Wikipedia i motionsfloden

Motionsfloden.se briljerar som politisk blogg just för att den i stort sett inte skriver någonting, utan nöjer sig med länkar till riksdagsmotioner vilka illustreras med väl valda bilder.

Där återfinns bland annat en motion från fyra moderater som vill lagstifta om “förbud mot diskriminering enligt jantelagen”. Staten bör enligt dessa moderater även aktivt “motverka jantelagsbeteende till förmån för stöd för Gnosjöandan”. En hel del kan sägas om motionens innehåll – om “antijantismen” – men det får i så fall vänta till ett senare inlägg. Här ska jag i stället ta upp ett motionens form.

Aldrig tidigare har jag sett en riksdagsmotion som innehåller hyperlänkar, men här kryllar det av dem. Både i html- och doc-versionen, de två format som Riksdagens hemsida använder.
Frågan är hur det kommer att se ut i riksdagstrycket, det vill säga de pappersversioner som arkiveras på bibliotek och som rent arkivariskt är ett pålitligare lagringsmedium. Kommer länkarna då att skrivas ut som fotnoter, eller kommer de att negligeras? Det är oklart om länkar i riksdagsmotioner ska betraktas som relevant bakgrundsinfo eller redundanta gester. Om länkarna betraktas som relevanta för riksdafsarbetet är de länkade sidorna närmast att betrakta som ett slags bilagor och borde då även arkiveras som sådana av Riksdagen. Annars kan stor förvirring uppstå om en motion förlitar sig på information som hänvisas till en sida vars innehåll förändras innan omröstning, eller som försvinner innan historikerna tar sig an beslutsprocessen.

Just i detta fall är det dock knappast så att länkarna tillför något substantiellt. Samtliga länkar i den moderata motionen hänvisar till svenska Wikipedia, där förklaringar ges till ord som arbetare, 1970-talet och Sverige. Moderaternas pedagogiska iver framstår som smått rörande – tills man inser att de inte manuellt har lagt in länkarna. De har kopierat text rakt från Wikipedia in i sin riksdagsmotion.
Motionen om förbud mot Jantelagen är till stor del rippad direkt från följande Wikipedia-sidor: Jantelagen, Gnosjöandan och bruksmentalitet. Längst ner på var och en av sidorna på svenska Wikipedia anges gällande Creative Commons-licens, som tillåter kopiering och remix – men bara på villkoret att källa anges och att resultatet läggs under samma licens.
De motionerande moderaterna inte uppfyllt licensens krav. De anger inte Wikipedia som källa och genom att inte specificera någon annan licens på sin motion försöker de själva lägga beslag på de exklusiva rättigheterna till dess innehåll. Utgör detta då ett brott mot upphovsrättslagen? Svaret på den frågan beror nog på hur man tolkar begreppet verkshöjd. Hur långa stycken som har kopierats, hur mycket som har förändrats i redigeringen. Men om en motion till Sveriges riksdag skulle finnas kränka upphovsrätten kan man lugnt säga att knepiga frågor väcks. Eventuellt kan då även Riksdagen ställas till ansvar för att motionen publiceras på nätet och i riksdagstrycket.

Annars är det ju inget som i princip förbjuder riksdagsledamöter från att kopipejsta till sina motioner. Det görs hela tiden. Sommaren 2006 granskade SVT samtliga det gångna årets motioner, vilka kördes genom Urkund som är en privat tjänst som anlitas av skolor för att upptäcka plagiat. Då hittades en rad exempel på hur riksdagens ledamöter utan att ändra ett ord kopierar text från olika intresseorganisationer. Även om det tyder på en politisk slapphet behöver det inte i sig vara förskräckligt. Däremot vore det intressant att upprepa undersökningen idag.
Kom ihåg att Wikipedia år 2006 ännu var relativt litet. Min gissning är att en inte obetydlig andel av årets motioner bär synliga spår av Wikipedia som källa. Gissningsvis svenska Wikipedia, denna usla produkt som knappt kan jämföras med sin engelska motsvarighet. Det är heller inte osannolikt att det skulle gå att hitta flagranta exempel på upphovsrättsintrång.

43 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenberg on 28 October 2010 at 12:03 pm

Även om det kan tyckas vara lite av ett analt beteende att skicka dokument genom Surkund, så är det intressant främst ur ett smittontologiskt perspektiv, snarare än upphovsrättsligt eller plagiatsökande.

Copypasta är ju en konst (i meningen “ars”) och den bör utövas med stil!

Ett mera avancerat projekt, som i viss mån har vissa likheter, är ju Euwiki.

#2 Länktips: Motionsfloden.se - Taggat - hd.se on 28 October 2010 at 12:11 pm

[…] På Copyriot läser jag om bloggen Motionsfloden, som under rubriken ”Läser riksdagsmotionerna so you don’t have to” länkar till väl valda motioner. Ett underhållande sätt att ta del av vad våra politiker sysslar med. Rasmus Fleischer skriver om hur han via bloggen hittat en moderat motion om ”Jantelagen och diskriminering” som innehåller information som är direktkopierad från Wikipedia, men utan att källan anges. Läs mer här. […]

#3 Anders Lotsson on 28 October 2010 at 3:36 pm

Alla som dillar om jantelagen är narcissistiska idioter, med undantag för Aksel Sandemose, men vem det är vet inte de som dillar om jantelagen.

