2011

Om jag nu när tröskeln väl passerats blickar fram mot året 2011, som det verkar gestalta sig för mig personligen, så framträder någon slags trikolor. Tre olikfärgade stycken. Tre sätt för mig att tillbringa mina dagar. Tre rutiner som kommer att flätas samman och komplicera varandra, men som ändå skiktar sig till tre olika perioder av det förväntade året.
Till att börja med ytterligare tre månader av föräldraledighet. Angenämt! Därefter – förhoppningsvis synkroniserat med vårens inbrott – återgår jag till min anställning som doktorand, vars återstående tid är kort.
Från första april kommer jag att lägga nästan allt krut på att skriva klart min avhandling i historia. Ett helt annat liv, en helt annan stress. Jag ser fram även mot detta. Om allt går som förväntat borde det bli disputation någon gång under hösten 2011, varefter jag bör kunna titulera mig fil.dr.
Redan innan dess – låt säga under sensommaren – börjar i vilket fall årets tredje period. Ett oskrivet blad, inte minst i fråga om försörjning. På ett eller annat sätt hoppas jag att det löser sig, men möjligtvis kan denna information intressera någon: Rasmus Fleischer kommer under den senare delen av 2011 att, i högre utsträckning än tidigare, vara öppen för olika former av anställning, uppdrag, välgörenhet och annat som kan bidraga till försörjning.

29 kommentarer ↓

#1 Gunnar on 1 January 2011 at 1:21 pm

Jag har ett källarutrymme som sannerligen behöver rensas ut nån gång under året. Om det kan va nåt. Hyggligt betalt.

#2 Mats Henricson on 1 January 2011 at 6:56 pm

Rasmus, jag tycker du är en av de bästa, kanske den allra bästa, journalisten i Sverige. Du borde inte ha några problem med att få anställning på en tidning som tar journalistik seriöst. Exempelvis… uh… ja, någon kanske det finns?

#3 lena kjersén edman on 8 January 2011 at 4:42 pm

Jag är nyfiken.
Vad handlar din kommande avhandling om?
Lycka till!
Med avhandlingen och allt annat som är livsförhöjande.

lena k e

#4 COPYRIOT | 2011, andra kvartalet on 31 March 2011 at 1:45 pm

[…] Kanske liknande 2011 […]

#5 rasmus on 27 December 2011 at 8:32 pm

Prognosen var lite för optimistisk.

Kommentera