Legopatent

Lego förlorar varumärkesstrid“, skriver Dagens Nyheter. “Lego förlorar sitt viktigaste patent“, rapporterar Dagens Industri.
Rubrikerna är satta över precis samma TT-telegram. Detta säger kanske något om den allmänna kunskapen om immaterialrätt bland Sveriges journalister.

Sydsvenskan har en bättre artikel som förklarar vad saken gäller. Lego-koncernen hade försökt att registrera det visuella uttrycket i en klassisk legobit som ett skyddat varumärke, vilket inte godkändes av EU-domstolen. Legobitens utformning befanns vara ett uttryck för en teknisk funktion, vilket kan kvalificera för tidsbegränsat patentskydd men inte för varumärkesskydd som är potentiellt evigt.

Lego-systemet har mycket riktigt åtnjutit patentskydd. Grundpatentet lämnades in år 1958. Även om detta bara var ett av många, har alla patent för länge sedan löpt ut. Antagligen var detta en bidragande faktor till att Lego-koncernen övergick från att bygga enkla klossar till att förproducera färdiga leksaker – vars konstruktion åtnjuter upphovsrättsligt skydd, en tredje immaterialrättslig variant. Lego-koncernen har i vart fall förblivit en duktig vinstmaskin.

27 kommentarer ↓

#1 cernael on 15 September 2010 at 10:13 pm

http://twitpic.com/y38xx
Så nu kan vi inte använda RepRappen för mönsterprovokation mot LEGO längre. Jaja, precisionen var ändå alldeles för låg för att ge användbara resultat.

#2 perty on 16 September 2010 at 8:09 am

Pratar man om lego måste man alltid länka till “RYMDREGLAGE 8-bit trip” varsegod : http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4qsWFFuYZYI&v=4qsWFFuYZYI&gl=SE

Kommentera