- Copyriot - https://copyriot.se -

Ännu mera momsnörderi kring radioteater, radiosketcher och ljudbokens gränser

Frågan om hur Sveriges Radio tillämpar olika momssatser är aktuell. Här blir det ännu mer av den varan, men det här inlägget har inte så mycket att göra med hur de föredrar att betala frilansare.
För ett bra tag sedan utlovade jag en bloggpost om momsen på radioteater. Ett obskyrt ämne, ja, men intressant i min pågående undersökning av vad som definierar en bok.

Böcker subventioneras som bekant av staten genom rabatterad moms. Även ljudböcker på cd omfattas. Men vad får en cd att kvalificera som bok? Här blev det intressant att titta på vilka momssatser som gäller i Sveriges Radios butik och dess utbud av cd-skivor.

Här finns flera underavdelningar. Skivor med musik har förstås 25 % moms. Lika väntat är att skivor med litterära uppläsningar har 6 % moms, eftersom de i praktiken är s.k. ljudböcker.
Undantaget i den senare kategorin är “Pärlor ur Dagens dikt“, som har 25 % moms – anledningen till detta är att skivan innehåller en musikslinga, fick jag veta. Tydligen räcker detta för att underkänna hela skivans ljudboksstatus. Fast tillämpningen av reglerna är knappast konsekvent. “Anita och Televinkens trafikskiva” säljs med endast 6 % bokmoms, trots att den varvar berättelse med sånger.

Någonting anmärkningsvärt hände med kategorin för radioteater, där Sveriges Radio säljer tio av Radioteaterns produktioner på cd. När jag undersökte saken 2010-12-01 visade det sig att nio av dessa såldes med endast 6 % moms – med andra ord hävdade Sveriges Radio att det som Radioteatern producerar kan klassas som ljudböcker. Detta trots att de flesta av produktionerna integrerar musik, ofta specialskriven sådan.

Jag blev nyfiken på hur de resonerade, så jag skrev till Sveriges Radios programförsäljning. Svaret dröjde ett tag och löd:

Hejsan
Har fixat till de fel som låg i vårt program. På några produkter hade fel moms-lista valts (per automatik). Tack för din uppmärksamhet.
Resten ska vara korrekt.

Efter detta kollade jag åter kategorin för radioteater. Det visar sig att Sveriges Radios butik nu har lagt på full moms, 25 %, på alla cd i kategorin. Samma sak hände med ytterligare några cd med material ur programarkivet: “Kungliga röster” och “Bang i radion“. Efter att jag frågat varför de såldes med endast 6 % moms insåg Sveriges Radios butik att det inte var i sin ordning och höjde momsen till 25 %.
Innebörden av dessa förändringar är alltså att Sveriges Radio snävar in sin definition av “ljudbok”. Nu räknas inte längre radioteater som ljudbok och det verkar finnas en tanke om att en cd som innehåller musik aldrig kan säljas till ljudboksmoms.

Ännu återstår några frågetecken. Ett par humor-cd, “Hassan” och “Clownen luktar bensin“, säljs fortfarande med 6 % moms – de ska alltså räknas som ljudböcker, menar Sveriges Radio. Fast de lär få smäll på fingrarna om Skatteverket väljer att granska butiksverksamheten närmare.

Skatteverket sammanfattar regelverket i den underbara publikationen “Handledning för mervärdesskatt 2010“:

Den reducerade skattesatsen 6 % ga?ller a?ven /…/ vara som /…/ exakt a?terger inneha?llet i en bok. Det kan ga?lla exempelvis talbo?cker, ljudbo?cker och kassettbo?cker. A?ven fo?r varor som a?terger fo?rkortade upplagor av bo?cker ga?ller i denna del 6 % merva?rdesskatt. Da?remot ga?ller inte denna la?gre skattesats fo?r t.ex. CD-skivor med tal som fo?rutom den inla?sta texten inneha?ller kompletterande material sa?som musik, spel, so?kfunktioner, la?nkar till annat material m.m. En restriktiv tolkning ska ga?lla i detta avseende (prop. 2001/02:45 s. 48).

Förarbetet som alltså fortsätter att gälla är fortfarande regeringens tio år gamla proposition om sänkt bokmoms. Ett begrepp som “ljudbok” förekommer inte där. Resonemangen om inlästa böcker utgår helt från talböckerna, som syftar till att göra litteratur tillgänglig för dem som av olika skäl inte kan läsa.

Regeringen a?r medveten om att vissa av de produkter som kan omfattas av denna punkt a?ven ko?ps av kunder utan la?ssva?righeter. Det torde framfo?r allt ga?lla bo?cker som la?sts in pa? band eller CD-skiva. A?ven om man skulle kunna argumentera fo?r att den reducerade skattesatsen enbart borde avse produkter sa?rskilt anpassade fo?r synskadade och andra personer med la?shandikapp anser regeringen att en sa?dan begra?nsning inte a?r administrativt hanterbar och a?ven skulle vara till nackdel fo?r personer med la?shandikapp.

