Ang. telegrammet Stockholm 09-141

För två vintrar sedan skickade USA:s ambassad hem telegrammet Stockholm 09-141. Nu har det sipprat ut via Wikileaks, fast av någon anledning hittar jag det inte i läcksamlingarna utan bara på sajter som kontrolleras av Piratpartiet.
Christian Engström och Rick Falkvinge är ställena att börja läsa på.

Telegrammet skickades den 3 februari 2009 – ett par veckor innan Spectrial inleddes i Stockholms tingsrätt. Ambassaden noterade att en första dom rörande The Pirate Bay var att vänta under våren, liksom en implementering av Ipred och stakade ut den fortsatta vägen för kriget mot fildelningen:

Now /…/ the Justice Ministry will turn its attention
to other key issues, primarily the ISP liability issue and extra
resources to investigative capabilities.

Och så vidare. Jag hoppas att andra tar vid, efter Piratpartiets ledarduo, med att analysera telegrammet. Själv nöjer jag mig med en enkel tanke om hur vi kan förhålla oss till den politiska bild som ambassaden tecknar. Fruktansvärt förenklat uttryckt: form eller innehåll?

Piratpartisterna konstaterar, om jag tolkar dem rätt, att telegrammet inte tillför någon ny information om vad det fortsatta kriget mot fildelningen är tänkt att innehålla. Inga förslag på nya hemliga åtgärder utan idel välkända drag. Däremot är det slående hur tydligt USA:s ambassad formulerar alla dessa som delar av en större formel. Christian Engström sammanfattar sin läsning av telegrammet:

Wikileaks-telegrammet Stockholm 09-141 bekräftar det som Piratpartiet har sagt hela tiden.
Ipred, datalagringen och polismetodutredningen är alla delar av en helhet för att införa övervakning på nätet riktad mot bagatellbrott och vanliga medborgare. Ett av huvudsyftena är att komma åt fildelare. Initiativet till lagstiftningen kommer från USA’s regering, via den amerikanska ambassaden.
/…/
Ska debatten bli meningsfull måste den utgå från det bekräftade sakläget. I allt som rör friheten på nätet är Sverige en lydstat, som styrs av en marionettregering.

Här vill jag kasta in en varning. Det är alltför lätt att tänka att vi nu har “hela bilden”. Att läckan har frilagt en simpel kausalitet: initiativ från USA, implementering av Sveriges regering.
Nog för att amerikanska ambassaden gärna skulle vilja ha det så – ambassadören har dessutom ett egenintresse av att överdriva sitt inflytande i Stockholm inför sina överordnade i Washington. Nog för att vi sedan tidigare vet hur lätt USA:s hot om handelssanktioner, som detta handlar om i slutändan, får Sveriges regering att böja sig.
Detta är fortfarande inte detsamma som att USA har varit ensam orsak till en rad beslut som Sveriges regering fått igenom Sveriges riksdag. Därför vill jag avråda från metaforer av slaget “marionettregering”, som tecknar bilden av en simpel orsak–verkan.
Upphovsrätten är ett komplex med ett stort antal komponenter, vissa nya och andra gamla, varav de allra flesta inte är inpräntade med “Made in USA”. Om det inte vore för den långa traditionen av upphovsrätt i Sverige, vore det knappast möjligt att förmå riksdagens majoritet att rösta igenom alla dessa förslag och dessutom formulera motiv till dem.
Förvisso har dessa lagar i praktiken föga att göra med upphovsrätt i klassisk bemärkelse, men många av dem som försvarar dem i den politiska debatten gör det utifrån en uppriktig övertygelse om vikten av att skydda Kulturen – inte för att USA har dragit i en tråd.

Så låt oss undvika formuleringar som “främmande makt”. Lagstiftningen i fråga vore inte det minsta bättre om den tillkom på initiativ av inhemska makter.

Christopher Kullenberg, å sin sida, ägnar sin bloggpost helt åt innehållet i den åtgärdsplan som USA:s ambassad beskriver. Framför allt lyfter han fram nyckelbegreppet “ISP liability” – att operatörer av nätverk ska bli ansvariga för vad nätverkets användare utbyter med varandra.
Ambassaden talar klarspråk om hur de och Justitiedepartementet tänker sig att en “frivillig” uppgörelse ska nås mellan de stora telekomföretagen och upphovsrättsindustrin:

The GOS [government of Sweden] held a series of industry consultations in the summer/fall of 2008, with the explicit aim to discuss a voluntary industry agreement involving ISPs and right-holders organizations.

