Klassanalys på googliska

Jag vet flera stycken som följer Copyriot utan att alls behärska svenska. De tar hjälp av Googles maskinöversättning, med varierande resultat. Ofta fullt läsligt. Ibland så fel att budskapet inverteras. Vissa gånger smått poetiskt.

Förra bloggposten innehöll följande textstycke:

Underklass? Jag vet att ordet inte hör hemma i någon klassanalys värd namnet.

Översatt av Google blir det:

Subclass? I know that word does not belong in any class analysis hostname.

Nog är det karakteristiskt – Google tolkar inte underklass som det sociologiska “underclass” utan som det datavetenskapliga “subclass“. Och om någon inte är värd namnet måste denna formulering, enligt Googles ingenjörslogik, vara en särskrivning av “värdnamnet“.

32 kommentarer ↓

#1 Lars Aronsson on 12 December 2010 at 12:17 am

Minst tre faktorer samverkar: 1) Google är ett teknikföretag och arbetar med statistisk språkanalys. I deras underlag, texter på nätet, kanske databetydelsen är den vanligaste och därför den säkraste gissningen. 2) Google Translate är en ung tjänst, ännu omogen och kan bli bättre med tiden. 3) Svenska är ett litet språk med litet textunderlag. Få personer talar svenska. Investeringen att förbättra stödet för svenska kanske inte betalar sig, och är därför lågt prioriterad. För oss som talar svenska, är (3) det verkliga bekymret. Det kommer inte att gå över med tiden. Det kanske är vi som måste göra något åt det. En smidig utväg är förstås att emigrera och bara skriva på engelska i fortsättningen. If you can’t beat them, join them.

#2 rasmus on 12 December 2010 at 12:29 am

Ptja, jag understryker gärna åter att jag inte ser detta som något problem. Översättning handlar alltid i olika mån om tolkning och kan därför aldrig bli 100% perfekt, även om jag är övertygad om att Google Translate kommer att fortsätta att bli bättre. Precis som du, Lars, tänker jag att det är det statistiska textunderlaget som lyser igenom.

#3 enorlin on 12 December 2010 at 1:00 am

Alla länder borde ha sitt alldeles eget Kopieringsupplopp. Hej alla icke-svenska läsare :)

#4 Emil Vikström on 12 December 2010 at 8:10 am

Lars, antingen byter vi alltså till engelska som språk eller så har vi obscent mycket sex utan skydd.

#5 Lars Aronsson on 12 December 2010 at 11:05 am

1850-1920 emigrerade en miljon svenskar till USA. Idag tar sig “emigrationen” ett annat uttryck: Svenskar föredrar den mer välmatade engelska Wikipedia, läser världsnyheter på NYTimes.com, etc. I båda fallen är följden ett braindrain bort från svenska språket. För varje individ innebär det en vinst. För svenska språket är det en sorts “tragedy of the commons”, där varje “emigrant” rycker undan en del av den gemensamma betesmarken från de kvarvarande fåren.

#6 rasmus on 12 December 2010 at 12:19 pm

Själv insisterar jag på att skriva (både blogg, böcker och avhandling) på svenska, medan jag däremot ignorerar svenska Wikipedia till förmån för den engelska och även tyska. Jag är även mån om att alltid försöka vara lite mer än tvåspråkig i praktiken genom att relatera till vad som skrivs på tyska. Till på köpet bär jag på milt skandinavistiska tendenser som får mig att se ett extra värde i att ta till sig danska och norska, främst i skrift. Icke desto mindre är jag i vissa Det där med språk behöver inte vara så svart eller vitt.

#7 Sol on 12 December 2010 at 5:02 pm

Tror inte att svenskan ligger så risigt till, trots vår tids språkliga emigration. I slutet av 1700-talet var svenskan betydligt mer influerad (eller till och med ersatt) av franskan, än vad svenskan är av engelskan idag (om man får tro mina föreläsare i språkhistoria för x antal år sedan). Resultatet blev nytillskott i form av paraplyer och lite andra franskinspirerade ord, men svenskan finns ju kvar…

#8 COPYRIOT | Diagram: klasskampen samt kampen mellan skönheten och nyttan on 29 December 2010 at 1:00 am

[…] Klassanalys på googliska […]

Kommentera