Sjunde cirkeln: Civilisationen

Sjunde cirkeln i Det stundande upproret är inte bara den sista utan också den minst intressanta. Åtminstone för oss utanför République française. Ämnet är nämligen något så specifikt franskt som civilisationen, ett begrepp som i Frankrike inte går att skilja från staten. Då är steget inte långt till att reducera civilisation till att betyda polisnärvaro, i förorterna det vill säga.

Cirkelandet avslutas med ett dödförklarande av civilisationen. Och här tror jag det kan bli en liten aning problematiskt när nordamerikanska anarkister läser Det stundande upproret, vilket de flitigt tycks ha gjort. För civilisationen betyder någonting helt annat för dem. Civilisationens undergång blir för dem lätt liktydigt med att primitivism – drömmar om att “vi” ska återgå till ett tänkt stadium innan “vi” började prata och bli bofasta.

Men låt oss nu glömma dem. Mitt intresse i den här studiecirkeln har inte varit att spekulera i vilka mer eller mindre snurriga former av politisk praktik som bokens författare eller läsare må ägna sig åt, utan att associera fritt kring varje cirkel för sig – och sätta punkt innan bokens avslutande kapitel som handlar om konkreta strategier för det där upproret.
Just så. Här sätter jag punkt för cirklandet. Återkommer dock med någon slags sammanfattande inlägg med en massa länkar och någon slutkommentar. Innan dess tänkte jag, som utlovat, sidocirkla kring vad Tiqqun-gruppen för tio år sedan skrev om ekonomi respektive cybernetik.

33 kommentarer ↓

#1 P on 19 August 2010 at 3:24 pm

Jag måste fråga: har du läst Ted K?

#2 rasmus on 19 August 2010 at 3:25 pm

Nej, bara utdrag. Men jag tänkte snart se Das Netz.

#3 Autotragisk on 19 August 2010 at 4:52 pm

Blivit nyfiken på denna “studiecirkel”, undrar lite fräckt, har ni diskuterat konceptet att våga se världen som den är, tänkte väl mest på min egen diskurs lite grann, dvs vikten av en media som reflekterar verkligheten i större mån än som nu när den mest används som ett policyverktyg för de med makt.

#4 rasmus on 19 August 2010 at 7:45 pm

Förstår inte vad du menar, Autotragisk.

#5 Hilton Friedman on 20 August 2010 at 3:53 pm

Wot?!? Ska du sluta nu just när det stundande upproret ska upphöra sitt stundande och övergå i…

#6 rasmus on 20 August 2010 at 4:12 pm

Hilton: Vi får se, jag återkommer helt säkert till boken, frågan är bara hur. Kör du vidare till slutet, så snöar jag in på några äldre Tiqqun-texter så länge!

#7 » Sjunde cirkeln: Oh no, zombies! | Guldfiske on 26 August 2010 at 10:40 pm

[…] Fler bloggar om sjunde cirkeln: Skumrask: Det stundande upproret – Sjunde cirkeln Copyriot: Sjunde cirkeln – Civilisationen […]

#8 subaltern on 29 August 2010 at 9:59 pm

Bara nämner det: Apropå Rasmus sidostudiecirklande kring Tiqqun och cybernetiken: Kulturtidskriften Subaltern publicerar ett översatt utdrag ur Tiqquns “The Cybernetic Hypothesis” i kommande nummer. (Andra kapitlet.) Numret ute i oktober.

#9 rasmus on 30 August 2010 at 8:35 am

Spännande! Då måste jag skynda mig, för om jag är först ut får jag ett skäl att återkomma till Subaltern-publiceringen sen.

Kommentera