“Kernis gegen Vollis”: ny riktning för Piratenpartei

Inom tyska miljöpartiet Die Grünen fanns det länge en tydlig uppdelning mellan “Fundis” och “Realos“, fundamentalister och realpolitiker. Nu noteras att liknande begrepp har myntats för två riktningar inom tyska Piratenpartei: “Kernis” kontra “Vollis”.
Medan det ena lägret vill begränsa politiken till ett fåtal nätnära kärnfrågor, vill de andra utvidga partiprogrammet till att omfatta bland annat frågor om utbildning, energi, miljö och sexualpolitik.
Skillnaden är delvis geografisk. Kernis dominerar i Sydtyskland, där piratpartisterna ser det som nödvändigt att vara “ein bissle konservativer”. Vollis har sitt starkaste fäste i nord, inklusive avdelningen i Berlin som driver på för utökat program. Nästa år ställer Piratenpartei upp i flera tyska delstatsval medan aktiviteten på federal nivå ligger lågt, något som sannolikt bidrar till polariseringen.

Allt detta enligt ett reportage i Tageszeitung från det tyska piratpartiets kongress som under den gångna helgen gick av stapeln i saxiska Chemnitz och lockade 550 delegater.
Kongressen ser ut att ha varit en betydande seger för Vollis. Framför allt visades detta när en massiv majoritet röstade för att skriva in kravet på medborgarlön i partiprogrammet under rubriken “Rätt till trygg existens och samhällelig delaktighet“.

“Farväl till enfrågepartiet, skriver Süddeutsche Zeitung. “Piratpartiet slår in på vänsterliberal kurs” lyder rubriken från nyhetsbyrån DPA och även Der Spiegel menar att “Piratpartiet leker sossar”. Enligt de senare börjar programmet nu att anta en distinkt rödgrön karaktär, med ställningstaganden som i många fall är svåra att skilja från SPD och Die Grünen.

Tageszeitung nämner också vissa personstrider inom Piratenpartei. Ordföranden Jens Seipenbusch uppfattas som passiv och svårnådd. Han utmanas av viceordföranden Andreas Popp från Bajern. Båda två tycks kunna räknas som Kernis – och båda två figurerade i en bloggpost här för ett drygt år sedan.

41 kommentarer ↓

#1 Lars Aronsson on 22 November 2010 at 10:56 pm

Ang. Saxen/Bajern, vad hände egentligen med Bäjern med ä?

#2 rasmus on 22 November 2010 at 11:00 pm

Bra fråga! (Ändrade just “Bayern” till “Bajern” för att vara konsekvent i mitt bruk av traditionell svensk stavning, även om jag är ambivalent i frågan vilket jag skyller på mitt sachsiska/saxiska blod.)

#3 Waldemar Ingdahl on 22 November 2010 at 11:02 pm

Är inte det här debatten mellan slashdotianer och expansionister som även funnits i svenska piratpartiet?

#4 rasmus on 22 November 2010 at 11:11 pm

Waldemar Ingdahl: Jo, så uppfattar jag att det har varit. Men jag avstår från att själv dra parallellen eftersom jag har begränsad koll på Piratpartiet. I stället räknar jag med att den diskussionen fortsätter här i kommentarsfältet eller kanske på någon annan blogg.

#5 Gustav on 22 November 2010 at 11:21 pm

När jag var på den internationella piratkonferensen i berlin 08 vill jag minnas om att det fanns pirater där som ville bredda sig. Speciellt kommer jag ihåg de från polen, de ville att Piratpartiet skulle driva frågan om att alla skulle få “gratis internet”.

Intressant att man redan nu kan se ett konservativtblock och ett progressivt.

#6 Karl on 23 November 2010 at 12:21 am

Vad är en slashdotian?

#7 COPYRIOT | Frihet på tyska: om ett nytt parti och dess idéer on 23 November 2010 at 1:46 am

[…] ← “Kernis gegen Vollis”: ny riktning för Piratenpartei […]

#8 Oscar Swartz on 23 November 2010 at 11:07 am

@Waldemar jag tycker inte fajten i svenska PP har stått mellan slashdotianer (=tekniknördar) och expansionister. Snarare mellan livsstilsliberaler och folkhemsmaternalister som har fundamentalt olika uppfattningar om kroppslig integritet. I Tyskland finns inte den konflikten – eftersom man där redan har en livsstilsliberal uppfattning om kroppen. Jag skrev en längre analys efter valet om klyftan i svenska Piratpartiet: http://swartz.typepad.com/texplorer/2010/09/hjärnblödningar-piratpartiet-och-framtiden.html

#9 Waldemar Ingdahl on 23 November 2010 at 11:20 am

@Oscar slashdotianer vill hålla piratpartiet till ett fokusparti, som i min intervju med Christian Engström

http://www.cafebabel.co.uk/article/30893/christian-engstrom-sweden-pirate-party-america-mep.html

Expansionisterna uppfattar jag vill lägga in livsstilsfrågor, frågor om miljöpolitik, internationella relationer och i längden expandera piratpartiet till att ha ett program att sitta i regeringsställning på.

