Frihet på tyska: om ett nytt parti och dess idéer

Förra inlägget handlade om tyska Piratenpartei och vi stannar kvar i Tysklands partiväsende, som nyligen begåvats med ännu ett tillskott på yttre högerflanken.

Die Freiheit” kallar sig det nya partiet, vars överordade prioritet är kampen mot islam samt stoppad invandring. Annars framhäver de en strikt liberal profil i många principfrågor. På sin Facebook-sida skriver Die Freiheit in sig i en specifik liberal tradition, som “fan” av bland andra Ludwig von Mises, Friedrich Hayek och Murray Rothbard, plus Ron Paul. Fast den omedelbara förebilden är helt klart holländaren Geert Wilders, vars besök i Berlin fungerade som något av ett upptaktsmöte till grundandet av Die Freiheit.

Två av tre partigrundare, René Stadtkewitz och Marc Doll var tills nyligen aktiva CDU-politiker i Berlin. Den tredje heter Stefan “Aaron” Koenig och har suttit i förbundsstyrelsen för Piratenpartei, men blev snabbt impopulär bland övriga piratpartister för ett år sedan på grund av en bloggpost där han lovordade folkomröstningen i Schweiz just beslutat att förbjuda minareter.
Han föreslog även att det tyska piratpartiet skulle anta ett “piratmanifest” med ställningtagande för fler folkomröstningar enligt schweizisk förebild och mot “utbredningen av totalitära ideologier på religiös grund” (läs: islam). Efter att detta avvisats såg han till att begära utträde ur Piratenpartei innan kraven på uteslutning hann komma upp på bordet.

Stefan Koenig har redan hunnit hamna bråk i sitt nya parti, mindre än en månad efter dess grundande. Principprogrammet som antagits anser han vara alltför “socialistiskt”. Ett exempel är familjepolitiken där Die Freiheit – förutom ett kategoriskt förbud mot aborter – förespråkar generöst vårdnadsbidrag samt att vårdinrättningar och liknande service under en dag per vecka ska tvingas att prioritera barnfamiljer, helst även de som drivs i privat regi.
Sådant hamnar dock helt i skuggan av kampen mot islam och mot muslimer, där den liberala retoriken sätts i bruk på speciellt sätt. Die Freiheit bekänner sig å ena sidan till “judisk-kristna rötter”, å andra sidan till arvet från Upplysningen och då särskilt åtskillnaden mellan religion och politik. Ständigt hävdas vikten av denna åtskillnad samt att islam överskrider denna genom att vara “inte bara en religion, utan framför allt även en politisk ideologi”. Således kan Die Freiheit bekänna sig till religionsfrihetens principer samtidigt som de manar till kamp mot islam. De kräver att staten ska granska alla islamiska föreningar så att de inte “missbrukar religionsfriheten för att genomföra politiska målsättningar”.
Samtidigt tar Die Freiheit redan bland sina första punkter ställning “mot det smygande införandet av en övervakningsstat, som allt starkare kontrollerar medborgarna genom internetspärrar och tvångsdatalagring”. Detta kan framstå som paradoxalt. Vi är vana vid ett slags likhetstecken mellan dem som varnar för (islamisk) terrorism och dem som kräver mer övervakning. Fast det är klart att högerpopulister kan vända på steken och säga att om vi bara tar bort muslimerna kan vi även ta bort övervakningen.

Ytterligare en figur som fanns med kring grundandet av Die Freiheit heter Mia Herm men är mest känd som
Dee Ex – en av få rappare i den tyska extremhögerns musikscen, med låtar som “Rosa – Roter Schweinehund”. Hon var tänkt att leda partiets ungdomsförbund “Generation Zukunft”, men rök genast ihop med Stefan Koenig. Mia Herm anklagade honom inte bara för att lida av “nazifobi” utan även för att vara Mossad-agent. Strax därefter åkte hon ut ur partiet efter att partiledaren René Stadtkewitz förklarat att Die Freiheit är ett parti som tvärtom vill framstå som Israelvänner.
Partiets grundare syns gärna tillsammans med israeliska flaggor, så även förre piratpartisten Stefan Koenig. Detta gör hans svar till Mia Herm desto mer intressant: “Dessvärre känner jag inte till Talmud, Torah, Mossad etc. Jag är fritänkare, inte jude.” Från ingenstans drar han in Talmud i en diskussion som handlade om Israel. Så gör i stort sett bara antisemiter. Särskilt populärt är det bland de väckelsekristna dårar som kombinerar en vurm för Israel med en latent antisemitism, där Talmud får representera en ockult och satanisk sida av judendomen, de onda judar som måste straffas för att de vägrar erkänna Jesus och bli goda “judisk-kristna”. Stefan Koenig toppar sedan med att antyda en motsättning mellan att vara fritänkare och att vara jude. Fräscht. Och ganska talande för vad som kan ligga till grund för den framväxande antiislamiska ultrahöger som så gärna talar sig varm för Israel.

56 kommentarer ↓

#1 strongest sleep medication available on 15 November 2021 at 6:27 pm

best canadian online pharmacy reviews

successfully plantar fascia tunnel

#2 cialis for sale without prescription on 18 November 2021 at 8:13 pm

buy tadalafil without prescription

basic arteriosclerosis her

#3 hydroxychloroquine online sale on 21 November 2021 at 12:52 pm

hydroxychloroquine for sale india

pole ventricular myocardium well

#4 can you buy viagra otc on 24 November 2021 at 5:32 am

can i buy male viagra over the counter

become myocardial rupture utility

#5 tadalafil generic uk on 26 November 2021 at 1:24 pm

generic tadalafil 20 mg price

remarkable narcolepsy introduce

#6 where can i purchase viagra over the counter on 28 November 2021 at 9:54 am

over the counter viagra for women

silent detoxification transformation

Kommentera