Om bibliotekens urskillningslösa intag av e-böcker

Jajamensan, här kommer det fjärde inlägget i rad som tar avstamp i bibliotekens “utlån” av e-böcker via företaget Elib. Som tidigare konstaterades har alla bibliotek ett identiskt utbud. Alla böcker i Elibs katalog som godkänts för bibliotekslån av respektive förlag går också att “låna” via alla bibliotek som köper denna tjänst.
Startsidan listar nya titlar i systemet och det ska först sägas till Elibs fördel att de här inte framhäver sina ägare, som är Sveriges största förlag. Tvärtom kan även författare som ger ut sin e-bok på eget förlag ta sig in här. Just detta väcker frågor om bibliotekens roll som litterära filter.

På listan över nya titlar återfinns just nu boken Pässion För Livet av Marianne Stathin, utgiven på författarens eget förlag. Det är oklart om den existerar som pappersbok även om de tidigare verkar ha gått att beställa en inbunden utskrift från Vulkan. Den finns inte hos Kungliga Biblioteket, där alla böcker som utges i Sverige ska katalogiseras. Men den finns däremot i katalogerna hos hundratals svenska bibliotek, därtill en mängd danska. För dessa bibliotek tar in allt som Elib tar in.

Utan att ens ha läst mer än ett kort utdrag, vågar jag påstå att inget bibliotek aktivt hade köpt in Pässion För Livet. Möjligtvis det lokala biblioteket i författarens kommun – åtminstone vill jag tänka att det funkar så, att biblioteken gör en bedömning med hänsyn till lokala förhållanden. Men så fort böckerna är digitala är urvalet både plats- och urskillningslöst. Vidare vill jag påstå att denna urskillningslöshet är en dålig sak.
Missförstå mig inte. Att vem som helst nuförtiden kan utge sig själv i bokform är en bra sak. Även de böcker som bara når fram till en minimal krets av författarens närmaste sörjande kan uträtta mycket i dessa kretsar och vi andra bör vara försiktiga med att håna detta. Det är bra att det finns möjligheter till print-on-demand och det är bra att Elib släpper in författare som utger sig själva.
Frågan är bara om det bör vara bibliotekens roll att distribuera allt som utges i (digital) bokform, bara för att det går. Där blir mitt svar ett rungande nej. Biblioteken har genom hela sin historia fungerat som ett filter. De har tvingats göra urval ur överflödet av litteratur, vilket har underlättat för den enskildes navigation och överblick. Att urvalet har gjorts (och görs) av nödtvång, på grund av begränsningar i ekonomi och utrymme, betyder inte nödvändigtvis att bibliotekens filterfunktion bör kastas överbord bara för att det går.

Vad som nu sker är en paradoxal polarisering mellan pappersböcker och e-böcker. Av tradition har varje bibliotek kunnat ta ställning till varje bok som utges (på papper) i Sverige, eftersom de alla har fått sin plats i BTJ:s sambindningskatalog. Men efter försäljningen till riskkapitalbolag är BTJ under omvandling. Nyligen uppmärksammades att BTJ slutar recensera lyrik “där det inte finns ett etablerat förlag bakom”. Vad gäller pappersböcker skärpts alltså filtreringen åt.
Å andra sidan har vi e-böckerna, där man ger upp allt vad filtrering heter, så länge boken finns hos Elib. Uppenbarligen finns det ändå en viss tröskel för att ta sig in i Elib-systemet. Vi kan leka med tanken på hur det skulle gå om det bara var att fylla i ett formulär och ladda upp en fil – då skulle bibliotekens kataloger fullkomligt svämma över av e-böcker, kanske hundratals varianter på samma bok, förr eller senare ren spam, sökmotoroptimering, kaos. En sådan situation är naturligtvis inte önskvärd för Elib, men tillflödet av egenutvigna e-böcker till bibliotekens kataloger bidrar redan nu till en högre nivå av brus i sökningarna där.

Även ekonomiskt är situationen märklig. Den författare som vill ge ut en e-bok gratis till biblioteken, eller konkurrera genom lägre pris, kan inte göra det. Elib tar fortfarande ett fast pris på 18-20 kronor per “lån”, varav en okänd del går till förlag och författare.
Att vem som helst kan delta i detta spel, genom att få sin egenutgivna e-bok tillgänglig på hundratals folkbibliotek, öppnar för märkliga konsekvenser. Författaren till Pässion För Livet skriver själv: “Bokens syfte är att guldpengar ska gå till bröstcancerforskningen.” Den som vill ge pengar till sådan forskning (och ta dem från bibliotekens budget) kan “stödlåna” boken över nätet från sitt lokala bibliotek. Vem vet om sådana stödlån av e-böcker kommer att ske i organiserad form? Det kan svida i bibliotekens budget. Och möjligheten finns att det är till ett mer kontroversiellt syfte än bröstcancerforskning. Vilka e-böcker som kan lånas ut i stödsyfte, ja det sätter bara Elib gränserna för. När det kommer till e-böcker har biblioteken helt gett upp sin egen förmåga att välja.

