En ny front för Ifpi & co.: “Musiksverige”

Westander PR verkar ha gjort det igen. Först gav de Stim en ny profil som “musikskaparnas intresseorganisation“. Sen konstruerade de “Kulturskaparna” som ny front för Klys. Och idag presenteras “Musiksverige” som är namnet på en ny förening som är tänkt att fungera som en enad röst för “musikbranschen”.

Branschtänk är korporativism. Initiativ som bygger på att alla verksamma i en viss “bransch” ska tala med en enad röst handlar samtidigt om att lägga locket på intressekonflikter inom “branschen”, exempelvis mellan musiker (arbete) och skivbolag (kapital), eller mellan större och mindre aktörer. Nio organisationer uppges delta i “Musiksverige” men i grunden är de tre: Ifpi (inklusive SOM), Stim (inklusive sina tre medlemsorganisationer FST, Skap och Musikförläggareföreningen) samt Sami (inklusive de kontrollerande fackföreningarna Symf och Musikerförbundet).

Styrelsens ordförande är Ludvig Werner från Ifpi. Av de inblandade organisationerna utmärker sig FST för att inte alls figurera i styrelsen (medan däremot Ifpi utöver ordförandeplatsen även har en suppleant vilket ytterligare understryker vem som har mest att säga till om).
“Musiksverige” uppger att man “arbetar aktivt för att inkludera fler organisationer”. Det vore intressant att få reda på vilka andra delar av Sveriges musikliv som är välkomna. Jag tänker på den levande musiken: från folkmusiker till festivalarrangörer. Nog är även dessa delar av Musiksverige? Liksom även musiklärarna givetvis är. Men sådana grupper befinner sig tveklöst bortom intressehorisonten för lobbygruppen “Musiksverige”, vars främsta intresse är upphovsrätt och som således knappast är intresserad av levande musik.
Det är inte särskilt svårt att redan nu konstatera vad “Musiksverige” kommer att ha som huvudsakligt budskap: människors utbyte av musikfiler på nätet är en katastrof, därför måste politikerna öppna hårdare reglering och övervakning av våra kommunikationer samt positivt särbehandla de nättjänster som “branschen” gillar. Vid sidan av detta kräver man större statligt stöd till “musikexport“, samt “branschanpassade utbildningar”. Att musikutbildningarna i högre grad ska anpassas till “branschen” innebär i klartext att de i lägre grad ska följa de konstnärliga prioriteter som hittills fått råda.

Skilda budskap kommuniceras om vilken “musikbransch” det är som den nya organisationen vill representera. Enligt webbsidan och Facebook är det “den samlade musikbranschen”. Men enligt bloggen och Twitter är man “den kommersiella svenska musikbranschens intresseorganisation”. Om det senare är fallet kan man fråga sig vad FST och Symf har att göra i sammanhanget. Dessa organisationer representerar kompositörer respektive musiker inom det konstmusikaliska fält som till överväldigande del finansieras av skattepengar. Svaret är nog att FST är med på allt som Stim gör medan Symf är med på allt som Sami gör. Fackliga organisationer ville en gång i tiden använda upphovsrätten som redskap, men är idag på väg att reducerats till dekorationer på de upphovsrättsliga kolossernas fasad.

“Branschen behöver samarbeta så att man kan tala med en röst och lägga energin på att se framåt”, twittrar “Musiksverige”. Sådan korporativistisk retorik går inte bara på tvärs mot allt vad fackliga traditioner heter. Det är också genuint fördummande, för att inte säga antimusikaliskt. Vi som på allvar intresserar oss för musikens framtid gör bäst i att slå dövörat till varje gång en “bransch” försöker tala “med en röst”.

För exakt ett år sedan rekryterades Elisabet Widlund till Westander PR och idag kommer hon ut som talesperson och vd för “Musiksverige”. Därav antagandet att den nya organisationen i hög grad är en Westander-skapelse, som bäst förstås som en del i en större strategi där “Kulturskaparna” är en annan del. Enligt organisationens egna uppgifter har även PR-konsulten Lina Thomsgård medverkat.

