Inför en halvviktig dom i Svea hovrätt

Än en gång hävdar vissa att det är internets framtid som avgörs, när det idag klockan 14 åter är dags för domslut i vad som blivit känt som The Pirate Bay-målet (Svea hovrätt B4041-09, Stockholms tingsrätt B13301-06). Detta är inte bara en grov överdrift. Att tala om målet i singularis – eller att slå på stortrumman som Piratpartiet gör – riskerar att dra uppmärksamheten från andra rättsprocesser som kan ha större betydelse för nätets framtid.

Jag tänker spontant på tre aktuella processer. Dels det så kallade streamingmålet eller länkmålet (Hudiksvalls tingsrätt, B1230-09) som är ett brottmål mot en privatperson. Dels två tvistemål som trots att de rör The Pirate Bay knappt fått en bråkdel av brottmålets uppmärksamhet. Stockholms tingsrätt beslöt om vitesförelägganden dels mot Black Internet som förbjöds leverera bandbredd till The Pirate Bay, dels mot några av de som dömdes i brottmålet som förbjöds att fortsätta drifta The Pirate Bay, hur nu detta skulle bevisas om de inte säger det själva.
Vad som gör dessa två tvistemål viktigare än brottmålet är att de berör det som idag är “The Pirate Bay”. Brottmålet där Svea hovrätt idag avkunnar dom handlar däremot om det som var The Pirate Bay våren 2006, vilket är en helt annan sak. Till detta kommer att brottmålet är en intrikat härva av subjektiva uppsåt och objektiva förhållanden som gör att det blir svårt (men inte omöjligt) att använda som prejudikat. Samt att fallet kan förväntas gå vidare till Högsta domstolen.

Betydelsen av hovrättens dom ska alltså inte överskattas. Framför allt handlar det inte om svart eller vitt. Det intressanta kommer snarare finnas i hur hovrättens resonerar i enskilda detaljer. Precis som Rick Falkvinge klargör i en informativ bloggpost finns det inte två utan fyra möjliga utfall (eftersom Anakata på grund av sjukdom fick sin del av rättegången uppskjuten till senare tillfälle):

1. Alla fälls, precis som i tingsrätten.
2. Lundström frias. Brokep och TiAMO fälls.
3. Lundström och Brokep frias. TiAMO fälls.
4. Samtliga frias.

Under hovrättsförhandlingarna fanns en del som tydde på att rätten denna gång inte var lika benägen på att köpa åklagarens organisationsteoretiska krumbukter om de fyra åtalade som “ett team”. Vi ska alltså inte förvånas om det blir både fällande och friande dom. För att tolka betydelsen av en sådan dom gäller det att läsa hur hovrätten motiverar sin sak.

40 kommentarer ↓

#1 frekar06 on 26 November 2010 at 12:37 pm

Jag tror att den här domen kommer överklagas omgående oavsett utgång. Hovrättsdomen kommer således “bara” att bli ett steg på väg mot en slutgiltig prövning i EG-domstolen.

/Frekar06

#2 Hovrätten och domen mot The Pirate Bay : Cybernormer.se on 26 November 2010 at 12:58 pm

[…] Idag kommer så hovrättsdomen mot The Pirate Bay. De flesta rapportörer gör idag arkivsökningar och presenterar det som tidigare skrivits om The Pirate Bay, och så kan ju även vi göra. Det finns mycket matnyttigt i arkivet. En mer konkret vägvisare som också kan visa vidare är inlägget från när hovrättsförhandlingarna inleddes, “Fortsatt splittring i fildelningsdiskussionen“. Den handlar om olika sätt att se på TPB-målet och dess eventuella följder. Observera dock att det inte handlar särskilt mycket om juridik, utan snarare om vilken roll målet och domen kan spela för fildelningsfrågan överlag. […]

#3 Tor on 26 November 2010 at 1:34 pm

Instämmer helt. De mer sentida blockeringsdomarna tycker jag själv är mer oroväckande. Där grumlas ju inte heller bilden av uppsåtsbedömningar, så det är allvarligt om sådan blockering normaliseras.