43 kommentarer ↓

#1 Tobias Willstedt on 24 November 2010 at 10:28 pm

Bra text! Ville bara bekräfta att biblioteken till lokala förhållanden, där självklart lokala författare är av intresse. En av de positiva saker i vår verksamhet som faller bort när man lämnar urvalet till andra.

http://bisbloggen.blogspot.com/2010/11/kort-reflektion-kring-adlibris-och.html

#2 Anna-Stina on 24 November 2010 at 11:01 pm

Ja, vad ska man säga. Det är bara att konstatera att eböckerna fortfarande befinner sig i en väldigt omogen fas på biblioteken (och andra ställen?). I början fanns ju glädjen på biblioteken i att ens kunna erbjuda eböcker till utlån. Urval och mycket annat blev en sekundär fråga. Policyn hittills har varit att erbjuda allt som finns tillgängligt i eboksformat och som har rättigheter för utlån på bibliotek.

#3 Jonas B. on 25 November 2010 at 12:24 am

Detta är ju briljant! Jag får alltså “låna” en bok med ett enkelt http-anrop, författaren får ersättning varje gång detta sker, och jag kan själv lägga in egna böcker i systemet?

#4 Krister Hansson on 25 November 2010 at 5:13 am

Precis som Anna-Stina skriver är det. Få ebokstitlar har gjort att biblioteken vill ha allt. Biblioteken har sedan en omvänd filtreringsmöjlighet. De kan ta bort de titlar som de inte vill ha i sin lokala katalog. Väldigt få bibliotek har använt den möjligheten om jag har förstått Elib.

#5 rasmus on 25 November 2010 at 8:02 am

Ja, och problemet med “omvänd filtrering” (att bara välja bort, inte välja ut) har jag skrivit om här. Jag tror att det är dåligt för den allmänna bilden av biblioteken som urvalsinstitution. Urvalet riskerar att förknippas med ett slags censur, trots att det inte alls är vad saken handlar om.

#6 Lars Aronsson on 26 November 2010 at 5:28 am

Att e-böcker “befinner sig i en väldigt omogen fas på biblioteken” är både korrekt och en plattityd. Böcker i digital form finns både i form av dataspel (ett interaktiv berättande) och som digitaliserad litteratur, exempelvis i Projekt Runeberg. Men detta räknas inte “e-böcker” utan som datorprogram respektive webbsidor. Datorprogram har varit undantagna från utlåning på bibliotek, men kanske ligger detta i framtiden, om biblioteken blir upplevelsecentra där man lånar ut leksaker och verktyg. Webbsidor behöver biblioteken inte tillhandahålla, eftersom de når direkt till individen. Inga bibliotek marknadsför öppna webbsajter som Wikipedia eller Projekt Runeberg på samma aktiva sätt som de marknadsför eLib, Ebsco, NE, Genline och andra betaldatabaser på webben. Det har inget med nyttan för låntagarna att göra, utan beror enbart på att biblioteken lägger personaltimmar på att marknadsföra det som de redan har lagt sin inköpsbudget på. Själva defintionen av “e-bok” är något som är dels digitalt och dels är tillkrånglat för att skapa ett artificiellt behov av mellanhänder, som bibliotek.

#7 mariannes on 27 November 2010 at 12:04 am

hej på dej och alla som tycker något här, eftersom samtalsämnet delvis kom att handla om mig så kanske ni vill att jag presenterar mig här. Jag ska försöka att besvara frågeställningen. Från början hade jag inte tänkt att publisera över huvud taget, men efter att några andra skribenter övertygade mig så blev det så. och eftersom jag är en kvinna som gärna omsätter mina ideer och tror på tekniken och på en framtid för e-böcker så fanns inte ens tanken hos mig att trycka den som pappersgåva, Jag gillar att hålla mina löften och ett var att stödja forskningen av bröstcancer, nu blev det via min bok som jag har publiserat. Vad jag gör med de pengarna som jag får där är inte många ören – minus skatt och annat är väl upp till mig och jag har som sagt valt att stödja bröstcancerforskningen. Hade du ställt frågan till mig hade jag besvarat dessa och jag är ny på det här och allting är första gången för alla …eller hur? Sedan ser jag många möjligheter med det här för många som inte är etablerade …än. Dessvärre när jag läser din post lyser det enormt mycket jantelag om det som “Du ska inte tro att du är något- någon.” sedan har vi Du ska inte tro att du kan lära oss något” Jag lär mig nya saker hela tiden och ett var att vulkan inte passade mig. Däremot vill jag inte dömma ut den verksamheten. Sedan har vi valfrihet att själv välja vad vi vill läsa eller inte…ingen kan tvinga dig till det. Sedan vill jag ändå tacka dig för ökat besök till min hemsida och hade du läst vad du länkar till där hade säkert flera av din frågeställningar blivit besvarade, om det sedan fanns ytterliggare frågor utöver det hade du kunnat skriva till mig via kontaktformuläret, Vet du att e-böcker har mycket mycket högre moms än pappersböcker!? Dessutom är inget gratis utan det är en hel del jobb att konvertera över det skrivna till EPUB, när jag ändå håller på så är det inte heller gratis att lägga ut sina alster på ELIB heller. Jag har en blog där du kan läsa ännu mera om mig eftersom du visar intresse, Du vet säkert var den finns redan. ;)

