals, många kopierades och det var då ofta fråga om ren tvångskopiering.

Varje skepp som anlände hamnen i Alexandria genomsöktes i en slags antik deep packet inspection. Eventuella böcker i lasten beslagtogs tillfälligt och kopierades av biblioteket innan de återlämnades till skeppet. Hamnen var kort sagt en “samverkanspunkt“, för att tala FRA:iska!

Inte nog med det. Alexandrias geoinformatiska läge i den antika världen går att jämföra med Sveriges samtida läge. Skeppen som lade an i hamnen kom inte bara från hela Medelhavet, utan Alexandria var mellandestination för transporter långt österifrån, inklusive Indien. Ur ett signalspaningsperspektiv kunde biblioteket knappast ha varit bättre lokaliserat. På samma sätt var det synnerligen lämpligt att placera FRA i Sverige eftersom vårt land tjänar som mellanstation för nättrafik inte minst från Ryssland.

Bilden ovan föreställer hamnen i Alexandria några tusen år efter att samverkanspunkten lades ned.

35 kommentarer ↓

#1 chrisk on 28 February 2011 at 4:00 pm

Undrar hur man gjorde med chiffer. Dels för böcker som eventuellt var skrivna på ett språk som ingen kunde i samverkanspunkten, men även i det fall att brev och dyl. verkligen var kodade.

#2 meh on 28 February 2011 at 4:26 pm

@chrisk
de hade antagligen dåtidens femte mest kraftfulla kulram att roa sig med

#3 JN on 28 February 2011 at 5:18 pm

Är det inte just sånt här som får folk att börja skrika “FOLIEHATT!”?

#4 Per S on 28 February 2011 at 8:32 pm

Fascinerande analogi. Egypten är för övrigt inte helt fel som signalspaningsplattform än idag, med tanke på det kluster av datakablar som passerar där på väg från Europa till Asien…

#5 Rick Falkvinge on 1 March 2011 at 12:47 am

Jag ser tre avgörande skillnader visavi FRA:

1) Biblioteket i Alexandria var öppet för allmänheten. Det fanns alltså en transparensfaktor som gjorde att allmänheten berikades med sökbarhet och kunskap.

2) Det var i huvudsak officiella dokument som beslagtogs och kopierades. Mängden privat kommunikation var försumbar i sammanhanget jämfört FRA.

3) Biblioteket i Alexandria behöll originalen och lämnade tillbaka kopior.

#6 rasmus on 1 March 2011 at 8:23 am

Rick Falkvinge: Givetvis finns det enorma skillnader. Viktigast är nummer två – böcker (bokrullar) var inte en del av människors vardagliga kommunikation under antiken, långt ifrån. Men nätet är det idag.

Angående trean så förekom det både att biblioteket behöll originalet och att de behöll en kopia. Såvitt jag har kunnat läsa behöll de original på böcker som lånades från Athen, men vid samverkanspunkten behöll de kopior och lämnade tillbaka originalen.
Ingetdera har någon motsvarighet i FRA:s samverkanspunkter, för allt som kommer därifrån – precis som i vilken annan router som helst – är kopior. Digital kommunikation är en lång serie av kopior utan original.

#7 Isak Gerson on 1 March 2011 at 1:16 pm

Jag ser definitivt en djupare skiljelinje här. Att driva en politik som har som mål att (iallafall delvis) maximera mängden och friheten att sprida information (kopiera) rimmar dåligt med förbud att kopiera (vilket värnande om integritet kräver). Jag var själv djupt, djupt skeptisk till partiets idiotiska linje i PKU-registerfrågan som drar konflikten mellan informationsvänlig politik och integritetsvänlig politik till sin spets http://www.isakgerson.se/2010/piratpartiets-valmanifest/

#8 Horace Rumpole on 1 March 2011 at 2:52 pm

Totally off topic but hilarious. LOL News wrote a spoof story that the Saudi King was going to buy FaceBook and shut it down to ‘end the Arab revolution’ – the Saudis didn’t understand that it was a joke and have issued an official denial

#9 mary eng on 2 March 2011 at 6:50 am

from where comes your will to live and keep thinking?
what is the endpoint of genius?

thank you for everything.

#10 Rickard Olsson on 2 March 2011 at 9:45 am

Rasmus, i den artikel du länkar står det: “It is widely reported that upon entering the Alexandrian harbor, ships were inspected, and any books they were carrying were seized. A copy was made and given to the original owner, but the original was kept for the Great Library.”

Piratpartiets vision om Alexandria 2.0 handlar f.ö. om att bibehålla den publika statusen på det som en gång publicerats, inte tvinga privat information att bli publik.

#11 mary eng on 2 March 2011 at 10:21 am

is copyriot pro or con vegan? or is it free? anarchistic?
any species recog? any advice on how to proceed ideologically, or as futuristic cyborg
with mink farms, blood diamonds, ewaste, coal plants, kenya?
pesticides, heterocyclic amines, acrylamide?
should we microwave cats?
and if so, are animal snuff movies susceptible to censor here in sweden. unbelievably this coy fringe animalsnuffporn market was a gateway drug to american free speech expansion post patriot act. but we like it both ways. anti/pro.
friend says, fox cant override the law about journalists lying in canada so curtails expansion attempts.
are you pro or anti lying?
and then where is sonja akesson digitized for our visual handicaps?
books just are not enough for text to speech. well
viva kenya
fallujah
the dead

#12 monki on 4 March 2011 at 9:56 am

mary eng: You raise good and difficult questions. What needs to end to come to terms with them is the microprocessor driven information technology evololution. Microprocessor driven evolution creates the drive towards more electronic waste, more slave-like mineral mining and more closed digital artefacts and networks. An information technological revolution driven by other metrics than speed of computation, using other materials than aluminium and the likes and with another understanding and use regarding what a technological artefact is that do not consider it a closed Whole which is used than discarded for something faster, bigger/smaller, cooler.

Kommentera