Krisland, del 5: “Wikigeysir” och andra vulkaniska vattenmetaforer

I mitt bidrag till den nya boken Efter The Pirate Bay (pdf, torrent) skriver både jag och andra om nätpolitikens metaforer, som i hög grad handlar om vatten. Nu slår det mig att jag glömde en uppenbar vattenmetafor:

Wikileaks apellerar genom namn och logotyp till kategorin vatten i flytande form. Det finns “där uppe” och droppar “ner”. Alltså skiljer sig det metaforiska flödets riktning från “torrent” och “stream” vilka antingen är horisontella eller endast svagt lutar nedåt.
Om man så vill kan man i Wikileaks metaforen läsa in en premiss: kraftigt centraliserad information är det ständiga utgångsläget. Detta utjämnas i någon mån – dock endast långsamt – av “läckan”.

Det har spekuleras, som sagt, i vissa slitningar inom Wikileaks. Oavsett hur det ligger till med saken så tror jag inte alls att det vore dåligt om Wikileaks splittras. Verksamheten skulle stärkas av att inte längre vara koncentrerad till en organisation. Tanken på flera olika liknande sajter, alla med hög ambitionsnivå men drivna av olika människor som fattar delvis olika beslut i svåra frågor, är ganska tilltalande.
Om Wikileaks splittras är det inte omöjligt att minst en av dess olika efterföljare får Island som bas. Särskilt eftersom Island har för avsikt att bli ett “yttrandefrihetsparadis”. En extra fördel är den nya rikedom av vulkaniska vattenmetaforer som kommer på köpet.

Ett begrepp som “varma källor” – hur passande är inte det i sammanhanget? Eller tänk bara på på gejsrarna!

Vad skulle hända om vi ersatte metaforen “Wikileaks” med något i stil med “Wikigeysir”? För det första ändras den vertikala riktningen. Bilden som ges handlar inte längre om information “uppifrån” som droppar “ner till oss”, utan flödet kommer nerifrån tunnelsystemen, vilket delvis implicerar en annan maktanalys. För det andra är flödet mycket våldsammare. Inte små droppar, utan regelbundna utbrott av kokande vatten, kanske ackompanjerade av en svag svaveldoft. Är inte detta mycket mer passade för att beskriva de samtida konflikterna kring hemligstämplad information?

33 kommentarer ↓

#1 Johan Normark on 13 September 2010 at 10:28 am

För att krångla till begreppen något: Går det att se extremt våldsamma men korta horisontella maktflöden (likt tsunami) i detta fall?

#2 sousys on 13 September 2010 at 11:37 am

Antagandet att symboliken har en uttalat horisontell eller svagt lutande orientering träffar inte alls rätt i min värld. Varken stream eller torrent har för mig har en sådan association. Både stream(Jämt flöde) och torrent(en vild kaskad av paket från alla håll) siktar på att illustrera flödets egenskaper snarare än dess orientering.

#3 Jonas on 13 September 2010 at 2:38 pm

Uppströms/nedströms är vedertaget inom fri mjukvara.

#4 pros on 13 September 2010 at 6:32 pm

Rasmus du har nog missat en sak i ditt resonomang som jag ser det.

Med flera olika siter som liknar wikilekas, hur kan man de vet vilken man ska vända sig för att få fram sin wistleblower på ett säkert o smidigt sätt och hur kan man vara säker på att det inte popar upp fake sidor av företag som vill stoppa dockument och spåra avsändaren?

Visst ryktet skulle gå ganska fort om en sida var falsk, men om så bara en person litar på den och blir avslöjad. skulle folk då fortfarande våga lite på nya sidor?

#5 rasmus on 14 September 2010 at 8:04 am

pros: Missat och missat. Jag har funderat även på den saken och pratat med vänner om hur tillit kan etableras. Det blir svårare, men inte omöjligt, med större mångfald.
Däremot har jag hittills inte känt att det funnits någon mening i att blogga om saken. Inlägget ovan handlar om annat.

#6 Calandrella on 14 September 2010 at 7:58 pm

Gejsermetaforer är i vilket fall mycket coolare.

#7 cernael on 15 September 2010 at 12:10 pm

Jag kopplar spontant ordet “torrent” till häftiga regn, som kommer från överallt, men med en övervägande preferens för uppifrån. Hur väl den bilden passar in i bittorrent är en annan fråga – kanske kan kopplas till gårdagens TV-inslag om Scenen?

Kommentera