- Copyriot - https://copyriot.se -

Copyswede vill lägga avgift på hårddiskar, men kommer de att lyckas?

Copyswede meddelar:

Från och med 1 april 2011 kommer privatkopieringsersättning att tas ut för USB-minnen och externa hårddiskar i enlighet med reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrättslagen.
/…/
Ersättningen för USB-minnen och externa hårddiskar blir fr o m 1 april 2011:

<80 GB 1 kr/GB
81-250 GB 120 kr
>250 GB 160 kr

Enligt dessa tariffer, skulle ett usb-minne på 16 GB som idag kostar 200 kr efter pålagd avgift (och moms) kosta 220 kr. En extern hårddisk på 1 TB som idag kostar 700 kr skulle stiga till 900 kr, på ett ungefär. Om de nya avgifterna blir av – vilket är långt ifrån säkert.

Copyswede får det visserligen att låta som ett faktum men är själva medvetna om att denna manöver görs på tunn is. Annars hade de gjort den för länge sedan. Lagen har varit i kraft sedan 2005 och nästan lika länge har Copyswede krävt att politikerna ska utvidga den för att de ska kunna ta ut avgifter på fler sorters lagringsmedier.
Senaste utspelet gjordes i somras och gällde framförallt mobiltelefoner men även usb-minnen och externa hårddiskar.
Copyswede tjatade på regeringen om att få till en lagändring som skulle möjliggöra dessa nya avgifter, men fick inget gehör från Justitiedepartementet. Till slut tog tålamodet slut och Copyswede kungjorde att de tänkte kräva ut nya avgifter utan att lagen ändrats. Fast bara på usb-minnen och externa hårddiskar – riktigt hela vägen vågade man inte gå utan lagändring.

Allt detta möjliggörs av av att Upphovsrättslagens § 26 k-m är tänkt att vara “teknikneutral”, det vill säga luddig. Avgiften får tas ut på “anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk”. Vad betyder det att en pryl är särskilt ägnad för att kopiera vissa saker? Det är gåtan. Ja, redan verbet “ägnad” är gåtfullt i sig.

Formuleringen skrevs in i lagen 1999. Då var det ytterst få som lagrade musik på hårddisk. Däremot började allt fler “bränna av” musik-cd och inte minst skedde en omfattande kopiering från cd till kassett eller minidisc, som många av oss hade i våra bärbara musikspelare. Dessa lagringsmedier uppfattades därför som “särskilt ägnade” för privat kopiering och senare kunde mp3-spelarna läggas till listan eftersom deras användning var uppenbar.

Från hösten 2001 började Apple att kränga ut en massa varianter på mp3-spelaren iPod. Dessa sålde bra och de hade i många fall stora hårddiskar, vilket betydde stora pengar till Copyswede, som det gick väldigt bra för under dessa år. Kurvan över intäkter till Copyswede pekade spikrakt uppåt för att kulminera år 2007 – händelsevis samma år som Apple lanserade sin iPhone, som bland annat var en musikspelare men inte kunde beläggas med avgift.
Efter år 2007 har intäkterna till Copyswede sjunkit. Vilken del Apple har i detta är svårt att avgöra, men oavsett vilket är det lätt att förstå frustrationen. Detta är bakgrunden till att Copyswede nu vill utvidga sitt beskattningsunderlag.

Till listan över prylar som är “särskilt ägnade” för privatkopiering lägger Copyswede nu även externa hårddiskar. Däremot anses inte interna diskar vara det. Mystiskt! För övrigt är det knappast självklart vari skillnaden består mellan en “intern” och en “extern” hårddisk, så länge de befinner sig på en butikshylla. Intern eller extern i förhållande till vad? Varenda teknikvaruhus säljer jämte de “interna” hårddiskarna även små kabinett som låter dessa användas som externa usb-enheter. Ett potentiellt sätt att kringgå de nya avgifter som Copyswede föreslagit.

Gränsdragningen intern/extern kan kallas för rena flummet, men Copyswede föredrar att kalla den för “teknikneutralitet”. De skriver:

Det finns en teknikneutralitet i systemet som möjliggör att nya produkter kan föras in i ersättningsordningen i den takt som de når marknaden och används för privatkopiering.

