“Berörda intressen” vill svartlista nätplatser

Johan Axhamn var sekreterare i den s.k. Renfors-utredningen som klurade ut hur Ipred skulle implementeras men även ville gå längre, bl.a. genom att införa ett svenskt Hadopi efter fransk modell som stänger av enskilda från internet enbart baserat på påståenden framkastade av skiv- och filmbolag. Ingen blev nöjd med implementeringen av Ipred. Det blev bara ett stort frågetecken i lagen och ett stort hål i rättssäkerheten, samtidigt som den ännu inte har använts på riktigt. Johan Axhamn gick vidare i sin karriär på regeringskansliet där han jobbade som svensk förhandlare i de delar av Acta som berör internet.

Nu har Johan Axhamn köpts av lobbyorganisationen Nepotia för att skriva en rapport som idag presenteras på ett seminarium och via en debattartikel: “Tillsätt en utredning kring internetleverantörernas roll“. Den här gången handlar det inte om att stänga av enskilda användare, utan om “tekniker för blockering och filtrering” som internetoperatörerna ska tvingas använda. Kort sagt om att upprätta en statlig svartlista över förbjudna nätplatser.

När det handlade om att stänga av användare jämfördes ofta internetoperatör och flygplats. Så inte denna gång. Nu dras parallellen i stället till bankväsendet och dess plikt att motverka penningtvätt. För tillfället har jag varken tid eller ork att ens börja gå in på varför denna parallell är orimligt. Så vi nöjer oss att konstatera att Nepotia anser att utbytet av pengar är en bra förebild för utbytet av information.

Frågan återstår – vad är det som ska upp på svarta listan? Johan Axhamn börjar med att dra på brett om de olika slags hemskheter som ska bekämpas: “till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång.” Terrorismen utgör en kulmen medan upphovsrätten fått en blygsam placering på slutet. Sedan kan man jämföra detta med vad som konkret föreslås:

I rapporten föreslås därför att det bör tillsättas en utredning med uppdrag att inventera förekomsten av olika former av oönskat material, vilka möjligheter som står till buds att efter beslut av domstol eller alternativt tvistlösningsorgan få till stånd ett föreläggande mot en internetleverantör att snabbt vidta åtgärder, till exempel filtrering eller blockering, i syfte att avbryta en påstådd överträdelse och hindra ytterligare skada av berörda intressen.
/…/
Det bör därför övervägas om ansvarsfriheten bör balanseras med lagstöd för möjlighet att snabbt vidta åtgärder i syfte att avbryta en påstådd överträdelse och hindra ytterligare skada av berörda intressen, uppförandekoder och eventuellt också uppsiktsplikt.

Rättens subjekt är här “berörda intressen”. Syftar detta på offren för människohandel eller sexuella övergrepp? Knappast. Syftar det på den berömda terrorismen? Nej, när det talas om terrorism är per definition alla berörda. Syftar det då kanske på människor som blivit offer för “integritetskränkningar”? Knappast det heller.
Typiskt sett tänker vi oss en tonårig tjej vars plågoandar har lagt upp kränkande bilder och text av henne på internet. Skulle hon då gå till “domstol eller alternativt tvistlösningsorgan” för att få bort dessa? Det är osannolikt av två skäl. För det första tyder ingenting på att staten skulle stå för juridiskt bistånd i dessa Ipred-liknande ärenden. Det betyder att hon måste ta en jättelik ekonomisk risk att få betala för hela processen om hon förlorar. För det andra vet vi att den som trakasserar någon annan på internet knappast håller sig till servrar inom ett lands gränser. Sveriges lagstiftning kan inte detaljreglera vad som läggs upp på Facebook eller Flashback. På sin höjd kan den bestämma att hela sidorna måste blockeras av alla svenska internetoperatörer.

De enda “berörda intressen” som på allvar skulle kunna använda lagar som dessa är de som har den ekonomiska styrkan att agera internationellt. Kort sagt: upphovsrättsindustrin. Den som företräds av Nepotia. Nu kräver de att själva få skriva den svarta listan över vad som ska blockeras i Sveriges internet.

40 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenberg on 16 November 2010 at 12:25 pm

Detta är befängt på så många sätt att man inte vet var man ska börja. Kanske bara i det osmakliga faktum att en liten jävla industri beställer av staten att utreda att de ska få blockera internet med motiveringen terrorism och barnporr… Hur kan de dra med sig offren för sådana hemska övergrepp i något så banalt som att tjäna pengar. Det överstiger mitt förnuft.

Vi får väl se om de blir emotsagda, och av vem…

#2 Rikard on 16 November 2010 at 1:05 pm

Axhamn är även knuten till institutet Ifim på Juridicum (juridiska fakulteten på Sthlm Univ.). Ta en titt på förstasidan och känn den objektiva oberoende vetenskapliga forskningens sötma, utan påverkan från näringsliv eller ekonomiska intressen.

