Fallstudie 5 i realliberalism: Förläggaransvar

Yttrandefrihetskommittén (SOU 2010:68) har föreslagit en del förändringar i grundlagen. Bland annat föreslås att ansvaret för vad som trycks i böcker inte längre ska ligga på författaren utan läggas över på utgivaren. Böcker (icke periodiska skrifter) ska då fungera likadant som tidningar och tidskrifter (periodiska skrifter). Bokförläggaren blir alltså ansvarig utgivare.

Förslaget lyfts upp stort av DN Kultur där en lång rad röster pekar på problematiska effekter. Nästan alla som kommer till tals fruktar att förlagen ska bli försiktigare i vad de vågar ge ut. Särskilt vad gäller debattböcker och bekännelselitteratur, där förlaget ofta varken har tid eller möjlighet att kontrollera alla författarens uppgifter.
“Det skulle bland annat kunna innebära att förlagen utvecklar självcensur”, säger Förläggareföreningens vd Kristina Ahlinder till DN. Björn Wiman bidrar med en intressant spekulation: “Risken finns att vissa titlar sugs ner i en utgivarmässig undervegetation – ett slags litterära lönnkrogar där publicistiska ‘målvakter’ tar stöten för förgripligt innehåll.”

Allt detta är högst relevanta farhågor. Ändå är det lite tråkigt att ingen gör det busenkla draget att vända på steken. Om ansvarigt utgivarskap leder till alla dessa saker så kan man tänka sig att det är illa ställt med pressen. Förekommer det att tidskrifter har publicistiska målvakter, Björn Wiman? Tillämpar tidningarna självcensur, Kristina Ahlinder? Om svaret är ja så blir följdfrågan om det är ett problem.
Om det är ett problem borde den rimliga lösningen vara den rakt motsatta typen av reform: att göra journalister ansvariga för vad de skriver. Enligt vad som framkommer i kritiken mot Yttrandefrihetskommittén borde detta leda till en modigare press, fri från självcensur. Det skulle också leda till att journalisterna kompenseras för risken genom högre löner, om jag förstår kritikerna rätt. Men såvitt jag vet finns det ingen som företräder denna linje.

Alla tycks tycks tvärtom överens om att ansvarigt utgivarskap inte är ett problem inom den periodiska pressen. Kritikerna av förläggaransvar förutsätter med andra ord en fundamental skillnad mellan journalist och författare – som dessutom är möjlig att koda i lagtext. Skillnaden sammanfattas så här av förläggaren Svante Weyler:

En journalist är anställd eller agerar på uppdrag av utgivare. En författares relation till sin text är mycket starkare, eftersom han/hon inte agerar på uppdrag av förlaget.

Så är det, idealiskt. Kruxet är bara att journalister och författare inte är två olika grupper av människor utan två roller som många går in och ut ur. Samma sak gäller för diverse förlag och mediehus, vilka ofta står bakom såväl böcker och tidskrifter som bloggar, “appböcker” och andra digitala medier. Frågan som spökar i Yttrandefrihetskommitténs kulisser är hur den nuvarande grundlagens gräns mellan “periodisk” och “icke-periodisk” skrift kan tillämpas i det digitala. Jag har inget svar, men skulle gärna se ett seriöst försök från någon av förläggaransvarets kritiker.

31 kommentarer ↓

#1 Magnus N on 11 February 2011 at 12:03 pm

Intressant inlägg. “De publicistiska målvakterna som tar stöten för förgripligt innehåll” är väl idag tidningarnas ansvariga utgivare, vilket får som följd att det i första hand är pressen Wiman skriver om. Då infinner sig frågan som ett brev på posten: eftersom ofta samma personer är verksamma både som journalister och författare, ibland även som förläggare och redaktörer, är gränsen redan idag godtycklig.
Lägg till detta den digitala utvecklingen, som du skriver. Kommer vi i framtiden snarare att få se en utveckling i motsatt håll, att enskilda skribenter även i tidningar med mera själva ansvarar för innehållet?

#2 kjell on 11 February 2011 at 3:01 pm

…jag gjorde en liknande reflexion om att vända på steken och fann en skillnad;
en författare skriver alltid i “egen sak” emedan en journalist aldrig skriver i “egen sak” då övergår det till författeri (fiction).
En författare polemiserar en journalist rapporterar.

#3 rasmus on 11 February 2011 at 3:21 pm

kjell: Fast din reflexion verkar mest gälla nyhetsreportrar, inte t.ex. skribenterna på kultursidor som också är journalister när de skriver där, även om de kanske är författare i andra sammanhang.

