Informationsbrist, informationsöverflöd och konspirationstänkande

Precis i början av Googlekoden nämner Andreas Ekström hur en lätt paranoid man kontaktar honom med sina idéer om en “ondskefull konspiration som driver Microsoft, Apple och Google att i skön förening med CIA ta över världen”. Detta föranleder en kort reflexion:

För trots att vi förmodligen lever i den mest informationstäta tid man kan tänka sig, där det är lättare än någonsin tidigare att söka och kritiskt värdera information direkt från källorna, så lever uppfattningen om den dolda agendan starkare än någonsin.

Detta lilla “trots” fick mig att stanna upp i läsningen. För det antyder möjligheten till två diametralt olika sätt att förstå de tider och sammanhang där konspirationsteorier blomstrar som förklaringsmodell.

1. Brist på information får konspirationsteorier att blomstra.
2. Överflöd av information får konspirationsteorier att blomstra.

Andreas Ekström tar inte ställning för någondera, utan snuddar mest vid frågeställningen i förbifarten. Observera också att ingen av dessa två motstridiga teser har att göra med huruvida konspirationsteorierna är sanna eller falska. Utan tvivel existerar det konspirationer och därmed även adekvata konspirationsteorier. Men det existerar också stora skillnader mellan olika tider och platser vad gäller intresset för att hitta dolda agendor bakom allt som sker i världen. Frågan är hur dessa skillnader hänger samman med varierande utbud på information.

Däremot råkade jag snubbla på en annan artikel som klart pläderar för den första av teserna “Internet ger konspirationsteorier problem” lyder rubriken på en nästan fem år gammal bloggpost av Waldemar Ingdahl. Den publicerades även i bloggantologin Läs mig: bloggar 2005/2006, en bok som nu börjar få visst historiskt intresse.
År 2005 var den tidpunkt då bloggar, YouTube och Wikipedia började explodera på allvar. Det digitala överflödet nådde en ny nivå och Waldemar Ingdahl förutspådde att detta skulle minska cirkulationen av konspirationsteorier.

Han jämförde åren kring 1995 “popula?rkulturen var full av referenser till utomjordingarna” med åren kring 2005. Slutsatsen blev att konspirationstänkandet var på nedgång:

Jo, UFO-entusiasterna finns ju kvar. En so?kning pa? na?tet ger ma?nga tra?ffar, men jag tror att deras mo?jlighet att direkt pa?verka mainstream inte finns da?r la?ngre.
Internet inneha?ller en funktion av kritisk rationalism som a?r va?l va?rd att ta fasta pa?. Den ma?rks inte omedelbart fo?r oss, det finns perioder vi kan uppfatta att en massa da?liga tankar verkar dominera det samtida ta?nkandet. Men i sluta?ndan elimineras de sa?msta genom uteslutning.
/…/
Det hegemoniska samha?llet a?r nog borta, men med ra?tt memetisk ingenjo?rskonst kan man ha?lla memer isolerade och hyfsat harmlo?sa. Det och en o?ppenhet som genomlyser tankar som inte ha?ller vatten.

Waldemar Ingdahls förutsägelse slog knappast in. Tvärtom ökade konspirationstänkandets popularitet explosivt under nollnolltalets andra halva, inte minst till följd av en rad filmer som spreds fritt på nätet. Att förklara detta med “fel” memetisk ingenjörskonst leder bara till ett cirkelresonemang.
Frågan måste ställas om det verkligen är så att internet bär på en “kritisk rationalism” som automatiskt eliminerar dåliga idéer. De som idag skulle vara mest ivriga att svara ja är, tror jag, just de utpräglade konspiracister som samlas på forum som Vaken.se. De skulle hävda att deras konspirationsteorier är just en kritisk rationalism som eliminerar de lögner som “den nya världsordningen” planterat.

Vi kan i efterhand konstatera att åren 2005-2006 snarare var den tid då konspirationsteorier om 9/11 började bli betydligt mer populära än innan på nätet. Detta talar snarare för den andra teorin, att konspirationsteorier frodas i ett överflöd av information (även om fler faktorer än så helt klart måste till).

Visst har envar möjlighet “att söka och kritiskt värdera information direkt från källorna”, men ingen kan på egen hand värdera all den information som krävs för att t.ex. ta ställning till olika teorier om vad som händer den 11 september 2001. För att ta ställning till frågan om explosionernas förlopp måste man läsa in sig ordentligt på fysik och hur ska man då få tid att läsa in sig på all den religionshistoria, ekonomi och medicin som krävs bara för att ta ställning till några andra av de teorier som ofta framförs i direkt anslutning till 9/11-teorierna?
Mer information ska göra oss fria, menar både “foliehattar” och “foliehatare”. Den ena gruppen tror att information ska få oss att inse den globala sammansvärjningen som styr världen, den andra gruppen tror att mer information ska få oss att inse att det inte finns någon global sammansvärjning. Grupperna förenas i sin övertro på individens praktiska förmåga att värdera all information. Ingen av dem kan riktigt förklara hur någon ska få tid att på egen hand ta ställning till allt.

56 kommentarer ↓

#1 buy tadalafil online no prescription on 18 November 2021 at 1:07 am

prescription tadalafil online

suit seborrheic dermatitis briefly

#2 hydroxychloroquine for sale walmart on 20 November 2021 at 4:53 am

hydroxychloroquine online sale

ocean thrombolytic agents express

#3 over the counter viagra usa on 21 November 2021 at 5:13 am

how can i get viagra over the counter

progress abdominoplasty athlete

#4 stromectol for sale in canada on 22 November 2021 at 3:53 am

over the counter stromectol for sale

point thrombolytic agents swim

#5 generic tadalafil safe on 25 November 2021 at 8:46 pm

buy generic tadalafil online

expression external otitis option

#6 sildenafil 100mg otc on 27 November 2021 at 5:53 pm

can i buy viagra over the counter uk

inside hypertension article

Kommentera