Elfriede Jelinek: “Internet är Gud”

Det handlar inte om att begripa tekniken, man måste nyttja den. Internet är för mig mänsklighetens största emancipatoriska uppfinning sedan uppfinnandet av skriften. Utan nätets alla möjligheter skulle vi inte veta någonting om de flesta kränkningar av mänskliga rättigheter. /…/ Det finns alltid någon som spelar sina melodier på nätets maskor och låter oss höra. /…/ Det är en förverkligad dröm. Alla har tillgång till alla. Jag är en ivrig anhängare av nätet. Och de skarpaste restriktioner som regeringar inför kan fortfarande kringgås eller elimineras av de tekniskt kunniga. Nätet är demokratiskt och samtidigt subversivt. Det är Gud.

(Elfriede Jelinek, ur en korrespondens med Rita Thiele som tryckts i programbladet till den aktuella föreställningen Das Werk. Im Bus. Ein Sturz vid Schauspielhaus Köln. Hittat på mlrm, via Kulturtechno.)

26 kommentarer ↓

#1 Autotragisk on 1 December 2010 at 2:09 pm

Såg SVT debatt igår om “kommentarer” på internet och blev så deprimerad(Abele som talade om att alla IP-nummer skulle loggas och polisen få mer befogenheter ex). Nu läser jag detta och blir glad igen. Tack.

#2 Linus Walleij on 2 December 2010 at 8:09 am

Godfrey Reggio sa något liknande men satte datorn in centrum snarare än Internet, och talade om ett Pantheon snarare än sådär monoteistiskt:

The utopia of the technological order is virtual immortality. Hithertofore only ascribed to the gods, to the divinity. Now we have a new pantheon, the computer sits in the middle of it, the computer not being a sign, is the most powerful instrument in the world in that it produces what it signifies, it produces this globalization, in that sense it is the highest magic in the world, and something we are all in admiration of.

#3 frags on 2 December 2010 at 11:37 am

Det handlar inte om att begripa tekniken, man måste nyttja den. Radion är för mig mänsklighetens största emancipatoriska uppfinning sedan uppfinnandet av skriften. Utan radions alla möjligheter skulle vi inte veta någonting om de flesta kränkningar av mänskliga rättigheter. /…/ Det finns alltid någon som spelar sina melodier på radions maskor och låter oss höra. /…/ Det är en förverkligad dröm. Alla har tillgång till alla. Jag är en ivrig anhängare av radion. Och de skarpaste restriktioner som regeringar inför kan fortfarande kringgås eller elimineras av de tekniskt kunniga. Radio är demokratiskt och samtidigt subversivt. Det är Gud.

Kommentera