Fick ni inte nog, så klicka på “Anknytande verksamhet” och njut av oberoende objektiva diskussionsklubbar så som Svenska föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR (känns det igen? inte? nu då?) eller Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU (känns det igen? leta själva).

Ja, det är fånigt att leta konspirationer och tro att alla jurister på Juridicum är jäviga eller köpta. Därför länkar jag bara öppna källor och fokuserar väl mest på att man inte ska bli så förvånad. Själv blir jag lite provocerad men tänker att man kan laga det som provocerar mig med nya krafter.

Min tanke är att vi behöver en ny generation jurister (de verkar ha en alldeles särskild gräddfil in i regeringskansliet och olika lobbyorganisationer).

Det finns några jurister som sticker ut och kan inspirera unga att välja juriststudier. Låt oss inte glömma att lyfta fram jurister som också har en mer vuxen och mindre reaktionär syn på upphovsrättsliga och andra juridiska spörsmål.

#3 Tor on 16 November 2010 at 1:47 pm

Jag ser att du reagerade på det där med “berörda intressen”. Själv reagerar jag starkast på att han efterfrågar en “självsanerande verksamhet”. I samband med Rehnforsutredningen skrev han även att internetleverantörer för att undvika förelägganden måste vidta åtgärder i “förebyggande syfte”.

Om tidningstryckerier belastades med samma ansvar som ansvarig utgivare ifall de inte bedrev en självsanerande verksamhet och vidtog åtgärder för att i förebyggande syfte hindra att tidningar publicerar artiklar som potentiellt sätt skulle kunna innebära överträdelser, då skulle vi höra ett ramaskri om påtvingad förhandscensur.

Även USA:s system med take-down notices ger i praktiken möjlighet till ett slags förhandscensur med tanke på snabbheten med vilken information kan blockeras utan att någon rättslig prövning gjorts. Här kan man jämföra med hur Axhamn önskar filtrera och blockera givet att det finns en “påstådd överträdelse”. Filtrering och blockering ska alltså kunna sättas in utan att överträdelsen ens är konstaterad. Det finner jag högst anmärkningsvärt.

#4 Henrik A on 16 November 2010 at 1:54 pm

Jag är personligen nyfiken på i vilken grad de nu antingen sitter och klappar sig på axeln och tänker: “fan vad vi är bra” eller om de genuint uppfattar att läget (en brist på filtrering av all terroristisk piratkopierad häst barnporr som ligger där ute?) är beskaffat på det här sättet – vilket snarare gör det snäppet sorgligare.

Utöver det har jag inget att bidra med annat än facepalm.

#5 Wille on 16 November 2010 at 3:25 pm

he he, “Nepotia”.

#6 Oönskat material | ???? on 16 November 2010 at 3:38 pm

[…] ”skadligt” och ”ohälsosamt” material från internet, så att denna ”balans mellan olika intressen på internet” kan åstadkommas och […]

#7 jon on 16 November 2010 at 3:40 pm

Välkommen till Sovjetunionen.

#8 Hyrdoktorand på Juridicum? | Intensifier on 16 November 2010 at 4:47 pm

[…] skrivit ett rejält snömosinlägg i SvD angående internetblockeringar, där han föreslår att “berörda intressen”, alltså upphovsrättsindustrin, ska få kontroll över någon form av censurlistor på […]

#9 COPYRIOT | Svajig Linander on 16 November 2010 at 11:23 pm

[…] ← “Berörda intressen” vill svartlista nätplatser […]

#10 Piratpartiet på SvD opinion | Henry Rouhivuori on 20 November 2010 at 7:51 pm

[…] bromsklossar?, Övervakning i samhället | Sanningsministeriet, Sanera Internet « Badlands Hyena, COPYRIOT | “Berörda intressen” vill svartlista nätplatser , Henrik-Alexandersson.se: Ett kastrerat […]

#11 Kultur som en kollektiv vara | AlterEkon Blog on 14 January 2011 at 12:23 am

[…] 11http://copyriot.se/2010/11/16/berorda-intressen-vill-svartlista-natplatser/, […]

#12 opassande » Blog Archive » Är det fel att rubricera detta med “den nya världsordningen”? on 12 May 2011 at 7:23 am

[…] aktuellt exempel har vi med en debattartikel och rapport av John Axhamn. Något som är mer eller mindre ett beställningsjobb från intresseorganisationen Despotia Netopia. Johan Linander (C) har kommenterat och inspirerade […]

#13 Axhamns promemoria om medhjälpsansvar på internet « Upphovsträtan on 24 February 2012 at 11:18 pm

[…] att tvinga internetleverantörer att blockera, filtrera och “självsanera” (se även Copyriot) och nu senast att för Sveriges räkning under vårt EU-ordförandeskap ha fått ansvaret för […]

Kommentera