The Justice Ministry is currently working internally in the GOS to get acceptance for a second round with a clear incentive for progress, i.e. threatening with legislation in the absence of a voluntary agreement. There is some resistance in the Center party led Ministry of Enterprise, Energy, and Communications, and negotiations are on-going at senior GOS-levels.

Att det funnits en intern motsättning inom regeringen i dessa frågor är ingen nyhet, men det är ändå intressant att USA:s ambassad noterar den. Näringsdepartementet som domineras av centerpartister värjer sig mot det moderatledda Justitiedepartementet. Åtminstone i någon mån, innan det senaste valet. Hur har styrkeförhållandena inom regeringsapparaten, i frågor om nätreglering, förändrats sedan dess?
Se där ännu en sak som borde intressera nyhetsmedierna. Men ännu så länge är tystnaden massiv om läckan. För allt som nuddat Wikileaks hamnar i skuggan av Cirkus Assange.

47 kommentarer ↓

#1 chrisk on 26 December 2010 at 11:51 am

Helt korrekt att man inte kan säga att någon drar “i trådarna”. Att styra nationer är inte som att virka en halsduk. Det är nämligen två olika former av abstraktac sammansättningslogiker, där virkandet skapar mönster av en eller flera linjer, som sedan räfflas in i varandra. När det gäller stater är de mycket mera heterogena, och hanterar komplexiteten med hjälp av cybernetiska manövrar och fångstapparater. Om virkandet går från en linje till flera, går staten från flera linjer till en (dvs. lag, kan bara finnas en lag).

Nåväl. Det om trådar och virkande. Nu till innehållet. Inte heller när det gäller ISP liability rör det sig om en enkel amerikansk innovation. Vi får inte guldfiskglömma telekompaketet då det var precis detta vi ville lyckas förhindra med 166an.

De enda som på allvar tycker att ISP-liability är bra är ju Nepotia, och dessa arbetar nog inte på order från någon ambassad, utan med cash från de komplexa organisationerna.

Det finns således ingen master of puppets. Det finns istället en massa hundar och får som springer ärenden hit och dit. Hundar lyder och får bräker, men letar vi efter herden som vallar, då kommer vi inte se klart.

#2 Datavetaren on 26 December 2010 at 1:49 pm

Jag tycker inte detta är en korrekt analys. Det du bortser ifrån är att USA via ambassaden verkar uttryckt ett direkt hot “gör det här eller så hamnar ni på svarta listan”, vilket skulle fått allvarliga konsekvenser (till sist ekonomiska) och regeringen väljer att böja sig utan att informera riksdagen och väljer att “på eget initiativ” tillämpa åtgärder från den checklista man erhållit. Jag tycker regeribgen varit ganska vek och med lite fantasi tillämpar sig “marionettregering” som ett ganska adekvat ord i sammanhanget.

#3 DanceK on 26 December 2010 at 2:47 pm

Jag måste bara tacka för ett särdeles tänkvärt och insiktsfullt inlägg. Det är lätt, när skiter träffar fläkten, att börja ta saker för givna och dra en mängd långtgående slutsatser.

Det är nu vi måste ha folk säger “Vänta lite nu. Vad betyder detta egentligen?”

#4 Ett konspiratoriskt inlägg… « Isak&Gustav on 26 December 2010 at 3:59 pm

[…] Falkvinge har fått vad som påstås vara utdrag från de diplomatrapporter Wikileaks publicerat. Rasmus Fleischer påstår att han gått igenom de dokument Wikileaks släppt och inte kunnat hitta de som skickats till Falkvinge. Mycket tyder därför på att det hela är […]

#5 Kicksmogul on 26 December 2010 at 5:27 pm

Fel datum. Rätt är
3/2/2009 13:57
Allt annat stämmer om sprickan mellan C och M

#6 rasmus on 26 December 2010 at 5:42 pm

Kicksmogul: Datumet jag angav vad 3/2 2009; menar du att det skulle vara 2/3 2009?

