Köttets objektivitet

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är en organisation som saknar egen agenda, eftersom den vilar helt på vetenskaplig grund. Allt som LRF säger är 100 % objektivt. Således är det inte det minsta konstigt att LRF har ett omfattande samarbete med Coop, ICA och TV4. Om inte LRF funnes, vem skulle då hålla vakt mot ovetenskapliga tendenser inom dagligvaruhandeln?

Som nu, när en (1) Coop-butik i Linköping inleder ett samarbete med organisationen Djurens Rätt i syfte att förbättra sitt sortiment av vegetariska halvfabrikat. Då är det dags för LRF:s talesman Peter Borring att ryta till i tevenyheterna:

I det här fallet kan jag vara mycket, mycket, mycket tveksam till att man tar hjälp av Djurens Rätt för att sälja mera varor. Djurens Rätt som är en organisation som har en egen agenda som inte vilar på vetenskaplig grund. Det är högst subjektivt tyckande.

Att LRF vill motarbeta importerade halvfabrikat är i sig begripligt. Det ligger i böndernas objektiva intresse. Däremot är det oklart varför Coop skulle rätta sig efter detta, för trots allt betraktar sig numera Coop som ett vinstdrivande företag, precis som andra företag.
Om det fortfarande existerar spår av någonting annat än vinstlogik i Coop, så handlar detta varken om bondekamp eller vetenskaplighet, utan om konsumentkooperation. Anledningen till att en butik konsulterade Djurens Rätt var ju att bättre lära känna efterfrågan hos en viss grupp av konsumenter – för att sälja mera varor, precis som Peter Borring påpekar.

Anklagelsen om “högst subjektivt tyckande” riktas alltså inte direkt mot Coop, utan mot de konsumenter som föredrar vegetarisk mat. Ändå kritiseras Coop av LRF för att de går dessa konsumenter till mötes – i syfte att öka försäljningen, vilket i företagssammanhang måste betraktas som en högst “objektiv” målsättning.

Att däremot gilla kött handlar, enligt LRF, inte alls om subjektivt tyckande. Kött är objektivt. Kanske så objektivt att det inte ens behöver en vetenskaplig grund. För vilka vetenskapsmän menar Peter Borring att vi skulle lyssna på? På nutritionisters olika uppfattningar om vilket näringsintag som är bäst för kroppen? På nationalekonomers kalkyler över vilken matproduktion som är bäst på att höja Sveriges BNP? På historiker som låter oss jämföra samtidens köttfrossa med hur lite kött folk ätit de senaste tusen åren? På filosofer som kivas med varandra i frågan om djurs så kallade rättigheter? Eller på humanekologer som visar på orimligheten i att ta omvägen via animalier för att försörja jordens befolkning med energi? Köttets objektivitet är sannerligen ingen lätt sak!

Någonting i Peter Borrings attack på subjektiviteten erinrar om förra årets bloggpost “Aktivism, entreprenörskap, martyrskap“. Vad som provocerar kan vara att Djurens Rätt antar en dubbel roll: dels företräder de den “subjektiva” värderingen av varför man inte bör äta kött, dels framträder de som den “objektiva” representanten för intresset hos dem som väljer att inte äta kött. LRF lägger däremot ingen värdering i att vara bonde, de bara är bönder.

Konstigast är den journalistiska logiken. Att SVT Östnytt inte bara kan nöja sig med (icke-)nyheten om att en matbutik har utökad sitt sortiment, utan känner sig nödgade att leta fram en “kritisk röst” så att “båda sidor” kan komma till tals. För så bör ske när journalistiken anar någonting “subjektivt”. Exempelvis att det finns folk som inte äter kött.

42 kommentarer ↓

#1 Erik Ronström on 27 August 2010 at 12:47 am

Word!

#2 Björn Odlund on 27 August 2010 at 1:43 am

Jag äter döda djur eftersom det är gott!

#3 he on 27 August 2010 at 4:29 am

jag äter döda människor eftersom det är gott!

#4 Heiti Ernits on 27 August 2010 at 7:10 am

briljant! :)

#5 Karl Rosenqvist on 27 August 2010 at 7:29 am

Jag äter inte döda djur eftersom jag är god.

#6 Karl on 27 August 2010 at 8:16 am

Åh vad jag hatar den typen av förment objektiv journalistisk stil på autopilot, där man sammanfattar “båda sidors” argument utan att ta ställning.

“Ett oförsvarligt ingrepp i den personliga integriteten? Eller en nödvändig uppdatering av en omodern lagtext? Åsikterna går vitt isär om den så kallade FRA-lagen.”

“En mänsklig rättighet som bör gälla för alla? Eller ett egoistiskt krav som riskerar att gå ut över barnen? Åsikterna går vitt isär om homoadoptioner.”

Dvs jag menar att journalister förminskar och förvränger frågan när de uttrycker sig så där.

#7 H on 27 August 2010 at 8:27 am

Journalistiskt är inte problemet den så kallade objektiviteten utan just att det är en ickenyhet. Att Coop säljer vegetarisk mat är totalt ointressant och journalisten måste därför iscensätta en konflikt.

