De vaknas inbördeskrig

Inbördeskrig tycks rasa på “sanningsrörelsens” forum Vaken.se. Användare och inlägg har tagits bort, alla bråkar om varför och som utomstående är det stört omöjligt att spåra någon “sakfråga” i grunden – om man inte själv ägnar sig åt spekulativa konspirationsteorier, det vill säga. Men det räcker att ta del av en bråkdel av alla anklagelser för att göra några reflektioner över fenomenet i allmänhet.

Grundaren till Vaken.se är buddhist, kallar sig “empaticoach” och driver firman Empatisk Kommunikation HB. Ändå genomsyras samtalen på Vaken.se av ständiga antipatier. Diskussionstrådar urartar genast i bråk om hur forumet administreras, för att efter några timmar låsas av “admin” med motiveringen:

Alla människor är varmt välkomna till vaken.se:s evenemang i verkligheten. Den som vill framföra en åsikt har chans att diskutera framför videokamera med andra från vaken.se.

Empatiexperten själv verkar ha gett upp hoppet om “empatisk kommunikation” på sitt nätforum. Även andra av forumets administratörer konstaterar att “det är bättre att göra värdefulla saker tillsammans både online och i verkligheten än att sitta här i forumet och flamsa”. Administratörernas motståndare manar varandra att “konfrontera administratörerna IRL”.

En möjlig tolkning är att det överflöd av information som präglar konspirationskulturen är omöjlig att hantera för en gemenskap på nätet som inte äger rum, vilket Vaken.se-folket bittert börjar inse. Många av dem tycks satsa allt mer på lokala sammanslutningar som träffas på fysiska möten, delar ut flygblad och så vidare – aktiviteter som tvingar fram ett gemensamt urval, till skillnad från det ständiga flödet av obekräftade misstankar som präglar konspiracistiska nätforum. Samtidigt för det med sig andra möjliga problem i balansgången mellan sviktande engagemang och sektmentalitet. Vart dessa lokala grupperingar rent politiskt kommer att hamna, om de överlever, är mycket vanskligt att förutspå.

Haveriet på Vaken.se kan också förstås som en slags rekyl – forumets bärande idéer slår tillbaka mot forumet självt. Grundaren har ofta uttryckt en skepsis mot att namnge specifika grupper (t.ex. frimurare, illuminati, katoliker eller judar) som den tänkta världskonspirationens centrum. Han säger sig hellre ha en förutsättningslös diskussion om “maktstrukturer”, alla de maktpositioner i världen som bygger på att viss information hålls hemlig för flertalet. Men även ett modererat webbforum är en maktstruktur, som motståndarna nu påpekar:

Vaken är grymt kontrollerat med ett hemligt privat forum, dunkla motiv och statistikrunkande utan dess like.

Några är moderatorer, andra är det inte. Vissa spekulationer om möjliga konspirationer tillåts, andra raderas. En maktstruktur – ja, tveklöst. Fast vad vore alternativet? Ett söndertrollat, sönderspammat forum som folk snart skulle överge till förmån för andra forum med bättre fungerande maktstrukturer.

Begreppet “vaken”i motsats till “sovande” – har kanske i sig bäddat för en polarisering mellan de som anser sig förstå och de som anses vara lurade. Forumets grundare påpekar dock att ordet kan förstås som en översättning av “Buddha” på sanskrit.

Tidigaste versionen av Vaken.se som går att hitta är från 2004. handlade det mycket om fildelning av konspirationsteoretiska filmer via FTP, Direct Connect och i viss mån Bittorrent. År 2006 syns även länkar till Google Video och från 2007 verkar det, enligt arkiven, som att YouTube börjar dominera som filmkälla. Med andra ord flyttade subkulturens infrastruktur gradvis in hos Google, som inte bara kan ta bort klipp utan även lagrar detaljerad data över vem som har sett vad. Tydligen ansågs detta pris värt att betala för att i massiv skala nå ut med “sanningen”. Sannolikt hade Google Video och YouTube stor betydelse i att ge “sanningsrörelsen” ett betydligt större genomslag i västvärlden från ungefär 2006.

För övrigt noteras att Vaken.se på sin förstasida ställer sig bakom Wikileaks, vilket inte alla konspiracister gör. En viss Kristoffer Hell (som tidigare gjorde ett misslyckat försök att bli valkandidat för Piratpartiet) driver nu tesen om att “Julian Assange arbetar för CIA“. Ett av bevisen är att Assange är vad som i dessa kretsar kallas för “9/11-förnekare”. Konspirationens motiv till att släppa loss känslig information via Wikileaks är, menar Kristoffer Hell, att överskugga annan och ännu känsligare information. Närmare bestämt information om påstådda koncentrationsläger där USA planerar att sätta oliktänkande. Beviset för att makten vill göra allt för att stoppa denna information är att vissa videos har försvunnit från YouTube.

