Femte cirkeln: Ekonomin

Vi måste inse att ekonomin inte är “i kris”, ekonomin är i sig själv krisen.

Femte cirkeln i Det stundande upproret handlar om ekonomi. Om budskapet förefaller luddigt, så kan det bero på att “ekonomin” håller på att bli ett överspelat begrepp. Utgångspunkten är att ekonomin som separat sfär av är på väg att upplösas, fast det är ännu öppet om resultatet blir bättre eller sämre.

Det finns en märklig enighet mellan Apple och nerväxtrörelsen vad det gäller framtidens civilisation. Vissa människors idé om att återvända till gårdagens ekonomi erbjuder andra den bekväma skärmen i vilken det lanseras stora teknologiska framsteg. För i historien kan man inte gå tillbaka. Varje uppmaning att återvända till det förflutna är bara ett uttryck för medvetande om det nuvarande och det är sällan det mest moderna.

Kritiken riktas här i två riktningar, vilka alls inte är så motsatta som de kan verka. På ett kulturellt plan är det uppenbart att Skärmen och Jorden är relaterade projektionsytor, som i det fenomen som beskrivs av Isabelle: Apple-dyrkande reklamarbetare kommer till sommarstället på Österlen och utbrister att man ändå måste vara öppen för allt vackert som livet ger oss.
Även Osynliga Kommittén gör sig lustig över småborgerligheten, “den underliga och maktlösa samlingen som inte väljer sida“, men dessa utfall grumlar mest deras försök att analysera någonting som går betydligt djupare. En analys som kräver sina utfall gentemot ett “falskt medvetande” som präglar mycket av samtidens konsumtionskritik, långsamhetsjakt och miljövurm. Exemplen tas från Frankrike:

De sista tio åren var det Attac och deras osannolika Tobinskatt, vars införande skulle kräva en världsregering, med sin sympati för den “riktiga ekonomin” som motsats till finansmarknaden och inte att förglömma deras rörande nostalgi inför staten. /…/
Så har vi nu fått “nerväxt“. Där Attac försökte rädda ekonomin som vetenskap med folkliga utbildningskurser, så bevarar nerväxtrörelsen ekonomin som moral.

Idéer om en “sund ekonomi” står helt maktlösa inför det som nu håller på att ske, menar Osynliga Kommittén. Närmare bestämt tjänar de bara till att legitimera en framväxande “bioekonomi”, det vill säga en ekonomi som omfattar hela livet.

en ny ekonomi som inte längre är en separat sfär utan snarare själva väven, de mänskliga relationernas råmaterial. Det kräver en ny definition av arbete som arbete med sig själv, en ny definition av kapital som mänskligt kapital, en ny idé av produktion som producerandet av relationer och konsumtion som konsumtion av situationer
/…/
Ekobyar, videoövervakningskameror, andlighet, bioteknologi och sociabilitet tillhör också det “civiliseringsparadigm” som nu börjar formas, det som ekonomin formar från början till slut. Dess intellektuella apparat är inget annat än cybernetik, systemvetenskap – alltså, vetenskap om systemens kontroll.

Det stundande upproret lämnar många saker halvsagda. Femte cirkeln nuddar vid två stora ämnen som författarna tidigare har utforskat i tidskriften Tiqqun. Dels kritiken av bruksvärdet, som behandlas i “On the economy considered as black magic“. Dels kritiken av cybernetiken i “The cybernetic hypothesis“. Två mellancirklar stundar sålunda i studiecirkeln.

Någon kanske finner kritiken alltför kompakt. Efter avfärdandena av tillväxt och nerväxt, framstegshets och nostalgi, Skärmen och Jorden, staten och marknaden så undrar kanske någon vad Osynliga Kommittén vill. Svaret är att de vill ut, ut ur ett förhatligt projekt som de beskriver med en skräckinjagande historisk parallell.

På 1600-talet var det, för att slutligtigt påtvinga det ekonomiska systemet dess arbetsmoral och girighet, nödvändigt att begränsa och eliminera hela den eländiga massan av latmaskar, lögnare, häxor, galningar, skurkar och alla andra fattiga lösdrivare, en hel mänsklighet vars själva existens hotade avkastningens och avhållsamhetens ordning. Den nya ekonomin kan inte etableras utan att ett liknande urval av subjekt och områden väljs ut för omvandling. Kaoset vi ständigt hör om kommer antingen skapa möjligheten för denna omvandling eller för vår seger över detta förhatliga projekt.

34 kommentarer ↓

#1 db on 26 July 2010 at 5:22 pm

Både biologiskt liv och individers liv har alltid omfattats av ekonomi. Att inte vilja ekonomisera mänskliga relationer är som att inte vilja biologisera sexualitet. Att inte vilja låtsas om hur det fungerar.

#2 rasmus on 26 July 2010 at 8:11 pm

db: Handlar det inte mest om begreppsförvirring här?
Den “ekonomi” som du talar om – precis som Batailles “generella ekonomi” – är någonting annat än “ekonomin” som en avgränsad sfär (som i “ekonominyheterna”).

#3 db on 26 July 2010 at 11:14 pm

Klagar de på att de ekonomiska mekanismerna sprider sig från den (konstlat och endast i tanken) avgränsade sfär “ekonominyheterna” handlar om? Mekanismerna har alltid funnits där. Se giftermål för ett tydligt exempel.

Eller klagar de på att det ekonomiska tänkandet sprider sig utanför “ekonominyheterna” och används för att analysera även andra saker? (Som t.ex. giftermål eller politik.)

#4 Femte cirkeln – It’s the economy, stupid! « Alamut – inget är sant, allt är tillåtet on 27 July 2010 at 8:16 pm

[…] Copyriot – Femte cirkeln: Ekonomin […]

#5 Det stundande upproret: femte cirkeln « Skumrask on 28 July 2010 at 2:21 pm

[…] Copyriot […]

#6 Det stundande upproret: sjätte cirkeln « Skumrask on 5 August 2010 at 7:31 am

[…] Copyriot […]

#7 » Femte och sjätte cirkeln: Kejsaren är naken | Guldfiske on 10 August 2010 at 12:54 am

[…] Copyriot: Femte cirkeln – Ekonomin Alamut: Femte cirkeln – It’s the economy stupid Skumrask: Det stundande upproret – Femte cirkeln Skumrask: Det stundande upproret – Sjätte cirkeln […]

#8 Det stundande upproret: Femte cirkeln : Filosofibloggen on 16 August 2010 at 9:26 am

[…] så intressant cirkel. Men jag skriver om den ändå. Skriver gör också Rasmus Fleischer, Fredrik Edin, Alamut, Guldfiske och Loke. Published: August 16, 2010 Filed Under: Politisk […]

#9 Det stundande upproret: Sjunde cirkeln « Skumrask on 17 August 2010 at 1:47 pm

[…] Copyriot […]

#10 COPYRIOT | En stundande pjäs on 28 November 2010 at 8:55 pm

[…] Femte cirkeln: Ekonomin […]

#11 Det stundande upproret: Femte cirkeln | copy is right on 28 May 2013 at 10:18 pm

[…] så intressant cirkel. Men jag skriver om den ändå. Skriver gör också Rasmus Fleischer, Fredrik Edin, Alamut, Guldfiske och […]

Kommentera