#7 Kicksmogul on 26 December 2010 at 7:16 pm

Den 2 feb 2009 enligt mina papper.

#8 teo on 26 December 2010 at 10:43 pm

För mig är det uppenbart att “USTR’s annual Special 301 report” har en nyckelroll i samtalen mellan länderna och om du bortser från den i din analys så hamnar du snett när du bedömmer i vilken grad USA “hotar” andra länder.

#9 rasmus on 26 December 2010 at 10:51 pm

teo: Jag bortser knappast från USTR-listan i min analys, tvärtom har jag varit medveten om dess existens i uppemot tio år och bloggade om den bl.a. 2006. Som jag skriver ovan står det utom tvivel att Sveriges regering gärna böjer sig om USA hotar med handelssanktioner.

Emellertid är inget av detta någon nyhet och att USA har en lista på sånt som de ogillar är inte detsamma som att Sverige marionettstyrs av USA varje gång de gör något som USA gillar.

#10 Arthur on 26 December 2010 at 11:15 pm

Tack Rasmus för att du är så vettig. När Rick sin vana trogen tar i så han spräcker sig så finns det copyriot som problematiserar. Även om jag röstat pirat flera gånger ser jag ett problem i nyanslösheten. Naturligtvis kan det vara så att Rick har rätt och att det är en marionettregering, men det är sannerligen inte bevisat av det aktuella telegrammet. Och det blir inte mer bevisat bara för att jag gillar den politik som trianguleras i krokarna runt PP, Kopimi m.fl.

#11 Anders Andersson on 27 December 2010 at 5:26 am

Visst riskerar ord som “marionettregering” att leda fel, eftersom de flesta därmed tänker sig någon (singularis) som håller i trådarna. Men, tänk om det i själva verket finns många fler trådar, och händer som håller i dem, än det finns marionetter, vad har vi då? En självständig regering?

Nej, om trådarna leder tillbaka till väljarnas händer, då har vi en demokrati, där regeringen bara agerar utifrån folkmajoritetens vilja. En regering förväntas med andra ord vara styrd “utifrån”, men vi kallar den inte en “marionettregering” för det.

Var det månne här jag fick tipset om Philip Pilkingtons artikel The Deleuzian Philosophy of Julian Assange? Jag har inte själv läst vad Assange skriver, men jag tycker Pilkington ger en nyanserad bild, samtidigt som han använder (och tar udden av) ett annat, i den offentliga debatten tabubelagt, ord:

His overarching structure is interesting too. He takes as his starting point the conspiracy-model. No, I don’t mean that Assange starts out on a paranoid quest to find a cabal of ethnic evil-doers that are manipulating things from on high. Instead, he tries to conceptualise the contemporary world – which he sees as being predominantly controlled by structures of corporate government (that is, the alliance of transnational corporations and national governments) – as a sort of informal conspiracy.

Jag tycker för min del att det är en ganska självklar världsbild; människan är en social varelse och makthavare söker därför stöd hos varandra. Det sitter inte en ensam världshärskare i ett rum med dämpad belysning och kelar med en långhårig katt medan han ger direktiv om alla väsentliga skeenden för sitt eget höga nöjes skull. Det är inte heller fråga om ett minimalt kollektiv vilkas medlemmar i hemligt samförstånd utbyter information om hur de skall upprätthålla och förstärka sitt herravälde. “Konspirationen” är betydligt lösare sammanhållen än så, och vi är allihop med i den i större eller mindre grad.

Evolutionen har lärt oss att gynna vår egen art och vår egen grupp, helt enkelt för att det skall bli fler av oss. Vi gör det inte ens motvilligt; vi gynnar oss själva för att vi anser att det är rätt, och detta gäller även – eller kanske rentav i synnerhet – dem som fått andras förtroende att fatta beslut och uttrycka åsikter för deras räkning, nämligen företagsledare, förvaltare, författare, politiker med flera. De går sina kunders, klienters, läsares respektive väljares ärenden, och de blir rikligt belönade för det. De samarbetar även inbördes, trots att de i vissa avseenden är varandras konkurrenter om makten, när de inser att de totalt sett tjänar på samarbetet.