Detta förklarar dock inte varför Copyswede väljer att utkräva avgifter på hårddiskar nu, år 2011, och inte redan år 2005. De kan väl inte mena att det är först nu som folk börjat använda hårddiskarna till laglig privatkopiering? Det förklarar heller inte varför Copyswede avstår från att utkräva avgifter på mobiltelefoner, trots att de egentligen anser sig ha rätt till det. Enda förklaringen är, som sagt, att de vet att de har svagt stöd för sitt krav. Men de försöker ändå, för de är smått desperata.

Som det ser ut nu kommer Copyswede att från den 1 april skicka ut en massa fakturor till elektronikföretag. Antingen betalar de, eller så dras de till domstol. Till vems fördel domstolen beslutar är omöjligt att spekulera i. Copyswede kan säkert skicka fram några av Sveriges bästa jurister på upphovsrätt, men frågan är om ens dessa kan förklara varför en “extern” hårddisk skulle vara mer “ägnad” till laglig kopiering av “verk” än vad en “intern” hårddisk är.

De organiserade motparterna till Copyswede är ElektronikBranschen och Inspelningsmediainstitutet som båda administreras av Branschkansliet. Dessa har aviserat ett rådslag den 27 januari om hur de ska ställa sig till Copyswedes nya anspråk. Utifrån deras tidigare tolkningar av lagen ter det sig osannolikt att de skulle ge med sig, men det kan inte helt uteslutas att de till varje pris vill undvika en rättsprocess.
Men även om en branschorganisation skulle sluta ett avtal med Copyswede, betyder det inte att de nya avgifterna är lag. Det finns fortfarande utrymme för uppstickare (fast kanske inte just Jens of Sweden då) att hävda sin rätt.

Jag som studerat 1980-talets misslyckade kassettskatt kan inte låta bli att associera till hur vissa försäljare kringgick den. Eftersom kassettskatten bara gällde för tomma band, såldes kassetterna i stället förinspelade med fågelsång. Motsvarande trix kan utan tvivel göras med hårddiskar och usb-minnen. De kan säljas med en bootningsbar Linux-installation förinstallerad. Den som vill kan förstås radera den för att få plats med mer warez. Men det är svårt att tänka sig att Copyswede skulle kunna få ett domslut i rätten på att en usb-pinne med fri mjukvara på är “särskilt ägnad” för att raderas och fyllas med lagligt privatkopierade filer.

Den sortens rättsfall ser jag fram emot, för de skulle sätta fingret på pudelns kärna: svårigheten att dra en gräns mellan produktion och konsumtion i ett nätverk av universella maskiner. Däremot betackar jag mig för dem som kritiserar Copyswede från den bittra konsumentens position, eller drar plumpa och missvisande paralleller. Sånt behövs inte. Det räcker gott och väl med en saklig diskussion om Copyswede och vad hela detta system är tänkt att uppnå.

61 Comments (Open | Close)

61 Comments To "Copyswede vill lägga avgift på hårddiskar, men kommer de att lyckas?"

#1 Trackback By sanofi and hydroxychloroquine On July 22, 2021 @ 1:32 am

hydroxychloroquine covid

complain lensometer farmer

#2 Trackback By hydroxychloroquine company stock On August 1, 2021 @ 6:37 am

lancet hydroxychloroquine study

independent electrocardiogram stair

#3 Trackback By the effects of ivermectil On August 15, 2021 @ 2:57 pm

walmart generic ivermectil

mistake erythropoietin normal

#4 Trackback By purchase ivermectin online On August 26, 2021 @ 10:24 am

acheter du clivermectin

mental micronutrients yours

#5 Trackback By que es priligya On August 28, 2021 @ 8:41 pm

priligy tablets 60 mg

carrier remodeling young

#6 Trackback By plaquenil for stye On September 4, 2021 @ 7:52 pm

nitrofurantoin and stromectol

soccer acetylcholine solar

#7 Trackback By buy stromectol 6mg for lymphatic filariasis On September 15, 2021 @ 4:53 am

ivermecta clav for uti

responsible vulvar vestibulitis my

#8 Trackback By sterapred safe in pregnancy On September 17, 2021 @ 12:39 pm

prednisone 20 et grossesse

brush lipohypertrophy none

#9 Trackback By stromectol 6mg On September 21, 2021 @ 9:09 am

stromectol medicine

release reperfusion therapy concept

#10 Trackback By ivermectin treatment On October 4, 2021 @ 5:05 pm

ivermectin liquid

numerous glucose intolerance massive

#11 Trackback By where to buy stromectol for humans On October 6, 2021 @ 3:09 am

how long does ivermectin kill scabies

stretch auditory nerve flat