Konspirationsrelativism

Trots att Jackie Jakubowskis essä om konspirationsteorier upptog nästan ett uppslag i gårdagens DN Kultur så rymde den föga. Texten är en anmälan av ett par böcker, i huvudsak David AaronovitchVoodoo histories. The role of the conspiracy theory in shaping modern history. Därifrån refereras några förklaringsmodeller till varför det är så attraktivt att leta supersubjekt bakom all världshistoria, väl kända från tidigare forskning i ämnet. Därifrån lånar även Jackie Jakubowski sin slutkläm, vars idioti överstiger alla gränser:

“Konspirationer är inte farliga”, skriver David Aaronovitch, “det är konspirationsteorierna som är farliga”.

Med andra ord: inga konspirationer är av ondo, men alla konspirationsteorier är det. Enda motivet till att kläcka ur sig någonting så korkat torde vara viljan att negera den lika korkade inställningen hos utpräglade konspiracister: att inga konspirationsteorier är av ondo, men alla konspirationer är det.

Ska det vara så svårt att hålla huvudet kallt? På ett logiskt plan är det tämligen enkelt: vissa konspirationer och vissa konspirationsteorier är av ondo, medan andra är av godo eller fullständigt harmlösa. Detta under förutsättning att “konspiration” definieras utan onödigt värderande och dramatiserande. En konspiration är en hemlig sammansvärjning som medvetet arbetar för att uppnå ett visst mål (varav följer att en konspiration som är känd innan målet har uppnåts per definition är misslyckad). Målet kan vara allt från att etablera en världsregering till att mörda en viss president, eller någonting mer ockult och mindre realistiskt.
En konspirationsteori är en teori om existensen av en viss konspiration, i motsats till teorier som förklarar samma historiska händelse som antingen en persons verk eller som resultatet av primärt icke-subjektiva faktorer, oavsett om dessa förstås som slump, struktur, smitta, självorganisering eller någonting annat. Ingen ifrågasätter att någon slags konspiration var i farten den 11 september 2001. Frågan som blivit så inflammerad är snarare om den amerikanska statsapparaten i någon mån skulle ha varit delaktig i konspirationen. Vad gäller Olof Palme och Ivar Kreuger står däremot konspirationsteorier mot andra teorier, ensam mördare respektive självmord.
Den som a priori förkastar konspirationsteorier i dessa fall är en usel teoretiker och den som dessutom undantagslöst stämplar dem som “farliga” förtjänar faktisk att betraktas med misstänksamhet. Precis detsamma gäller för den som a priori förutsätter en (viss) konspiration som förklaring utifrån något slags cui bono-logik.

Fast man kan ju alltid definiera om begreppen efter eget tycke, vilket Jackubowski ger exempel på:

David Aaronovitch har en saklig definition på vad som kännetecknar en konspirationsteori: “Det är ett onödigt antagande om att det finns en avsiktlig, genomtänkt orsak till en händelse, när det i själva verket finns andra, enklare förklaringar, som dessutom är mer troliga.”

Viljan till enkelhet förefaller influerad av Ockhams rakkniv, men i just det här fallet löddrar rakskummet över och skymmer det som skulle klarläggas. Inom klassisk naturvetenskaplig bevisföring kan ett antagande ofta avfärdas som “onödigt”, men samma resonemang blir dubiöst inom politiken. Onödigt för vem, måste man då fråga sig. Är det onödigt att ställa upp hypotesen att den som mördade Olof Palme hade ett genomtänkt syfte, bara för att det är “enklare” att anta att Christer Pettersson råkade flippa?
Hänvisningen till “mer troliga” förklaringar får Aaronovitch’ definition av konspirationsteori att svaja betänkligt. Mer troliga för vem? För en person med tillgång till alla de hemligstämplade arkiv, som ju ofta figurerar i dessa sammanhang, eller för mannen på gatan? Många gånger när arkiv har öppnats så har det framkommit uppgifter som fått konspirationsteorier att bekräftas eller åtminstone framstå som mer troliga. Därmed upphör teorierna plötsligt att vara konspirationsteorier, enligt Aaronovitch’ underliga kriterium.

Att använda begreppen så som Aaronovitch och Jakubowski riskerar att utmynna i en ytterst problematisk relativism. Om man påstår att alla konspirationsteorier är farliga är steget inte långt till att alla konspirationsteorier är lika farliga. Skälet till att det är farliga är att de är konspirationsteorier. Att spekulera i att en säkerhetstjänst varit inblandad i ett terrordåd blir lika suspekt som att spekulera i att en oerhörd judisk sammansvärjning ligger bakom såväl kapitalism som kommunism. Om sedan den första spekulationen mot förmodan visar sig stämma, då blir det aningen svårare att motivera varför antisemitiska konspirationsteorier är farliga. Själva frågan om antisemitismen och dess strukturella drag hamnar i skymundan – så även i Jakubowskis DN-uppslag.

Men för att vara lite mer positiv är det ändå skönt att för en gångs skull läsa en artikel om konspiracism som inte slänger sig med det urlöjliga begreppet “foliehatt” och som framför allt inte raljerar om månlandningar, en fråga som är fullständigt irrelevant för 2010 års konspiracister.

Jackie Jakubowskis essä handlar inte om Wikileaks, även om Wikileaks nämns i ingressen. Essän tar bara avstamp i ett exempel som är ganska marginellt men förvisso talande för den konspiracistiska världsbilden: teorin om att Wikileaks är en konspiration, iscensatt av USA och/eller Israel, för att dölja en annan och mycket större konspiration.
Efter första stycket nämns inte Wikileaks fler gånger och det ska understrykas att Jackie Jakubowski inte så mycket som antyder en värdering i fråga om Wikileaks. Ändå var det lätt att inse att flertalet av dem som skulle kommentera essän på nätet skulle utgå från att den handlar om Wikileaks, för de allra flesta läser inte längre än till ingressen.
Mycket riktigt. Längst upp i kommentarsfältet på DN hittar vi en som tolkar artikelns budskap så här: “Alla som tycker Wikileaks gör rätt /…/ är antisemiter.” En så brutal vrångtolkning kan bara baseras på att Jackie Jakubowski är jude. Vilket paradexempel på antisemitiskt ressentiment! I stället för att uttrycka ett direkt hat mot judar, fantiserar personen ihop en falsk anklagelse om antisemitism, vars avsändare råkar vara jude.

54 kommentarer ↓

#1 over the counter sildenafil on 21 November 2021 at 9:47 am

how can i get viagra over the counter

edge echocardiography teaspoon

#2 stromectol for sale otc on 22 November 2021 at 2:59 pm

sklice and stromectol for sale

expose alveolar bone eventually

#3 tadalafil generic us on 25 November 2021 at 7:49 am

cost of 10 mg tadalafil generic pills

gold choleretic afford

#4 can you buy sildenafil over the counter in uk on 27 November 2021 at 3:46 am

best viagra alternatives over counter

contrast active surveillance suggest

Kommentera