Uppdatering: Sveriges Kommunistiska Parti håller med Kristoffer Hell om att Julian Assange måste vara CIA-agent.

42 kommentarer ↓

#1 Albert on 8 December 2010 at 1:42 pm

Intressant. Jag har försökt diskutera med några av dem men det är svårt eftersom det hela tiden springer iväg åt olika håll. Problemet är att alla har sin egen idé om hur världen bakom kulisserna fungerar och de sväljer oftast okritiskt allting som stödjer deras egen idé medan fakta som pekar på andra förklaringar ignoreras. Inte konstigt att det uppstår konflikter när alla har sin egen bild av verkligheten. Vad som skulle behövas hos många av dem är en förmåga till objektiv granskning av fakta och öppenhet till alternativa förklaringar. Denna förmåga går att träna upp. Att dessa personer ändå lyckas träffa rätt ibland beror mer på tur än på skicklighet.

#2 Magnus on 8 December 2010 at 4:52 pm

Återigen detta polariserade tänkandet där saker antingen är svarta eller vita. Jag tror att det har med oss människor som flockdjur att göra. Vad beträffar Wikileaks så står jag i en gråzon och kan tänka mig att Wikileaks både är vitt som snö men samtidigt utnyttjas av sådana med ljuskygga agendor som aktivt låter vissa valda läckor ske.

#3 X on 8 December 2010 at 5:35 pm

Sedan wikileaks krypit upp på framsidan av i princip all media har vi slutat att granska pågående, nuvarande grejer.

ACTA förhandlas det fortfarande om, exempelvis. Är inte det viktigt längre?

#4 Stefan on 8 December 2010 at 5:54 pm

Insidern Zbigniew Brzezinski (alciadas skapare) kallar fenomenet “seeding” with “pointed intelligence,” :

http://www.rebelnews.org/opinion/war/541972-the-wiki-hoax

Cui Bono?

video med Zbigniew

http://www.youtube.com/watch?v=jAca9RdGl98&feature=player_embedded

#5 Kristoffer Hell on 8 December 2010 at 5:56 pm

Hej Rasmus!

Rättelse: jag var kandidat till PP:s internval inför riksdagsvalet 2010. Det var inget misslyckande i det. Min tråd var faktiskt den mest besökta utav alla kandidaters – inklusive Ricks.

Att jag sedan valde att hoppa av berodde bl a på den atmosfär av intolerans som blåstes upp att fåtal individer. Det blev tröttsamt att besvara samma retoriska frågor om och om igen.

Betr läget på vaken är de informationer jag har att det handlar om en eller möjligen två individer med ett större antal konton som debatterar med sig själv(a).

Trollen har funnits där under lång tid och kan faktiskt i bland gå att få något vettigt ur (om de inte är på dåligt humör just den dagen) :-)

Har hitills inte upplevt detta som något “inbördeskrig” eller liknande.

Hoppas detta är till någon hjälp!

#6 j on 8 December 2010 at 8:30 pm

Lite apropå: filosofisk tolkning av vad Assanges engagemang mot s.k. emergenta konspirationer:
http://leiterreports.typepad.com/blog/2010/12/peter-ludlow-on-the-political-philosophy-of-julian-assange.html

#7 nope on 8 December 2010 at 8:58 pm

Läste först slarvigt och fick rubriken till “Det vankas inbördeskrig” varpå jag slängde mig på texten. Det är en bra text men jag måste säga att jag blev lite besviken :)

#8 Mathias on 8 December 2010 at 11:35 pm

@nope: Samma här :)

#9 Gustav on 8 December 2010 at 11:41 pm

Assange är 11 septemberförnekare? Eller är det så att man blir kallad “förnekare” i vaken-kretsen om man INTE tror att det var Bushadministrationen/nwo/ödlorna/judarna som gjorde det.
Gissar på det senare för att han, om någon, borde inse att sånt skulle lävkt för länge sen, men formuleringen är inte glasklar direkt.