#10 Calle Rehbinder on 23 November 2010 at 11:53 am

Ja, rädslan för att låta integritetsfrågorna expandera till kroppslig integritet/autonomi bygger förstås på att dessa frågor är så hårt stigmatiserade i Sverige – något som helt saknas i Tyskland, där moraliserande sexlagar enligt svensk modell inte existerar på samma sätt, samt att man också i Tyskland har en betydligt mer avslappnad attityd gentemot droger av alla slag, inklusive legala droger som alkohol.

Det ska bli oerhört intressant att se vad som händer med Piratpartiet i Sverige när det har dykt upp en mer öppet livsstilsliberal aktör på den politiska arenan – Liberaldemokraterna – som dessutom helt anammar Piratpartiets frågor i sitt mer heltäckande program.

I bästa fall kan detta leda till att PP utvecklar en mer tydlig ideologisk profil, som särskiljer partiet från andra partier.

Hur man än vrider och vänder på situationen, så går det inte att komma ifrån att PP har haft en oerhört viktig position i svensk politik, och att PP har påverkat betydligt mer än det senaste valresultatet vittnar om. Det ska Piratpartiet ha heder av. Men valresultatet är också en stark indikation om att en kraftig förnyelse är nödvändig. Hur denna förnyelse ska se ut blir en fråga för Piratpartiets tänkare och visionärer att grunna på.

#11 Oscar Swartz on 23 November 2010 at 11:55 am

@Waldemar JO, fast jag håller inte helt med dig. Det är åtskilliga tekniknördar som faktiskt vill expandera till åtminstone de där kroppsliga integritetsfrågorna i Sverige. Medan de mindre teknikorienterade INTE vill det eftersom det bryter mot deras politiserade maternalistiska uppfattning om kroppen. Så det krävs minst två snitt i olika dimensioner för att analysera svenska PP.

#12 Viktualiebrodern on 23 November 2010 at 4:35 pm

En rent formell anledning till att Piratenpartei breddat sig så fort är också att de tyska vallagarna ställer ganska långtgående krav för att tillåta ett parti att registrera sig. I Bundeswahlgesetz §2 står som krav till “Zulassung” att de “i en sammantagen bild av de faktiska förhållandena, speciellt organisationens storlek och och varaktighet, medlemsantalet och i det offentliga framträdandet visar tillräckliga tecken på att deras målsättning i detta avseende ( ) är allvarligt menad.”

Jag tror att denna formulering indirekt utövar ett tryck på nya partier att snabbt (alltför snabbt) bredda sitt program. Annars kan de förlora sin rätt att ställa upp i val. Åtminstone verkar debatten i Tyskland skjutit in sig ännu hårdare än i Sverige på att Piratenparteis program varit för begränsat.

Som vanligt blir fort oftast lika med fel. Jg är frö breddning av Piratpartiets program, men då i första hand som tillämpningar av grundprinciperna

#13 Viktualiebrodern on 23 November 2010 at 4:39 pm

Fort blir ofta fel som sagt. I parentesen efter “i detta avseende” skulle det stå: “att vilja påverka den politiska meningsbildningen och medverka i folkrepresentationen i Förbundsdagen och Lantdagarna”.

#14 Viktualiebrodern on 23 November 2010 at 5:29 pm

Jag ser att PP rent konkret röstade för ett avskaffande av incestförbudet. Medan drogfrågan bordlades.

#15 Månkaninen on 23 November 2010 at 8:32 pm

@Oscar
Jag räknar mig till slashdotianerna och håller egentligen med dig vad gäller rätten till min egen kropp men vill ändå att PP håller sig till sina tre kärnfrågor, dvs jag är en “Kernis”.
Orsaken är att dessa tre är så viktiga att de inte bör slarvas bort. Jag är absolut övertygad om att gammelmedia, SVT, SR, DN osv, skulle “go bananas” om PP började prata om att tillåta prostitution eller drogliberalism. Det är mycket enklare frågor att göra reportage om och därför skulle ingen försöka förklara problemen med patent eller den totalitära övervakningen (normalsvensken läser varken dig eller HAX).
Eftersom PP har en bit kvar till 4% i riksdagen, är det som upplysare, informatör och kanske som hot för övriga partier som PP har sin styrka. Därför spelar det ingen roll om vi får fler/färre väljare genom att ta med prostitution och droger. Vi bör låta bli – tycker jag.

#16 Oscar Swartz on 24 November 2010 at 11:34 am

Jodå Månkaninen, jag kan se det där. Piratpartiet kan vara just det du säger, en organisation för kunskap, debatt, information på sina specialområden. Som politiskt parti verkar det inte räcka. Nu tar ju Liberaldemokraterna alla PP:s frågor och lägger till en massa annat och kan mycket väl bli ett liberalt parti som tar mycket folk från andra existerande partier. Kanske är det den vägen PP-frågorna kommer att få politisk tyngd. För det finns många många som håller med PP men inte röstar för dem.

#17 infallsvinkel on 25 November 2010 at 6:36 pm

Jag tror faktiskt att det var jag som myntade uttrycket “slashdotianer”!

http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/08/04/allvarliga-problem-for-piratpartiet/

Akta er så att ni inte får betala royalty till mig! :-)

#18 COPYRIOT | Några ord om valet i Berlin on 18 September 2011 at 11:53 pm

[…] Kanske liknande “Kernis gegen Vollis”: ny riktning för Piratenpartei […]

Kommentera