Kan en “app” vara en “bok”?

För ett par veckor sedan presenterade SvD:s Tobias Brandel ett svep över hur “Bokbranschen laddar för Ipad“. Det slående är att inte ett ord nämns om momsen, den fråga som flertalet förläggare annars alltid är snabba att ta upp när e-böcker kommer på tal. Tystnaden har emellertid sina skäl. Det inser man om inte annat i artikelns avslutande citat: “Till sist undrar man vad som är en bok.”
Så säger Karin Ström från förlaget Aglaktuq, som gett ut sin egen roman i en särskild Ipadversion som inkluderar musik och länkar. Större förlag satsar på “appar” för barn, “i gränslandet mellan bok och datorspel”.

Enhanced e-book är begreppet som brukar användas för dessa multimediaprodukter. På kort sikt är det en möjlighet för det enskilda bokförlaget att blåsa upp intresse kring sina produkter. På mellanlång sikt, däremot, riskerar fenomenen att punktera Förläggarföreningens kampanj för sänkt moms på e-böcker. Kampanjen bygger ju på att “en bok är en bok är en bok“, en ekvation som kollapsar när gränsen mellan bok och datorspel blir flytande.
På ännu längre sikt väcks stora frågor om vart den litteratära yttrandefriheten tar vägen när varje specialbok i app-format måste godkännas på förhand av Apple. Med vilken trovärdighet kan bokförlagen tala om det fria ordet om de samtidigt underkastar sig en förhandscensur?

Momsfrågans relevans är dock mer omedelbar. Det är inte helt otänkbart att Apples pekdator Ipad dödar förlagens dröm om sänkt moms på e-böcker. Om däremot Amazons läsplatta Kindle hade varit först ut i Sverige, skulle det kanske gå att upprätthålla gränsen mellan e-bok och multimediaprodukt tillräckligt länge för att få politikerna med sig.

33 kommentarer ↓

#1 johan ronström on 4 December 2010 at 4:44 pm

Jag får känslan av att det kommer spela större roll vad de stora aktörerna väljer att kalla sina alster än vad de innehåller. Man har ju sett datorspel som är betydligt mer lika böcker än vad iPad-bokapparna är, men datorspelsutvecklarna skulle aldrig komma på tanken att kalla dem e-böcker.

#2 Daniel Åberg » En bok är en bok är en app. Eller inte. on 4 December 2010 at 5:15 pm

[…] tal om e-böcker så har Rasmus Fleischer skrivit ett väldigt intressant inlägg gällande bokbranschens önskan att få momsen på e-böcker sänkt från 25 procent till 6 […]

#3 Karin Ström on 4 December 2010 at 8:13 pm

Jag tror inte att boken som enda förpackning av litteratur är hållbart. Digitala noveller, förädlade e-böcker, dikter som SMS – paketerings- och distributionsmöjligheterna av litteratur är obegränsade. Förädlade e-böcker handlar inte om att kortsiktigt blåsa upp intresse utan om att sudda ut gränser mellan konstarter och göra litteratur tillgängligt på nya sätt. Att hämma gränsöverskridande nytänk på grund av skattetekniska skäl känns enormt inskränkt och tråkigt. Visst är momsen är problem, men detta måste gå att lösa på något annat sätt än att låsa fast litteraturen till ett antikt format.

#4 Daniel Åberg on 4 December 2010 at 9:18 pm

Karin: Håller i princip med dig, men samtidigt är det en intressant fråga. När gränser mellan konstarter suddas ut, vilket ju din senaste roman är ett bra exempel på då den som e-bok både är en text och ett musikverk, uppstår ju de här gränsdragningsfallen som Skatteverket måste ta ställning till så länge momssatserna är satta på olika nivåer för olika sorters kultur.

Det mest logiska när vi går mot en utsuddning av de här gränserna vore ju om riksdagen beslutade om en enhetlig moms på all form av kulturutövning.

#5 Janne on 4 December 2010 at 9:18 pm

En möjlig gräns är interaktivitet: kan läsaren påverka handlingen är det ett spel, annars en “bok”. (Här saknas dock gränsdragning mot vad som bör kallas en film.)

#6 Jonas B. on 4 December 2010 at 9:20 pm

Publicerat i P1 handlade idag om iPad. Jag tror produkten namedroppades minst ett dussin gånger. Sen säger SRs vice VD att det är problematiskt att Steve Jobs bestämmer vilka appar som ska få distribueras. Det tycks dock inte hindra dem att ständigt göra reklam för produkten. Dubbelmoralen vet inga gränser.

#7 Karin Ström on 4 December 2010 at 9:21 pm

Ja, samma moms på all kultur. Det enda rimliga.

#8 COPYRIOT | En enda kulturmoms? on 5 December 2010 at 10:15 am

[…] Kanske liknande Kan en “app” vara en “bok”? […]

#9 amilah on 7 December 2010 at 12:36 am

Janne: böcker med olika grader av interaktivitet har funnits ett bra tag. från romanliknande alster där läsaren kan välja mellan olika alternativa handlingar, till rena regelböcker för spel av alla de slag.

#10 COPYRIOT | Socialdemokrater omvärderar momssubventioner on 16 February 2011 at 12:39 pm

[…] Kan en “app” vara en “bok”? […]

Kommentera