Om årets stöd till kulturtidskrifter (som ser helt okej ut)

Kulturpropositionen 2009 skapade ramaskri bland kulturtidskrifterna. Från regeringens sida fanns en ambition att “det ska vara mer inriktat på konst och mindre på samhällsfrågor”. En rad mer samhällsinriktade tidskrifter fruktade för sitt liv: Arena, Bang, Expo, Fronesis, Judisk krönika, Socialpolitik med flera.
Kanske var fruktan befogad. Men efter att Kulturrådet idag offentliggjorde listan över årets stöd till kulturtidskrifter känns det ändå som att farhågorna var obefogade. Stödet verkar delas ut enligt ungefär samma principer som tidigare, trots att kriterierna har ändrats.

Tidigare hette det:

Kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation, ekonomisk, social eller kulturell debatt och som ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarterna kan söka bidrag.

Nu har regeringen sett till att detta har ändrats till:

Kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter kan söka stödet.

Såvitt jag förstår är formuleringen en kompromiss i förhållande till det första förslaget från kulturdepartementet, som lade större vikt på att kulturtidskrifter ska handla om konstarter.

Så några noteringar om årets bidragstilldelning. Någon slakt av samhällstidskrifter blev det alltså knappast fråga om. Arena, Expo, Fronesis, Mana och Ordfront får tvärtom ökat stöd. Bang, Ful och Judisk krönika ligger kvar på samma sexsiffriga stödnivåer som tidigare.
Möjligen kan man se en viss nedprioritering av stödet till de mindre internationellt inriktade tidskrifterna med rötter i solidaritetsrörelser. Andra som får minskat stöd är Re:Public, Socialpolitik och Pockettidningen R. Men å andra sidan får Klimatmagasinet Effekt stöd för första gången, med inte mindre än en kvarts miljon.

Bland de mer teoretiska tidskrifterna går det heller ingen nöd. Fronesis, Ord & bild, Glänta och utmärkta Subaltern får alla höjt stöd, vilket är välförtjänst. Visserligen sänks stödet till Site, men deras aktivitet känns heller inte så värst hög.

Inom konstarternas område kan noteras höjt stöd till de yngre tidskrifterna FLM (film) och Novell (musik). Särskilt gläds jag åt en rejäl höjning av stödet till Nutida Musik och åt att Galago åter får tidskriftsstöd – samt av att se den långa listan med för mig helt okända tidskriftstitlar som tydligen får del av statliga medel.
Min spontana känsla är att stödet till kulturtidskrifter på papper fungerar påfallande bra, särskilt i jämförelse med andra kulturpolitiska stödformer. Jag har svårt att se hur man med samma budget skulle kunna uppnå samma syfte – att skapa en större mångfald i utbytet av idéer – på ett bättre sätt.

Nätpublikationer är svårare – var går gränsen mellan en blogg med utgivningsbevis och en nättidskrift? Kan det räknas till en nackdel att använda hyperlänkar eftersom det kan göra texten mindre tidskriftslik? Här vore det önskvärt med ännu tydligare kriterier från Kulturrådet.
Medan de allra flesta papperstidskrifter som sökt stöd också har fått det, beviljades stöd till knappt hälften av de sökande nättidskrifterna. En stor del av dem är nätversioner av pappersbaserade tidskrifter.
Att Dagens bok och Dagens skiva nekades stöd kan jag förstå, eftersom deras karaktär av allmän konsumentupplysning kanske i mindre mån bidrar till mångfalden av idéer. Vilket inte på något sätt ska tolkas som att de är värdelösa – en massa värdefulla saker på nätet görs och måste göras även utan att få stöd från Kulturrådet.
Däremot undrar jag om motiven till att avslå ansökningarna från Friendly Noise och Throw Me Away, två högklassiga exempel på musikkritik på nätet.

Ni som sitter i referensgruppen för kulturtidskrifter är särskilt välkomna att dela med sig av sina tankar här i kommentarerna. Det är inte farligt!