Slutligen kan vi citera en ordväxling på Twitter mellan Hannes Mannerheim (HM) och Elisabet Widlund (EW):

HM: Hah, kul att “Musiksverige” i sin retorik inte talar om att skivbolag och musikförläggare behövs för musikens skull, utan för tillväxtens.
EW: Med tillväxt menar vi både i pengar och musik, så klart.
HM: Vad är tillväxt i musik?
EW: Mer musik, bättre musik och större, bredare och mer varierat utbud av musik.
HM: Hur mäter ni mängden, braheten och variationen?
EW: Det har vi inte nån modell för än, vi har varit igång mindre än en månad. Tar gärna emot tips, om du har.
HM: Om ni inte vet hur tillväxten mäts antar jag att ni inte har mätt den. Så hur vet ni då att skivbolagen behövs?

Så var vi tillbaka på startpunkten: “Musiksverige” är en intresseorganisation och representerar således inte musiken, för musiken är inget intresse.

50 kommentarer ↓

#1 Johan Ronström on 28 October 2010 at 10:28 am

Musiksverige låter ju som nåt som representerar… musiksverige. Vilket de ju inte gör..

Kanske ska försöka få musikhögskolan (eller kanske kåren..) att prata med dem om vad som menas.

#2 Stefan H on 28 October 2010 at 12:11 pm

Finns det några siffror på hur mycket ny musik som ges ut fritt direkt av artister själva och hur mycket ny musik som ges ut via “musiksverige” (dvs skivbolagen)?

Jag ska gräva lite men jag är rätt så övertygad om att musiken som ges ut via skivbolag är i minoritet.

#3 Lina on 28 October 2010 at 12:14 pm

Bra text! Men Lina Thomsgård heter Lina.

#4 rasmus on 28 October 2010 at 12:21 pm

Stefan H: Vet inte. Men jag är rädd att även statistik över den musik som “ges ut” riskerar att ge en skev bild av det reellt existerande Musiksverige. Jag har vänner som försörjer sig på heltid som musiker i band som (ännu) aldrig givit ut en skiva, helt enkelt för att skivutgivning för dem inte är den centrala formen av musik.

Lina: Korrigerat!

#5 Stefan H on 28 October 2010 at 12:47 pm

Vore intressant att veta hur många som delar med sig av sin musik vs hur många som ger ut sin musik på skivbolag…

#6 Stefan H on 28 October 2010 at 1:06 pm

Du får nästan kolla in min konversation med musiksverige med :)
jag är @stefanhallen

#7 Malte Max on 28 October 2010 at 1:53 pm

Studsar över citatet i huvudgrafiken: “I will do anything for love, but I won’t do that”

#8 Stefan H on 28 October 2010 at 2:17 pm

Musiksverige skrev:

@stefanhallen Vad menar du med att den mesta musiken är gratis?

(jag har inte påstått att den mesta ÄR det, men att jag TROR det)

De har nog inte så bra koll på “musikkulturerna” som existerar utanför skivbolagsbranchen dock.

#9 Elisabet Widlund on 28 October 2010 at 2:37 pm

Tack för engagemanget och inlägget om Musiksverige.

Vi är en ny intresseorganisation som vill blicka framåt och vars främsta funktion är att samla den kommersiella delen av musikbranschen för att kunna vara mer flexibla, bland annat i fråga om laglig fildelning och andra sätt att sprida musik på den digitala marknaden.

Ditt inlägg om Musiksverige är färgat av dina egna förväntningar. Det är just de låsta positioner som du ger uttryck för i ditt inlägg, som vi behöver komma bort ifrån för att kunna gå vidare.

Låt oss inte gå tillbaka till ett debattläge som vi befann oss i för flera år sedan, utan istället prata om hur vi faktiskt vill att musik ska skapas, utvecklas och spridas.

Musiksverige vill gärna ha en sådan dialog och vi ser fram emot ett mer konstruktivt samtal från och med nu.