#10 Vaket värre « Frihet och Skepticism on 9 December 2010 at 11:59 am

[…] på Copyriot uppmärksammade oss alla om att det vaknas inbördeskrig (höhö) på vaken.se jag citerar rakt av: ”Inbördeskrig tycks rasa på “sanningsrörelsens” forum Vaken.se. […]

#11 Asgeir on 10 December 2010 at 8:55 am

Jag känner mig som en ständig iakttagare ungefär sedan ubåtsincidenternas tid, det var då jag insåg att väldigt mycket av det som presenteras i media som nyheter är dirigerat och att det finns bakomliggande maktstrukturer typ “Sveaborg (eller Suomenlinna”) som av grundarna avsågs att vara nån sorts i förväg förberedd motståndsrörelse om ett sovjetiskt anfall skulle placera Sverige inom järnridån. Någon skrev i sammanhanget en bok om ett sådant anfall som utgavs av Ebbe Carlsson, som då var anställd i Bonniers. Stilen i boken (Anfall mot Sverige) antyder att författaren är Jan Guillou, som i så fall har spelat ett dubbelspel utan like i alla år. (Men detta är ingen kritik av JG som författare, jag anser att han är lysande)
Jag har svårt att se skillnaden på debatt och interna stridigheter, och ser strid som något nödvändbart för mänsklig utveckling. Tänk på att Sokrates gick främste ledet med svärd i hand när Athen anfölls medan han hade sin fru Xantippa skriande i hasorna. Mera bråk! Det har jag inget emot… om vi tränar oss på varandra kan vi bli grymmare mot fienden!

#12 Mikael Cromsjö on 10 December 2010 at 1:02 pm

Ingen öppen dabatt utan strid. Men de som strider är offta de som inte har kommit till en djupare förståelse ännu. Det kan ge debatten en låg nivå. Men den som vill kan hoppa över det som inte är givande och läsa det som är av intresse. Den som verkligen förstår behöver inte studera mycket alls utan väljer att agera.

Vaken.se – Kunskap är frihet!

#13 Mike on 10 December 2010 at 2:54 pm

Konflikt uppstår alltid i jakt på sanningen.

Speciellt när sanningen har varit en bristvara.

Vaken.se knäcker

#14 Patrik on 11 December 2010 at 10:18 am

Inbördeskriget tycks rasa på många fronter inom sanningsrörelsen. Dessa forum-“troll” i kombination med människor med dubbla agendor, har skapat en förvirring inom vaken.se, där ingen riktigt vågar lita på någon.
-Är personen i fråga verkligen “vaken”? …eller är det någon som slingervägen försöker samla stoff till Expo’s nästa smutskastningskampanj.
Det är lite synd när tankar och misstro som det, på ett forum som vaken uppstår.
Det behövs en diskussionsplattform i sverige för att folk ska kunna diskutera och finna “sanningarna” i detta hav av lögner. Men för att det ska kunna uppnås måste både människorna bakom vaken.se och trollen på forumet skärpa till sig lite.
Bort med censur och inbördes beundran. Och bort med bråkmakeriet :) …så lever vi alla lyckliga sen (om vi bara kan besegra reptilarna me sårå) ;D
Peace.

#15 Asgeir on 11 December 2010 at 11:26 am

Det går inte att komma ifrån själva den grundläggande dualistiska strukturen som genomsyrar samhället. Inte utan att antingen utvecklas mot ett håll där absolut intolerans och diktatur råder, som typexempel Iran eller Nordkorea, eller också inse att “dubbla lojaliteter” är vardagsmat, naturligt och lätt att hantera. Hindren för detta är mediakontroll och sammansvärjningar för att förhindra att sanningen sprids. Och där sitter svenska media i samma båt som sina kolleger i Nordkorea…
Vi kan ju bara se på sanningsrörelsen där i mångt och mycket “Ljuset” kommer från Nordamerika! Därför vore det djupt ologiskt att med alla krafter motarbeta just det samhälle som låtit oss lyfta på täckelset!
VI måste lära oss och Sverige att hantera kritik och att kunna gå framåt uppresta med klar blick mot de utmaningar som månde komma. Det gör knappast dagens hysteriska lockpåläggare!

#16 Asgeir on 11 December 2010 at 11:38 am

Jag måste tillägga att jag med lockpåläggare avsåg personer inom de olika partiapparaterna som sedan något år styr med järnhand över partiers interna websidor och kväver alla tendenser som inte överensstämmer med mainstreammedias verkligsbild. Den är en skenbild som man göra att för att bevara.

#17 Asgeir on 14 December 2010 at 11:34 am

Det är säkert en tillfällighet men jag tycker att allt oftare ändrar inlägg jag skriver sig efter att jag skrivit färdigt. Naturligtvis beror det på alla hjälpsamma stavningsprogram men det blir mer och mer finurligt! Det började med T9 men sedan dess har det finslipats. Det yttrar sig som att meningar stympas och ord byts ut på ett försåtligt sätt. Sånt här bara kunde inte hända när man satt och petade på en gammal skrivmaskin! Nu får man dubbelläsa allt man skrivit – och ändå kanske det ändrar sig när man tryckt retur efteråt! Vad smarta “dom” är!

#18 COPYRIOT | Ytligt om “konspirationsteorier på internet” on 24 January 2011 at 3:45 pm

[…] De vaknas inbördeskrig […]

Kommentera