#8 Objektivt om köttätande « Camilla Björkbom on 27 August 2010 at 11:16 am

[…] om köttätande Av Camilla Björkbom, on augusti 27th, 2010 Jag bara måste få dela med mig av en fantastiskt bra bloggpost om det objektiva i att äta kött och vilka bekymmer det blir för LRF när butiker satsar på vegetariskt… Kategorilös […]

#9 dexter on 27 August 2010 at 1:05 pm

Tack för en mycket bra text (helt subjektivt tyckande förstås). Precis som med oljan är det förmodligen tillväxtekonomin som är det största hindret för en förändring av våra matvanor, då kortsiktigt egenintresse alltid verkar vinna över sådant som solidaritet och medmänsklighet, oavsett agendor och vetenskapliga grunder (hej valåret 2010). Dessvärre är det svårt att se hur ett motsvarande köttkrön skulle kunna uppstå (peak meat vore iofs ett fantastiskt begrepp). Men ju mindre fixerade på individen vi blir, desto lättare kanske vi får att se att det finns andra livsformer än människor (ber om ursäkt om det sista lät för mycket Avatar …)?

För övrigt, Björn, Karl et al: det finns ingen godhet.

#10 Gösta on 27 August 2010 at 3:19 pm

Dexter, du är inte god.

#11 adde on 27 August 2010 at 4:35 pm

oo, en intresseorganisation som företräder subjektivt tyckande! måste verkligen vara nåt nytt.

#12 Malte on 27 August 2010 at 10:35 pm

Briljiant!

#13 Daniel on 28 August 2010 at 3:11 pm

“Vad som är objektiv sanning är och förblir ett problem, men i umgänget med andra människor bör man inte låta sig terroriseras av det förhållandet. Där finns kriterier som räcker för vardagsbruk. Ett av de säkraste är att något man sagt tillbakavisas som ‘alltför subjektivt’. När det argumentet körs fram, och då gärna med en indignation som dallrar av den ursinniga enigheten hos alla förnuftiga människor, har man anledning att för en kort sekund vara nöjd med sig själv. Begreppen subjektivt-objektivt har fått sina innebörder förbytta. Objektivt kallas den icke-kontroversiella sidan av ett fenomen, dess aldrig ifrågasatta avtryck, den av klassificerade data sammansatta fasaden, alltså det subjektiva. Subjektivt kallas i stället det som tränger bakom fasaden, redovisar en specifik erfarenhet av saken, lösgör sig från de etablerade uppfattningarna och rättar sig efter föremålet snarare än efter majoritetsbeslut av personer som aldrig ens skänkt det en blick, långt mindre en tanke – alltså det objektiva.”

– Theodor Adorno

#14 Företag vi hatar, del ett: Arla foods | eval.nu blog on 4 September 2010 at 9:04 pm

[…] Föräldrar skräms med FUD och får veta att »mjölk ger starka barn«. Uppenbarligen är mjölk, liksom kött, objektivt, och då får man göra vad man […]

#15 COPYRIOT | Paulus och köttets objektivitet on 9 September 2010 at 2:31 pm

[…] Köttets objektivitet […]

#16 Piratpartiet bättre än MP pga medborgarrätten « Calandrellas blogg on 9 September 2010 at 10:05 pm

[…] är förkastligt, likt allt annat åsamkande av smärta hos kännande varelser, såsom ätande av kött från djur. Men när det gäller köttätande står Miljöpartiet inte alls lika mycket på djurens […]

#17 avadeaux on 10 September 2010 at 12:47 pm

En italiensk professor har tydligen helt objektivt konstaterat att flickor är dåliga på matematik eftersom de äter för lite kött. http://bit.ly/d0dkKz

#18 Ockupationen av skogen « >> hannes2peer on 12 October 2010 at 2:24 am

[…] sväva fram mellan träden under svampjakten nästa år? Nej, de som anser sig sitta på den köttsligt objektiva sanningen om älgstammens ”hållbarhet” är snarare […]

#19 Hur djurens rättigheter förvandlas till livstilsfrågor varenda jävla gång | VERKLIGHETENS SMOLK on 23 April 2011 at 11:33 am

[…] 3. En bra sak kom fram av Filterartikeln i alla fall, nämligen att anti-köttargumenten är teknokratiska. Ni vet, av typen: “XXX kg mat går åt till kor men kunde egentligen gå till människor” osv. Det tycker jag är synd. Jag vill ha mer ideologiska och solidariska argument. Till exempel om ifrågasättande av köttets objektivitet. […]

#20 Lantbrukarnas riksförbund – Varför hatar ni oss? | VERKLIGHETENS SMOLK on 17 February 2012 at 4:57 pm

[…] LRF är ett förbund vars medlemmar producerar majoriteten av det jag äter varje dag – och ni tvekar aldrig att dölja ert förakt för mig.  Det här är inte första gången ni sparkar på vegetarianer och de som gör en svag ansats åt att göra det lite enklare för folk att undvika kött. […]

Kommentera