Vilken ideell sektor?

Jag är dödligt trött på allt som har med “valrörelsen” att göra. Men det förtar inte min fascination för det finstilta, varje gång politiker utfärdar löften om olika typer av avdragsrätt. Alliansen presenterade igår sitt valmanifest. Övriga partier har gått Kristdemokraterna och Folkpartiet till mötet i frågan om att införa avdragsrätt “för gåvor till vissa ideella organisationer”.

Vissa? Löftet kan strikt talat betyda vad som helst. Även om det är föga sannolikt, kan det betyda att man endast får dra av bidrag till regeringspartier. Alla ideella föreningar lär i vart fall inte omfattas. Men endast en mycket vag fingervisning ges om hur gränsen är tänkt att dras:

För att stärka det civila samhället och för att uppmuntra medborgarnas engagemang ska avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer införas. Avdragsrätten kommer främst att beröra hjälporganisationer.

Hjälporganisationer, okej. Så vad räknas dit? Kvinnojourerna hålls fram som en viktig resurs i valmanifestet, så de bör väl räknas. Men vad säger att inte även gåvor till högerkristna abortmotståndare, som ofta presenterar sitt syfte som att “hjälpa” kvinnor att känna mer skuld kring aborter. Frälsningsarmén har traditionellt betrkatat sig som en hjälpverksamhet mel målet att hjälpa människor inte bara från fattigdom, utan från ett liv i synd. Möjligtvis ska all form av religiös verksamhet bli avdragsgill, men inte politisk. Scientologer och islamister lär i så fall höra till de jublande.

Tuve Skånberg (kd) har skrivit i en debattartikel att idrottsföreningar bör omfattas. Här bör det vattnas i munnen för ägarna av de profitabla aktiebolag som driver allsvenska fotbollsklubbar, för de kommer säkerligen hitta sina sätt att dra av miljoner i skatt. Fundera även på musikfestivalerna som i hög grad drivs av kommersiella företag men använder ideella föreningar som frontorganisationer.
Tidigare har partierna ibland talat om att det inte är de ideella föreningarna, utan “den ideella sektorn” som ska få åtnjuta skattefria gåvor. Då borde man rimligtvis även inräkna gåvor till företag vars syfte är ideellt. Föreningar och företag är i praktiken så sammanvuxna att gränsen för vad som kan kallas för ideellt knappast följer organisationsformen.

Eller så lutar man sig på Gåvoincitamentsutredningen (SOU 2009:59) som föreslog att organisationer skulle kunna ansöka hos Skatteverket om att godkännas som mottagare av skattefria gåvor. Det innebär i praktiken en politisering av Skatteverket som man kan undra om Alliansen vill motivera.

Uppdatering: Tydligen så vet högerkristna tidningen Världen Idag precis hur det ska bli:

en 25-procentig avdragsrätt för privatpersoner över 18 år på gåvor till ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. Gåvomottagare måste ansöka om godkännande för att omfattas av avdragsrätten.

33 kommentarer ↓

#1 Björn Odlund on 27 August 2010 at 1:43 pm

Föreningen fri kultur och programvara, ungefär som Free Software Foundation är en 501 (c) (3) över där…

#2 Erik Johansson on 27 August 2010 at 1:44 pm

Non profit finns i andra länder, och vad jag har hört om Engelsklag så är det ganska svårt att bli en. E.g. det räcker inte att föreningen drivs på helt ideel basis utan några betalda, utan det kräver det där extra (vet inte riktigt vad det är).

Det lilla extra kan ju vara Allmännyttiga Ideella föreningar, dvs förenigar som sysslar med; främjandet av rikets försvar, främjandet av vetenskaplig forskning och främjandet av vård och uppfostran av barn. http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nnyttig_ideell_f%C3%B6rening

Men om så var fallet så skulle väl moderaterna skriva det.

#3 Max on 27 August 2010 at 2:56 pm

90-konto borde väl funka?

#4 rasmus on 27 August 2010 at 3:31 pm

90-konton delas ut av Stiftelsen för insamlingskontroll vars huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Att låta dem avgöra avdragsrätten vore sannerligen en korporativ lösning av problemet.

#5 nitro2k01 on 27 August 2010 at 6:31 pm

Jag undrar i det stilla om t ex Wikipedia skulle godkännas om sidan drevs från Sverige… I USA är ju Wikimedia Foundation en s.k. non-profit.

#6 Björn Odlund on 27 August 2010 at 6:35 pm

Föreningen Humanisterna är en s.k. non-prophet organization

*badumtisch*

#7 Pelle on 27 August 2010 at 10:08 pm

Konstigt om de inför ett nytt begrepp och inte återanvänder det existerande fenomenet med allmännyttiga ideella föreningar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nnyttig_ideell_f%C3%B6rening

#8 rasmus on 27 August 2010 at 11:07 pm

Pelle: Kanske för att “allmännyttig förening” är ett alltför brett begrepp?
Visserligen kan man ju tänka sig att allianspartierna gillar det – för det inkluderar Skattesmitarnas förening men exkluderar fackföreningar.

#9 COPYRIOT | Hjälp och vetenskap on 14 September 2011 at 8:11 am

[…] Kanske liknande Vilken ideell sektor? […]

Kommentera