Finn Bengtssons skägg i Wikipedias brevlåda

Jag är egentligen inte den som blir principiellt upprörd över att någon kopierar från Wikipedia i strid mot dess licens. Men när jag hittade en sällsynt illa formulerad riksdagsmotionett sällsynt löjligt tema och gjorde jag ett par sökningar på formuleringar i texten och upptäckte snabbt att de var direktkopierade från Wikipedia, utan den källhänvisning som licensen föreskriver.

Inget som jag upprördes över, alltså – men krocken mellan upphovsrätt och riksdagsarbete var principiellt intressant så jag skrev en bloggpost om saken för två veckor sedan. Detta ledde i sin tur till att Wikimedia Sverige uppmärksammade saken. På riksdagens hemsida har nu motionen ändrats genom att källhänvisningar lagts till. (En sidofråga som detta väcker är hur sent och hur mycket som motioner kan ändras i efterhand utan att det försvårar granskning av politiska processer.)

Historien är dock inte slut för att övertrampet korrigerats. Wikipedia-skribenten Chincoteague, som skrivit en del av den text som kopierats in i riksdagsmotionen, har initierat en rättsprocess för att få skadestånd. Under onsdagskvällen blev detta även en TTnyhet. Även om jag hade räknat med att min bloggpost skulle ge ringar på vattnet så trodde jag inte att det skulle gå så långt!

Fallet blir extra pikant av att motionären Finn Bengtsson (M) åtnjuter titeln professor i farmakologi vid Linköpings universitet. Därför är det givetvis enbart på grund av Jantelagen som jag – en simpel doktorand – understår mig att nämna hans namn.

(Slutligen är det väl inte mer än rätt att påpeka att Finn Bengtsson hör till den minoritet bland riksdagens moderater som faktiskt har uttryckt en mild kritik av upphovsrätten. Dels var han i januari 2008 en av de 13 “piratmoderaterna” och förra året undertecknade han en Acta-kritisk debattartikel.)

33 kommentarer ↓

#1 mary eng on 11 November 2010 at 8:17 am

rasmus. will you be at the dungen show at bryggarsalen? i want your autograph if so. oh hey i ordered life on earth! from stefan kery. subliminal sounds. so cool. it will be so neat to be around swedish it is lovely atavistic music in itself. do you think it would be very impossible to track down pirate people and bambuser people? but i am so shy and bad at planning . . . but i love you all so . . . it will take me thirty years of swedish to be . . . hey what is with flattr? i find it tedious a bit but i love peter sunde, lots. i am trying to unjoin it but they won’t write me back. so i’ll keep flattring you.
my bank account notes no deduction and i think peter might just be pretending flattr is money and pretending to use moneybookers and such. are you making mega kronor with your awesome blog? could you write more about the fiction of money and money as a collective consciousness? i made almost two euros, but at a ten euro investment and lots of copy paste . . . well i feel too post-money and post-capitalist to fuss about it all . . . similarly the aesthetics of adsensing up the entire internet to me seems gauche . . . as if petty cash is more important than clean lines.

lots of love. a thought of your writing and dedication is such a consolation to me

got some cats at school perhaps interested in a study group and i proposed your blog as the curriculum. sort of crit theory in swedish for americans who dont properly know swedish, but might like to ponder it like the great koan sphinx and sort it out like sudoku
now. wouldn’t that be fun! i couldnt wait to brag to you what an idea … i was showing friend the jung in swedish … he likes slavoj zizeck and so on. . . at the vegetarian cafe in the basement of portland state university . . . with all the darling anti-capitalist types. or mainly just a couple of folks.
portland has a bit of a radical side and its very green. it is new sweden in a way, but we never got all the equality or health care . . . but there is a lot of subtle jentelagen in the third and fourth gens but the air is polluted. not so bad as los angeles, but too much industry and trees getting chopped down . . .
the amazing has been helping me lately
i am obsessed with wikileaks
and saab makes grenades for both sides!!! so sweden . . .
isn’t wikileaks the coolest thing since pirate bay, and a similar principle at play?
oh heavens my friends write to get me to delete video things as if they were sony or universal. i told this last one to write google . . .
regarding micromanaging history and the recordedfuture.com CIA venture
what is swedish surveillance culture like?

#2 Thomas Tvivlaren on 11 November 2010 at 1:22 pm

Jisses Amalia och Göta Petter! En svensk riksdagsledamot motionerar om Jante?! Dessutom med de pinsamma omständigheterna som inlägget redogjort för…

My take: Nästa gång du hör någon klaga om det “Jantevurmande svenska folket” så ta en ordentlig titt på den som yttrar de orden. Med stor sannolikhet är det en person som definitivt tror att vederbörande ÄR något mer än vad personen egentligen är.

Vi behöver mer Jante! Jantebelackare är i regel losers som behöver något att skylla sin egen medelmåttighet på.

Den som inte tror mig kan ex. fundera kring landets rättssystems kanske främste symbol och ledare, dvs justitieminister Ask. En riktig stjärna som sitter där hon sitter för att hon är så j-a überduktig?

Jante FTW!

#3 Jonas B. on 11 November 2010 at 1:42 pm

Var är three strikes när man behöver den?

#4 Steve on 11 November 2010 at 2:16 pm

Jantelagen är en styggelse eftersom det fostrar ett folk bestående av avundsjuka och ressentimentsstyrda individer. Särskilt larvigt blir det när det leder till falsk blygsamhet eller ironiskt/sarkastiskt jämrande av typen “jag är bara en simpel doktorand…” – även om just detta exempel var kopplat till själva inlägget. Om man blir anklagad för att vara janteförespråkare när man kritiserar auktoriteter kan man i stället hänvisa till Lockes argumentum ad verecundiam.

Med det inte sagt att motioner som hänger samman med en symbolisk lag som är hämtat från en bok är okej eller att man alltid ska hänvisa till jantelagsbeteende för att ursäkta diverse dumdryga beteenden. Tre dygdiga ledstjärnor: självinsikt, ärlighet, rättvisa.

#5 jojje on 11 November 2010 at 7:20 pm

hänvisar man till Locke är man cp

#6 Steve on 11 November 2010 at 9:13 pm

Just på den punkten hade han åtminstone rätt. Hur skulle den akademiska världen, eller egentligen samhället i stort, se ut om man aldrig fick ifrågasätta auktoriteters sanningsregimer? Det är i vilket fall som en punkt vi alla kan enas om framför jantelagsivrande.

#7 Lars Aronsson on 11 November 2010 at 9:41 pm

Den 28-29 oktober och 8 november hade Finn Bengtssons artikel i Wikipedia några fler besökare än vanligt,
http://stats.grok.se/sv/201010/Finn_Bengtsson
http://stats.grok.se/sv/201011/Finn_Bengtsson

#8 Niklas on 18 November 2010 at 2:24 pm

Wikipedia i all ära, det är en nobel och ett helt otrolig internet innovation. ‘
Men är de inte rätt grovt IG på att i en riksdagsmotion ens använder Wikipedia som källhänvisning? Kommer man ens undan med det på högstadiet?

#9 Gunner on 22 January 2014 at 11:52 am

http://www.journalisten.se/nyheter/upphovsrattsintrang-ersatts-inte-efter-regeringsbeslut

Kommentera