#4 Johan on 28 October 2010 at 3:43 pm

Nu är väl Wikipedia i och för sig inte så mycket en produkt som ett pågående arbete.

//JJ

#5 Jerker Montelius on 28 October 2010 at 5:31 pm

OK, Tre moderater bryter mot upphovsrättslagen.
Jag väntar med spänning på att polisen raidar moderaternas riksdagkansli, beslagtar alla datorer, topsar Fredrik Reinfeldh, tvingar Beatris Ask att kissa i mugg, läcker uppgifterna om partiets anonyma bidragsgivare. Tingsrätten bör väl snarast döma Fredrik R, Beatris Ask och Anders Borg för medhjälp till upphovsrättbrott till fängelse i ett år och fyra miljoner i böter.

#6 ptrk on 28 October 2010 at 9:00 pm

Håller med Johan om att om att det känns lite som ett onödigt påhopp i sista raden… Wikipedia är snarare ett projekt än en produkt.

att den svenska skulle vara dålig är också inte helt sant. Jag håller iofs med om att den engelska är betydligt bättre men tanken är väl att om man ser saker som man inte håller med om eller tror är fel så är det bara att uppdatera själv?

#7 Mrhama on 29 October 2010 at 8:13 am

Riktigt bra blogg och ett under för offtenlighetesprincipen. Fick mig ett par skratt, fastän den lämpliga reaktionen snarare borde vara att dunka huvudet i väggen åt idioti som lagändringen för att göra det enklare att tillverka björnkorv. Det blev lättillgängligt, särskilt om man kunde referera till bilderna.

Tack för tipset Rasmus!

#8 Riksdagsmotion plagierar Wikipedia « Wikimedia Sverige on 29 October 2010 at 11:09 am

[…] rapporterade bloggen Copyriot om att Wikipedia figurerar i motionsfloden. Det rör sig om en motion där fyra riksdagsledamöter plagierar […]

#9 Patrick on 29 October 2010 at 11:25 am

Är inte nödvändigtvis plagiat. Ingen hemlighet att privatpersoner och intresseföreningar kan skicka in motioner till politiker som sätter sitt namn på dem.

#10 rasmus on 29 October 2010 at 11:59 am

Patrick: Observera att jag inte kallade motionen för plagiat.

#11 Techrisk » Det är OK att plagiera (för riksdagsmän?) on 29 October 2010 at 12:07 pm

[…] lite slarvigt i Copyriot om att Wikipedia figurerar i motionsfloden men tänkte inte mer på det. Självklart används även Wikipedia där. Men det var mycket mer […]

#12 H on 31 October 2010 at 9:38 am

CC-licensen “share alike” är svårtolkad. Om resultatet, som du skriver, ska gå under samma licens, är det i vissa fall otydligt vad som räknas som resultatet.
Jag väckte en diskussion om detta på en tidigare arbetsplats, och jag har även e-postat till svenska CC, utan att få svar.

Om en papperstidning till en artikel väljer att använda ett fotografi med ovan nämnda CC-licens, vad blir då “resultatet?”. Räcker det med att det enskilda fotot fortfarande är fritt att återanvända? Är den enskilda artikeln en helhet så att både text och bild måste gå under samma CC-licens? Eller måste hela tidningen gå under samma licens?

#13 Johan on 1 November 2010 at 1:56 am

H: bild och text har ju allt som oftast olika upphovsmän när de publiceras, “Text: Anna Johansson, foto: Pelle Svensson” et cetera, snarare än som en helhet i stil med “Anna Johansson & Pelle Svensson”. Mitt helt lekmannamässiga antagande är i så fall att man rimligtvis får betrakta det som två olika verk, eftersom det är standard i de fall där olika personer står för text och bild när de originalpubliceras.

//JJ

#14 H on 1 November 2010 at 11:44 am

Johan: Det verkar fullt rimligt.

#15 Job on 2 November 2010 at 11:19 pm

H + Johan:

På Wikipedia gör man skillnad på upphovsrätt för artikeltext och upphovsrätt för olika artikelillustrationer. D v s, text och bild kan ha olika licenser, och betraktas som av varandra oberoende verk.

#16 Kurta on 9 November 2010 at 12:06 am

http://dropbox.jobjorn.se/anspraket.pdf

#17 Lars Aronsson on 10 November 2010 at 4:10 pm

Riksdagsman Finn Bengtsson (m) är också professor i farmakologi vid “Hälsouniversitet”, som är medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Efter ett påpekande igår till disciplinnämnden (som visserligen bara hanterar studenters plagiat, och som inte vidtar någon åtgärd här, men ändå) om det olämpliga i plagiatet, har riksdagsmotionen idag plötsligt utrustats med källhänvisningar till Wikipedia.

#18 Mary on 10 November 2010 at 8:55 pm

Jag bloggade också om detta alldeles nyss. Det är bra att det här misstaget uppdagades. Lagar måste gälla åt alla håll, men samtiidgt kan ju detta ge möjligheter att göra något åt saken.

http://bit.ly/bJtM5l

#19 COPYRIOT | Finn Bengtssons skägg i Wikipedias brevlåda on 10 November 2010 at 10:54 pm

[…] Wikipedia i motionsfloden […]

#20 Gunner on 22 January 2014 at 11:51 am

http://www.journalisten.se/nyheter/upphovsrattsintrang-ersatts-inte-efter-regeringsbeslut

Kommentera