I slutändan är det alltså vi själva som styr vår regering, men de trådar vi använder löper inte någon enkel väg via valurnan och riksdagen, utan vi håller var och en i ett helt koppel av trådar med vilka vi påverkar de företag vi handlar hos, de banker som förvaltar våra pengar, de förlag vilkas böcker och tidningar vi läser samt de partier som vi röstar på. Fundera nu på hur stor del av vår tid som vi ägnar åt var och en av dessa fyra (eventuellt flera) maktgrupperingar, och hur många av våra beslut som berör dem. Vad gör vi minst en gång om dagen, minst en gång i månaden, minst en gång om året och minst en gång vart fjärde år?

Med andra ord, vi må ha en marionettregering, men det betyder inte att USA:s regering (eller MPAA, eller Putin, eller Illuminati) sitter i högsätet och dikterar villkoren för resten av världen, utan de är i sin tur styrda av andra krafter, och så vidare. Det är marionetter hela vägen upp!

#12 Telegrammen från USA bör synas! « Sverige är inte världens navel! on 27 December 2010 at 8:48 am

[…] Scaber Nestor, HAX, Beelzebjörn, Ursinnig, Copyriot, Alliansfritt, Pippi,Kulturbloggen, Michael Gajditza. Silfverur, FarmorGun, Nyheter24, Svd, en […]

#13 teo on 27 December 2010 at 9:25 am

Det enda som är nytt här är väl just det aktuella telegrammet och själv känner jag mig generös nog att godta en viss dramatisering när Piratpartiets ledarduo presenterar detta scope.

#14 ConnyT on 27 December 2010 at 10:40 am

Men håll med om att det känns väldigt osannolikt att Sverige skulle infört alla dessa lagar utan påtryckning från USA. Särskilt med tanke på att man inte alls gick till val på att införa detta (inför förra valet) utan snarare tvärtom.

#15 DanielS on 27 December 2010 at 4:36 pm

Vi ska inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration!

Gissa vem som drog den lögnen.

#16 rasmus on 27 December 2010 at 4:59 pm

Ärligt talat tycker jag det är rätt meningslöst att tjata om det där Reinfeldt sa om “ungdomsgeneration”. För det första – tror ni på alla andra löften som politiker kläcker ur sig? För det andra – en hel ungdomsgeneration har väl strikt talat inte kriminaliserats. För det tredje – detta är ingen ungdomsfråga och heller inte primärt en fråga om kriminalisering av enskilda människors beteende, utan en mycket större fråga om vilket internet som ska få finnas.

#17 mlowdi on 27 December 2010 at 5:25 pm

Det som gör mig gravt irriterad i allt snack kring telegrammet är snarast det sätt på vilket så många i god konspiracistisk ordning tycks mena att det här är bevisET på hur saker ligger till. Att det här telegrammet bevisar att Sveriges regering får många (alla?) order från tredje part.
Själv tänker jag på det Steelneck skrev om geopolitik i kommentarerna till något av Krisland-inläggen här: det är ett pussel i halvmörker. Att lägga så pass stor vikt vid just det här telegrammet är om inte annat att spela de som gärna vill skrika “Foliehatt!” (jag, t.ex.) rakt i händerna. Inte minst som bara en bråkdel av alla telegram är släppta.
Någon som är mer insatt får väldigt, väldigt gärna sammanställa de tecken vi har på att det ÄR så att USA har beställt svensk lagstiftning. Har vi mer än det här telegrammet och någonting jag vagt minns från tiden kring Pirate Bay-razzian?

Jag är helt beredd att backa från min position om det visar sig att fler telegram från Stockholmsambassaden innehåller information om otillbörlig påverkan av landets styre. Tills vidare blir jag gärna kallad förnekare.

#18 Terrorhoten mot Europa, terrordåd, USA och David Headley | Svensson on 30 December 2010 at 10:54 am

[…] Bloggat: Swartz, Cornucopia, Kulturbloggen, Copyriot, I media: Berlingske, TV2, Politiken, DR, SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, GP1, 2, 3, 4, HD1, 2, […]

#19 Wikileaks, Netopia och det ansvar som talas om men aldrig tas | Intensifier on 19 January 2011 at 1:09 pm

[…] skillnad från Piratpartiet bryr jag mig inte om formen utan om innehållet. Om man tycker att det är en skandal att Sverige låter sig påverkas av andra stater får man […]

Kommentera