- Copyriot - https://copyriot.se -

Fortsatt oklart om nya avgifter till Copyswede

Enligt intresseklubbarna Copyswede och Elektronikbranschen samt TTska det verkligen införas en upphovsrättslig avgift på s.k. externa hårddiskar samt usb-minnen. Datumet har skjutits fram från 1 april till 1 juni och de två klubbarna fortsätter att förhandla om nivåerna.
Enligt den betalande klubben (Elektronikbranschen) är avgiften “frivillig”. Det är dock inte säkert att den mottagande klubben (Copyswede) håller med. Alla som på något sätt distribuerar lagringsmedier utan att vara med i någon branschklubb hamnar i en osäker sits. Jag har tidigare nämnt som exempel distribution av fri mjukvara på usb-minnen. Vi som har sådana planer har ingen möjlighet att veta om Copyswede tänker avgiftsbelägga oss eller inte.
Vi vet heller inte hur de två branschklubbarna väljer att definiera en “extern” hårddisk – frågan är som sagt: extern i förhållande till vad?

Inför slutna, korporativa processer av detta slag känner jag en slags spontan ömhet inför Statens offentliga utredningar (SOU). Förvisso kan en SOU ofta ha fel – men vägen till felet är alltid minutiöst dokumenterad vilket gör det möjligt för eftervärlden att omvärdera skälen till varför det blev som det blev. Copyswede, å andra sidan, är en privat intresseorganisation som vars göranden inte ens i efterhand har lämnats till offentliga arkiv. O, hör historikerns klagan!

6 Comments (Open | Close)

6 Comments To "Fortsatt oklart om nya avgifter till Copyswede"

#1 Comment By mary eng On February 25, 2011 @ 10:27 am

hey—do you want to bambuser or youtube or vimeo some more brilliant oral tradition of internet for the dyslexic and human humans? always game. i would love to make any format of audio or video interview, rasmus. it could be fun for american copyrighty people to get some cultural translation.
you could help them so much!!!!
if you ever have time . . .
maryeng1 skype
libya demo in center khus today . . .

#2 Comment By Henrik On February 25, 2011 @ 5:24 pm

Att kalla dem för intresseklubbar var den roligaste härskarteknik jag sett på länge.

#3 Comment By Viktualiebrodern On February 25, 2011 @ 5:47 pm

“Förvisso kan en SOU ofta ha fel – men vägen till felet är alltid minutiöst dokumenterad vilket gör det möjligt för eftervärlden att omvärdera skälen till varför det blev som det blev.”

Fast det är också intressant med SOU:er som man skummar igenom för att se hur de resonerat kring en komplikation i ett förslag, bara för att konstatera att de inte tagit upp det överhuvudtaget. Inte ens har fel alltså, utan helt förbisett/negligerat.

Som i utredningen om kassaregister, där läckan för handlare att sluta med kontanter och övergå till enbart fakturor enbart ses som en risk för skattefusk, men inte ett ord spills på problemet att privatpersoner som därmed tvingas handla kontant mot faktura avkrävs namn och adress.

Eller i utvärderingen av sexköpslagen där inte ett ord stod om utpressningspotentialen i assymmetrisk lagstiftning.

Fast då känns det förstås som att man får vatten på sin egen kvarn…

#4 Comment By Mikko On February 26, 2011 @ 12:27 am

Jag kommer att handla usbminnen mm från utlandet

#5 Pingback By Ett fildelningsexperiment: Swedecopy « >> hannes2peer On November 10, 2011 @ 2:51 pm

[…] branschklubben Copyswede införde sin provokativa privatkopieringsersättning på externa hårddiskar och […]

#6 Pingback By Släng nya avgiften på minne i papperskorgen | Gustav Nipe, ordf. Ung Pirat On November 3, 2012 @ 6:05 pm

[…] Troberg har skrivit om det tidigare, även Ramsus skriver bra om extra avgiften. ShareDela Av Gustav • Postat i Piratpartiet, Upphovsgröten […]