Uppdatering: Läs även den initierade kommentaren från Andreas Engström på Nutida Musik.

33 kommentarer ↓

#1 Måndag on 13 January 2011 at 3:35 pm

Expo har vad jag förstår medvetet lyft in “rena” kulturgrejer just för att inte diskvalificeras i och med de nya direktiven. Så direktiven har haft indirekt betydelse om inte annat. Huruvida de skulle blivit av med stödet annars har jag ingen aning om. Och huruvida andra tidskrifter gjort något liknande vore intressant att höra.

#2 rasmus on 13 January 2011 at 3:48 pm

Måndag: Låter inte otänkbart. Fast jag vill minnas att tidningen tidigare hette “Svartvitt med Expo”, långt innan de nya reglernas tid, då Svartvitt-delen stod för mer “kulturgrejer”.
Vad gäller Expos kärnområde, den journalistiska bevakningen av högerextrema grupper, kan man nog diskutera om den någonsin kvalificerat för kulturtidskriftsstöd. Detta säger jag inte som en kritik mot Expo. Men det finns bra journalistik som inte alls är kulturjournalistik. Däremot finns det inga tydliga stödformer för den, så länge den inte faller i dagstidningsfacket.

#3 Anders Troberg on 13 January 2011 at 4:14 pm

Skulle det gå att söka stöd för en tidning som avhandlar upphovsrättens skadeverkningar på kulturen?

#4 rasmus on 13 January 2011 at 4:33 pm

Anders Troberg: Varför skulle inte det gå? Ämnet låter visserligen lite snävt. Och lite trist med en tidskrift som på förhand bestämt sig för att bara skriva om “skadeverkningar”. Vem vill läsa en sådan? Däremot tror jag inte ett ögonblick att upphovsrättskritik i sig skulle vara misskrediterande.

#5 Ingen radikal ändring av stödet till kulturtidskrifter on 14 January 2011 at 12:17 pm

[…] Bloggat: Copyriot, Rasmus Fleischer – Om årets stöd till kulturtidskrifter (som ser helt okej ut) […]

#6 Patrik Hamberg on 15 January 2011 at 12:03 am

Både dagensbok.com och dagensskiva.com föll åtminstone delvis på teknikaliteten att de/vi saknar utgivningsbevis. I en tidigare skrivning stod att det räckte med ISSN (som båda har) och jag är tämligen tvärsäker att det var vad som stod i ansökningsformuläret jag fyllde i (fast det kan jag så klart inte komma åt längre).

Sen är det så klart möjligt att vi inte hade fått stöd ändå. Men vi uppfyllde helt enkelt inte alla kriterier den här gången.

#7 Friendly Noise on 17 January 2011 at 12:15 pm

Vad gäller nättidskrifter kan man i stort säga att ungefär samma som fick förra året beviljades även i år, dock att färre titlar stöds 2011. Nättidskriftsstödet från Kulturrådet är ju ganska nytt, bara tredje gången som det delas ut, men känslan är att det redan formerats en etablerad grupp titlar som får lite mer pengar per gång.

Vi, Friendly Noise (och även Throw Me Away) har utgivningsbevis till skillnad från Dagens skiva/bok. Möjligt att vi föll bort pga nåt annat kriterie, och jag har egentligen ingen aning om hur referensgruppen motiverar sina bedömningar, men om jag skulle gissa tror jag att det i vårt fall nog handlar om inriktning ändå.

Tittar man på referensgruppens ganska traditionella sammansättning är jag ju inte jätteförvånad över att Sound Of Music och Nutida Musik, som delvis delar redaktion och inriktning, är de musiktidskrifter som stöds.

Dock hade det varit kul och intressant med stöd för vår verksamhet, som ett sätt att utveckla det hela. Inte minst eftersom vi egentligen inte behöver några pengar, i alla fall för det som vi hittills har gjort. Och det är en väldigt skön känsla: kul att få stöd men det är ingen premiss för oss att hålla på, inget behöver stå och falla med det.

/Stefan

Kommentera