Bästa hälsningar.

PS. Jag jobbade tidigare på Westander, men Musiksverige har aldrig varit en av Westanders uppdragsgivare. Musiksverige är helt och hållet ett initiativ från de organisationer som ingår i Musiksverige.

#10 daniel on 28 October 2010 at 3:08 pm

@Elisabet Widlund

Ja, låt oss diskutera hur vi kan förbättra Musiken i Sverige genom att skala ner och förändra upphovsrätten för att skapa en mer dynamisk och produktiv musikalisk scen/industri/bransch i Sverige där musiken står i centrum. Det är viktigt att komma ihåg hur vi kom till den situationen vi är idag så man måste man titta på historien och det inkluderar debatten från några år sedan.

Elisabet, låt inte er förväntningar på snabba pengar och högre vinster låsa fast er i samma gamla positioner som ni(skivbolagslobbyn) hade i debatten några år sedan. Våga ändra er position. Nynna inte samma ramsa som ni gjorde när kassetterna kom fast med annan text. Vi vet att ni gärna skulle vilja åka tillbaka till 90-talet men det är tyvärr inte möjligt.

#11 Elisabet Widlund on 28 October 2010 at 3:27 pm

@Daniel

Jag håller med dig om att positionerna ska förändras. Det är klart att vi inte ska tillbaka till 90-talet!

Musiksverige består inte enbart av det du kallar “skivbolagslobbyn”, utan också musiker, textförfattare, artister, låtskrivare och förläggare. Det samarbetet är viktigt för att vi ska kunna komma med relevanta och nytänkande inlägg i debatten och för att många nya digitala musiktjänster ska kunna utvecklas.

Musiksverige har snart en paneldebatt som handlar om hur vi hamnade i den situation vi är i idag och hur vi ska ta oss vidare. Jag återkommer med länk.

#12 kjell on 28 October 2010 at 3:31 pm

..en alternativ historieskrivning ;
Skap bryter sig in på den “konstnärliga arenan” med hjälp av KRO ,FST, BUS och bildar “Kulturskaparna”, när det är gjort lösgör man sig med IFPI och SMFF och bildar Musiksverige, jag gissar att några känner sig dumma och lurade, nu är SKAP där FST brukar vara dvs äska pengar från staten, FST kommer att gå en sotdöd till mötes om man inte stiger av och säger ifrån.

#13 manen on 28 October 2010 at 8:10 pm

ein welt, ein fleish låter det nästan som från Musiksverige D:

kaka till den som vet vars det kommer ifrån(hint: en låt)

#14 Johan Ronström on 28 October 2010 at 11:16 pm

@Elisabet Widlund: “Musiksverige består inte enbart av det du kallar “skivbolagslobbyn”, utan också musiker, textförfattare, artister, låtskrivare och förläggare. Det samarbetet är viktigt…”

Jo, som det ser ut så består “musiksverige” även av musiker m.m., men det är väl inte mer än rimligt att gissa att organisationen representerar skivbolagslobbyn, eller har jag fel?

Som musikhögskolestudent med en termin kvar till frilansmusikerskap och är (givetvis) inte helt bekväm med att det kommer se ut som att ni representerar mig. Ni måste bli väldigt tydliga med vems agenda ni för. Vilket är målet? Vems talan förs? Vems talan förs inte?

Ser fram emot att se hur ni väljer att presentera er, och en öppen diskussion med musikhögskolornas utbildningsföreträdare och studentkårer, om hur vi löser problemet med att förhålla oss till ert namn.

#15 Elisabet Widlund on 29 October 2010 at 9:11 am

@Johan

Definiera gärna närmare vad du menar med “skivbolagslobbyn”, så kan jag svara bättre på din fråga.

I Musiksverige ingår från musikersidan: fackförbunden Musikerförbundet och Symf samt SAMI (som ju arbetar med att tillvarata artisters och musikers upphovsrättsliga intressen). De organisationerna sitter också i styrelsen för Musiksverige.