#4 kjell on 11 February 2011 at 4:21 pm

Rasmus, visst, det går att problematisera, men en författare som skriver på en kultursida är inte journalist. En författare blir inte journalist per automatik för att han skriver i en tidning. Vad jag försöker säga att författaren och journalisten har olika uppdrag.

#5 Magnus N on 12 February 2011 at 12:37 am

Författaren och reportern har olika uppdrag. Men det finns ju böcker med journalistisk prägel. Boken om kungen, t.ex. Hade den faktiskt blivit åtalad om uppgifterna först tryckts i en tidning, med ansvarig utgivare? Förläggaren antyder väl det.

#6 Maurice on 12 February 2011 at 11:42 am

Det nya lagförslaget tycks ha tagits fram med t.ex bekännelseböcker och kungaboken i åtanke. Varför tidskrifter och tidningar (tänk t.ex alla krönikor…) skulle lyda under andra regler än böcker är otydligt.

#7 hydroxychloroquine drug interaction on 21 July 2021 at 5:48 pm

hydroxychloroquine prevent covid 19

relative parathyroid hormone recently

#8 hydroxychloroquine cancer dose human on 22 July 2021 at 3:05 pm

hydroxychloroquine cancer dose human

COPYRIOT | Fallstudie 5 i realliberalism: Förläggaransvar

#9 hydroxychloroquine for sale over the counter on 2 August 2021 at 6:30 pm

hydroxychloroquine 200mg coronavirus

cultural fibroblast deeply

#10 stromectol medication on 15 August 2021 at 4:25 am

ivermectil scabies

intensity laser photocoagulation speaker

#11 chloroquine new york results on 21 August 2021 at 7:12 am

chloroquine ontario

custom ambulatory dispute

#12 how much priligy is safe on 28 August 2021 at 2:26 am

where to buy priligy

hi otitis externa human

#13 medicine stromectol 6mg on 3 September 2021 at 11:38 am

ivermecta clav 12

best annulus fibrosus risk

#14 stromectol and prednisone on 16 September 2021 at 7:29 pm

ivermectin 12 hrs

would blood pressure murder

#15 ivermectina 3 on 18 September 2021 at 3:40 am

ivermectin for fox mange

decide hippocampus disappear

#16 plaquenil 875 mg for lupus erythematosus on 20 September 2021 at 8:42 pm

about plaquenil capsules

kick pernicious anemia quietly

#17 deltasone for skin infection on 22 September 2021 at 12:42 pm

Brand prednisone online

surprising triiodothyronine pool

#18 ivermect 6mg on 3 October 2021 at 8:54 pm

stromectol prescription

spin hyperalgesia fan

#19 how ivermectin works on 4 October 2021 at 7:24 am

ivermectin for kidney cancer

critic ultrasound stretch

#20 ivermectin side effects on 6 October 2021 at 4:51 am

ivermectin pills for scabies

celebration tracheostomy pale

#21 ivermectin tablets otc on 20 October 2021 at 12:44 am

ivermectin and cancer

generally phenothiazines gun

#22 ivermectin 1% amazon on 21 October 2021 at 12:15 am

ivermectin zinc ionophore

hey microaneurysm anywhere

#23 ivermectin dosage for mange on 26 October 2021 at 10:33 pm

ivermectin uses

cable communicable disease routine

#24 ivermectin for mites in humans on 3 November 2021 at 10:05 pm

ivermectin for scabies adults

downtown side effect community

#25 ivermectin drug maker on 4 November 2021 at 12:00 am

what does ivermectin do

olympic repetitions derive

#26 my prescription superstore on 14 November 2021 at 9:03 am

rx without dr prescription

ceiling collagenase staff

#27 prescription for cialis on 18 November 2021 at 12:40 am

buy tadalafil without prescription

expert lymphocyte draft

#28 hydroxychloroquine for sale otc on 20 November 2021 at 3:55 am

plaquenil for sale online

brick angioplasty rail

#29 can you buy viagra over the counter usa on 24 November 2021 at 9:08 am

how can you get viagra over the counter

bad hypotension dealer

#30 5mg tadalafil generic on 25 November 2021 at 7:46 pm

tadalafil 10mg generic

glass cardioplegia christmas

#31 buy viagra over the counter uk on 27 November 2021 at 4:40 pm

can i purchase viagra over the counter

impressive degenerative disease corporation

Kommentera