På tal om länkning så har jag funderat på varför inte lagen om elektroniska anslagstavlor kommit upp i TPB-målet på något sätt, men ett litet utdrag ur propositionen till den lagen som jag sprang på härom dagen kanske förklarar det. Jag citerar:
Skyldigheten att ta bort meddelanden bör endast gälla sådana meddelanden som sänts in till tjänsten av en användare. Lagen är alltså inte tillämplig när spridning av meddelanden av det slag som avses i lagen underlättas enbart genom att användare t.ex. genom hyperlänkar hänvisas till andra tjänster som visar sig innehålla straffbara meddelanden.

Även om det i sig inte säger någonting om medhjälpsansvar så ger det ju ändå en fingervisning om vad lagstiftaren ansåg om länkning vid den tidpunkten.

#4 Jag bor i en förbannad bananrepublik! « Sysadminbloggen on 26 November 2010 at 3:05 pm

[…] Jag vill ha pengarna tillbaks! Så meddelade alltså hovrätten sin dom i TPB-målet för ungefär en timme sedan. Jag läste nyheten redan 14:01 på SVT-text sidan 151 och blev som förlamad. Nu […]

#5 opassande » Blog Archive » Spectrial, blyinfattade telefoner och Bechdel-testet on 26 November 2010 at 3:31 pm

[…] Nåväl, detta är inte den enda rättegången som vi behöver bevaka och ha åsikter kring precis, som Rasmus skriver. Kanske kommer vi vakna nån morgon framöver och inse att den här frågan hamnat i nån slags […]

#6 Vansinnesdomen mot The Pirate Bay « Christian Engström, Pirate MEP on 26 November 2010 at 5:22 pm

[…] blyinfattade telefoner och Bechdel-testet Henrik Alexandersson: TPB: Intressant Copyriot: Inför en halvviktig dom i Svea hovrätt Skivad Lime: Upprepat Anders S Lindbäck: Westman: ThePirateBay-dömda kan frikännas Emil Isberg: […]

#7 Politisk hovrättsdom och USA varnar UD | Henry Rouhivuori on 26 November 2010 at 7:24 pm

[…] » Spectrial, blyinfattade telefoner och Bechdel-testet, Henrik-Alexandersson.se: TPB: Intressant, COPYRIOT | Inför en halvviktig dom i Svea hovrätt , Upprepat // Skivad lime, Westman: ThePirateBay-dömda kan frikännas | Anders S Lindbäck @ […]

#8 Tankar kring Pirate Bays hovrättsdom | Rick Falkvinge (PP) on 26 November 2010 at 9:47 pm

[…] konstaterar att skadeståndet är taget ur luften, Tommy K Johansson var tidigt ute, Copyriot påminner om andra och potentiellt viktigare mål som pågår, Hax resonerar kring farorna med olaglighet i att länka, Svensk Myndighetskontroll konstaterar […]

#9 Efter The Pirate Bay | ???? on 27 November 2010 at 7:49 am

[…] styrka, med andra aktörer, med andra förutsättningar, med ny teknik; domen får därför inga praktiska konsekvenser, utan är ett slag i luften, konstgjord andning åt en döende […]

#10 Bisarr och meningslös dom mot Pirate Bay | Svensson on 27 November 2010 at 8:41 am

[…] Bloggat: Copyriot, Badlands, Annarkia, Engström, Falkvinge, Röda Malmö, Läs även andra bloggares åsikter om The […]

#11 70 sajter misstänkta för upphovsrättsintrång stängdes utan rättslig prövning | Kulturbloggen on 28 November 2010 at 9:26 am

[…] mot Pirate Bay är bara ett av många övergrepp mot intergritet och mot rättssäkerhet. Rasmus Fleischer har tagit upp några viktiga fall: Jag tänker spontant på tre aktuella processer. Dels det så kallade streamingmålet eller […]

#12 10 bästa copyleft 2010 « Stenskott on 30 December 2010 at 5:35 am

[…] vars olaglighet inte fastslagits. Vi inväntar med spänning i Sverige några (förhoppningsvis) liknande domar. Vidare har man i en irländsk domstol funnit att franska lagar på intet sätt innebär någon […]

#13 2010 Copyleft Highlights « Stenskott on 30 December 2010 at 6:14 am

[…] to block access to webpages whose illegality has not been established. In Sweden we are (hopefully) awaiting similar verdicts. An Irish court further found that French laws do not create a legal obligation for Irish internet […]

Kommentera