Varning (igen) för cyberdefaitism

Rubriken över ett uppslag i dagens DN är nästan i sig ett skäl att påminna om ett inlägg som postades här förra vintern: “Varning för cyberdefaitism“.

Även om en cyberoptimism à la Elfriede Jelinek just nu inte räcker långt, är det viktigt att skilja mellan en handlingsinriktad cyberpessimism och en misströstande cyberdefaitism. När DN på förstasidan drar slutsatsen att Wikileaks kommer att “skynda på utvecklingen mot ett slutet internet”, då förutsätts en förutbestämd utveckling. Därmed tjänar DN defaitismen.
Detta trots att det sedan är rakt igenom kloka personer som intervjuas i själva artikeln, exempelvis Marcin de Kaminski och Christopher Kullenberg vars klokheter väl kompletterar varandra. Det är också glädjande att DN nämner den senares bok Det nätpolitiska manifetset som i likhet med övriga böcker från Ink förlag har ignorerats av kulturdelen i samma tidning.

Däremot missar DN sin chans att folkbilda. Publicerar man ett uppslag om hotande inskränkningar av nätet är så kunde man åtminstone försöka hjälpa den genomsnittliga läsaren att förstå hur nätet inskränks. Förklara basala saker som hur domännamn funkar, och så vidare. Inget försök görs i sådan riktning. Allt som ges är en faktaruta om Ipred, Datalagringsdirektivet och FRA-lagen. Old news. Särskilt den sistnämnda har dessutom föga att göra med nätets öppenhet.

26 kommentarer ↓

#1 Mikael on 5 December 2010 at 11:00 am

DN/Bonnier tycker sig förlora så mycket pengar på Internet och missar inga chanser. Man glädjs.

#2 Om nätfrihet och Wikileaks | Intensifier on 8 December 2010 at 2:15 pm

[…] samma tanke om det ostoppbara internet. Man kan säga att jag försökte kommentera Copyriots varning för cyberdefaitism, genom att bestämt argumentera för att vi inte ska vara rädda för lagstiftning. Däremot ska vi […]

Kommentera