På musiksverige.org ser du hur vi presenterar oss och vilka organisationer som ingår, vilka mål vi har etc.

Jag kan inte se att det finns problem med att förhålla sig till vårt namn. De som ingår i intresseorganisationen Musiksverige är enbart andra organisationer. Vi ger oss inte ut för att representera hela musiklivet, vi representerar inte enskilda musiker och man kommer naturligtvis fortfarande att använda ordet “musiksverige” precis som man har gjort hittills.

#16 Erik R on 30 October 2010 at 12:26 am

“Jag kan inte se att det finns problem med att förhålla sig till vårt namn. […] Vi ger oss inte ut för att representera hela musiklivet […] och man kommer naturligtvis fortfarande att använda ordet ‘musiksverige’ precis som man har gjort hittills.”

Man ska alltså från och med nu behöva skilja på “Musiksverige” och “musiksverige”? Det kan förefalla vara ett synnerligen illa valt namn – man kan ju lätt få för sig att Musiksverige representerar musiksverige, vilket knappast är fallet (såsom ju är Rasmus poäng).

Men naturligtvis är det just denna förväxling man vill ha. Organisationen Musiksverige vill kunna agera utifrån medlemsorganisationernas agenda, men samtidigt ge sken av att hela det svenska musiklivet står bakom dem. Med gott samvete kan de nu säga “Vi ger oss inte ut för att representera hela musiklivet”, eftersom allmänhet, politiker osv ändå kommer att göra den kopplingen.

Ett smart drag. I sanning provocerande för en musiker som jag, men visst är det ett smart drag!

En språklig parantes: inledande versal kan kanske inte användas för att skilja organisationen Musiksverige från det riktiga Musiksverige, eftersom även det senare borde stavas med stor bokstav, i analogi med Västeuropa. Har jag fel?

#17 COPYRIOT | Musik är ingen bransch och flera röster är bättre än en on 30 October 2010 at 10:08 am

[…] Kanske liknande En ny front för Ifpi & co.: “Musiksverige” […]

#18 Johan Ronström on 30 October 2010 at 11:00 am

@Elisabet: Vad jag menar med “skivbolagslobbyn” är de företag och organisationer som har ett ekonomiskt intresse i att det fortsätter produceras skivor.

Något som givetvis inte är har ett egenvärde för musiksverige (med litet ‘m’?).

#19 E-mannen on 31 October 2010 at 3:50 am

Bra bra. Fortsätt gräv fram sammanbanden Rasmus.

#20 Stefan H on 2 November 2010 at 9:57 am

http://www.musiksverige.org/blogg/om-musik-pa-den-digitala-marknaden

“De flesta människor som lyssnar på musik via internet i dag vill kunna betala för det på ett eller annat sätt. Och de flesta artister, musiker, låtskrivare, skivbolag och musikförläggare behöver kunna tjäna pengar på sin musik.”

Jag tror bägge dessa påståenden är felaktiga.

#21 Stefan H on 3 November 2010 at 4:47 pm

Sånt här är alltid konstigt :)

Jag RT’ade med följande tweet:
“fick ni publiceringstillstånd RT @Musiksverige: Dagens Media: “Musikbranschen startar lobbyorganisation” http://tinyurl.com/386dz23

Eftersom de hade publicerat _hela_ artikeln i sin bloggpost.

Svaret:
“@stefanhallen Har kortat till vederbörlig längd. Tack för att du uppmärksammade oss på den missen.”

Skoj :)

#22 Kultur som en kollektiv vara | AlterEkon Blog on 14 January 2011 at 12:24 am

[…] http://copyriot.se/2009/03/16/om-korporativism-i-fem-punkter/, http://copyriot.se/2010/10/28/en-ny-front-for-ifpi-co-musiksverige/, […]

#23 COPYRIOT | Fördubbling av musikexporten? on 6 May 2012 at 2:50 pm

[…] En ny front för Ifpi & co.: “Musiksverige” […]

Kommentera