Paulus och köttets objektivitet

(Detta är mest en uppföljning på det tidigare inlägget om köttets objektivitet.)

Claes Arvidsson på Svenska Dagbladets ledarsida smäller till med en ofrivillig parodi på liberalismen. Ett politiskt förslag om att skolmatsalarna i Stockholm ska servera vegetarisk mat en dag per vecka innebär, menar han, att “tvinga barn”.
Och tvång är ju nästan som våld, det måste man förstås vara emot. Klart att barnen ska få äta vad de vill. Varje skolmatsal måste erbjuda godis – både sött, salt och surt! Eller hur, Claes Arvidsson? Att inte servera godis innebär ju att man tvingar barnen att äta nyttig mat istället.

Gustav Almestad säger allt som behöver sägas:

Men även om man då fullständigt skiter i både djurrätt och klimat: att “tvinga barn”? Gimme a fucking break. Barn tvingas alltid att äta saker, kött eller inte. Barn är the original crying while eating!

Under den dumliberala fernissan lurar någonting annat. För enkelhet skull kan vi kalla det för kristendom, även om den sedan länge har sekulariserats. Jag tror rentav att många troende är bättre på att förhålla sig kritiskt till den. Detta handlar alltså inte om individuella trosbekännelser. Men icke desto mindre kan köttets objektivitet endast förstås mot en teologisk klangbotten.

Sedan ungefär 2000 år har de kristna odlat en oerhört stark identitet som “allätare”. Närmare bestämt sedan Paulus skrev i sitt första brev till församlingen i Korinth:

Allt som säljes i köttboden mån I äta; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom.
Ty “jorden är Herrens, och allt vad därpå är”. /…/
Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bliva smädad för det som jag tackar Gud för?
Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.

Här återfinns en viktig rot till den samtida misstänksamheten mot vegetarisk föda. Att välja bort kött ur sin kost är att göra sig till någonting annat än allätare – i likhet med de judar och muslimer som inte erkänner Kristus. Att inte äta kött är att tillhöra de andra.

Så trots att de flesta kristna i världshistorien har saknar kött på bordet betydligt fler dagar i veckan än en, framstår det idag som suspekt att fatta ett politiskt beslut om en köttfri dag. Någonstans på djupet lurar tanken om en konspiration av otrogna som vill lura in våra barn på avgudadyrkan. Även om Claes Arvidsson kanske inte skulle uttrycka sig just så.

51 kommentarer ↓

#1 sildenafil uk over the counter on 23 November 2021 at 9:58 pm

sildenafil over the counter usa

peak cerebellum land

Kommentera