Att kommersiella ljudböcker kom att åtnjuta av den lägre bokmomsen framstår som en ren bieffekt. Men det hade nog stor betydelse för att marknaden för ljudböcker kom att explodera åren 2002–2007. Kanske bidrog momsreglerna också till att de ljudböcker som producerades avstod från inslag av t.ex. musik.
Regeringens proposition var extremt tydlig med att en cd som ska omfattas av 6 % moms måste vara en exakt återgivning av orden i en tryckt bok:

Under fo?rutsa?ttning att inneha?llet i det tekniska mediet framsta?r som ett a?tergivande av den skrivna texten omfattas a?ven sa?dana produkter av den la?gre skattesatsen. /…/
CD-skivor och andra tekniska medier skall enligt huvudregeln beskattas med normalskattesatsen. Den nu aktuella regeln utgo?r enbart ett begra?nsat avsteg fra?n den principen. En restriktiv tolkning av besta?mmelsens tilla?mpningsomra?de ma?ste sa?ledes ga?lla i aktuellt avseende.

Ändå hävdar Sveriges Radio att “Hassan” och “Clownen luktar bensin” skulle vara ljudböcker. Annorlunda går det inte tolka att dessa cd endast beläggs med 6 % moms. Fast att detta snart ändras är nog inte helt otänkbart. Antagligen är juristerna på Sveriges Radio för tillfället ganska upptagna med att fixa till alla märkligheter kring hur företaget hanterar momsen, nu när risken tycks överhängande för att Skatteverket ska inleda en närmare granskning.

Min mening var aldrig att sätta dit Sveriges Radio. Inte heller att höja priserna i deras butik, även om min undersökning redan tycks ha fått det resultatet. Jag är bara nyfiken på vad som menas med “bok”, idag och i framtiden.

169 Comments (Open | Close)

169 Comments To "Ännu mera momsnörderi kring radioteater, radiosketcher och ljudbokens gränser"

#1 Trackback By testosterone booster On November 23, 2021 @ 12:09 am

testosterone booster

[…]always a big fan of linking to bloggers that I like but don?t get lots of link adore from[…]

#2 Trackback By Rentals car Bar On November 24, 2021 @ 5:28 pm

Rentals car Bar

[…]we came across a cool site that you just may love. Take a appear when you want[…]

#3 Trackback By Click Here On November 26, 2021 @ 4:26 am

Click Here

[…]usually posts some very interesting stuff like this. If you?re new to this site[…]

#4 Trackback By mining rigs On November 26, 2021 @ 7:14 am

mining rigs

[…]Here is an excellent Blog You may Find Intriguing that we Encourage You[…]

#5 Trackback By lot-of-10-pcs-bitmain-antminer-t17e-53-th-s-used-for-sale/ On November 26, 2021 @ 6:45 pm

lot-of-10-pcs-bitmain-antminer-t17e-53-th-s-used-for-sale/

[…]we prefer to honor many other web web pages around the internet, even though they aren?t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

#6 Trackback By CableFreeTV Sports News On November 28, 2021 @ 5:18 am

CableFreeTV Sports News

[…]very couple of sites that transpire to be in depth below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

#7 Trackback By Gorilla Trekking Bwindi Impenetrable forest On November 28, 2021 @ 8:26 pm

Gorilla Trekking Bwindi Impenetrable forest

[…]here are some hyperlinks to web sites that we link to due to the fact we believe they’re really worth visiting[…]

#8 Trackback By https://happyruck.com On November 30, 2021 @ 1:30 am

[1]

[…]Every once inside a whilst we choose blogs that we read. Listed beneath are the latest internet sites that we decide on […]

#9 Trackback By Artvin Gazette On November 30, 2021 @ 2:10 am

Artvin Gazette

[…]just beneath, are quite a few totally not connected web sites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[…]

#10 Trackback By https://happyruck.com On November 30, 2021 @ 11:45 am

[1]

[…]Here are several of the sites we suggest for our visitors[…]

#11 Trackback By virtual credit card buy with bitcoin On December 1, 2021 @ 3:43 am

virtual credit card buy with bitcoin

[…]Every the moment inside a while we choose blogs that we study. Listed below are the most current web-sites that we decide on […]

#12 Trackback By virtual card buy with bitcoin On December 1, 2021 @ 5:20 am

virtual card buy with bitcoin

[…]below you?ll come across the link to some internet sites that we feel you must visit[…]

#13 Trackback By russian alphabet On December 1, 2021 @ 3:15 pm

russian alphabet

[…]check beneath, are some absolutely unrelated internet websites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

#14 Trackback By dankwood On December 2, 2021 @ 5:45 pm

dankwood

[…]The information mentioned within the article are several of the top accessible […]

#15 Trackback By hennessy paradis for sale On December 2, 2021 @ 10:10 pm

hennessy paradis for sale

[…]below you will come across the link to some web sites that we assume you need to visit[…]

#16 Trackback By order counterfeit money On December 3, 2021 @ 12:25 am

order counterfeit money

[…]below you?ll uncover the link to some internet sites that we assume you must visit[…]

#17 Trackback By affiliate marketing millionaire stories On December 3, 2021 @ 1:04 am

affiliate marketing millionaire stories

[…]very couple of websites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

#18 Trackback By e-cigs On December 3, 2021 @ 11:17 am

e-cigs

[…]below you?ll find the link to some web sites that we assume you need to visit[…]

#19 Trackback By ruger pistols for sale On December 3, 2021 @ 2:43 pm

ruger pistols for sale

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]