Med Vänlig Hälsning
Den hopplösa författaren

#8 COPYRIOT | Endast det redan kända laddas ner – eller? on 28 November 2010 at 5:46 pm

[…] Om bibliotekens urskillningslösa intag av e-böcker […]

#9 Harry on 1 December 2010 at 2:56 pm

Ja det låter som att Biblioteken ska agera som en censur. Låter konstigt i mina öron. Trodde att var och en som vill låna en bok ska få sina smaker tillgodosattainte att någon dikterar vad jag ska läsa.

Påmminner lite om det man läste om där bokbål var. Viss litteratur får du inte läsa för då är du klassad som…….. något. Lever vi inte i en demokratisk värld där jag som nyttjare ska få välja vad jag vill läsa? Är det inte ett fritt land vi bor i? Varför ska bibliotek göra urval? Efter vems smak då? Den enskilda individen som arbetar på biblioteket eller de som vill låna en bok?

De urval de gjorde förr var utifrån deras budget och vad de fick gratis från en massa ställen. E-böcker tar ingen plats och om det sedan gör att en okänd liten författare får ut sin bok där så är det ju bara bra eftersom den kanske inte hade kommit ut annars eller i en mycket dyrare upplaga om den gått via någon av de “stora förlagen”. Eller Vulcan som ville att en inbunden skulle kosta över 300 SEK för Pässion för livet. En både bra skriven och rolig intressant bok förresten. En som läst den och inte har en massa förutfattade meningar genom att läsa en liten del bara.

Ja detta med staten och vad som är bok eller inte. En pappersbok har 6 % moms för att folk ska läsa och utvecklas. En e-bok har 25% moms då den inte räknas som bok utan digitalt media istället. Bara för att staten ska få in mera pengar. Skit tycker jag då man istället borde se till att detta media skulle bli en stor sak om man sänkte den och flera böcker kommer ut som e-böcker. Tänk på att ungdomar använder digitala media mera än att hålla sig kvar i det som alla vi som varit med om skrivit en och annan gån. Det papperslösa samhället. Inte fasiken står vi för det. Det gör ungdomarna mera än vi. Gör också att det blir billigare att köpa böcker via detta media. Perfekt för en bokmal som mig som slukar mellan 40-60 böcker minst om året.

Tycker det är underbart att man kan få låna böcker speciellt från nya författare via biblioteken för att läsa in sig på denna och se om det är något man vill läsa mera av.

Så Rasmus tycker du är ute och cyklar lite med dina kommentarer. Verkar mera som du vill ha något att gnälla på istället för att se fördelarna som kan vara med detta. Nya okända författare kan komma ut på egen hand via Elib och biblioteken utan att det ska filtrerassom du nämner det av “stora” förlag eller annan instans.

Fler nya författare gör som Marianne tycker jag så att man får läsa ert alster med.

Harry

#10 E-böcker på bibliotek | Kulturekonomi on 6 December 2010 at 3:01 pm

[…] Fleischer har på Copyriot skrivit flera inlägg som rör problem med e-boksutlåning. Han diskuterar bland annat hur skattepengar används i samband med e-bokslån, gränssnittet och […]

#11 Carina on 10 December 2010 at 1:25 pm

Marianne! Nu kanske jag blir lite elak, men kanske är det därför det behövs förlag, redaktörer, filtrering, för att ta bort stavfel, syftningsfel osv! Du har en del stavfel i din text (över huvud taget-särskrivning), publisera, dömma), det dyker ibland upp sådana böcker på t ex biblioteket, ofta utgivna av författaren själv, de är inköpta för att historien har ngt att säga, men inte alltid lätta att läsa då de inte korrekturlästs. En viss filtrering är av godo!

#12 Carl W. on 10 December 2010 at 6:23 pm

Carina: Se upp, Muphrys lag är hård och skoningslös.

#13 COPYRIOT | Biblioteken och e-böckerna: två modeller, lika orimliga on 16 January 2012 at 12:29 am

[…] Om bibliotekens urskillningslösa intag av e-böcker […]

Kommentera