Filmbolag kräver kollektiv bestraffning

“The Pirate Bay-rättegången” har blivit ett begrepp, men i själva verket var det en hel serie rättegångar som under 2009 tog sin början i Stockholms tingsrätt. Tvistemålen som film- och skivlobbyn initierade under hösten saknar dock brottmålets teatrala kvaliteter och har därför knappt uppmärksammats alls. Ändå är det i dessa tvistemål som nätets juridik tänjs på allvar.

Stockholms tingsrätt förbjöd vid vite Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm att medverka till driften av The Pirate Bay. Återigen ställdes den ontologiska frågan på sin spets: vad är “The Pirate Bay”? Tingsrättens fällande som i brottmålet rörde verksamheten så som den hade varit organiserad strax innan 2006 års razzia. Domen definierade The Pirate Bay just som en kombination av flera funktioner: tracker, torrentlagring, sökmotor med mera.
Nu är det frågan om ett ganska annorlunda “The Pirate Bay”, som inte längre driver någon tracker utan använder sig av OpenBitTorrent. Spekulationer har förekommit om att någon av dem som varit involverade i The Pirate Bay även har kopplingar till OpenBittorrent, men det betyder inte att kollektivt ansvar kan utmätas.

Tidigare i år krävde de fyra skivbolagen att vitet döms ut och idag rapporteras att de fyra filmbolagen gör detsamma. Tidningsartiklarna om detta framställer “Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg” som något av en sammansmält enhet, inte som två personer som är kapabla att agera var för sig. Så vill också filmbolagens ombud, Monique Wadsted, att det ska framstå. Hon skriver i ansökan till tingsrätten (pdf, någon?):

Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg torde enkelt kunna presentera bevis som visar att det är som de påstår, det vill säga att det är andra personer som övertagit kontrollen och driften av The Pirate Bay. Det har de dock inte gjort

Skyldig tills motsatsen bevisats?

Tvistemål kräver visserligen inga bevis, bara sannolika skäl. Likväl ter det sig omöjligt att ens få fram indicier på att någon av individerna Neij eller Svartholm skulle ha bidragit till den tekniska driften av systemen, vilket vanligtvis görs genom att logga in på en server via en krypterad tunnel.
Hur ska då vitet kunna dömas ut?

Om ändå vitet döms ut och vinner laga kraft, är det värt att fundera på vad denna typ av kollektiv bestraffning kan betyda för nätprojekt i allmänhet.

38 kommentarer ↓

#1 b_å on 26 April 2010 at 2:48 pm

Men var återfinns TPB i dag är den ens i vårt land?

#2 rasmus on 26 April 2010 at 2:52 pm

b_å: Jag har faktiskt ingen aning, men jag tror knappast att allt är samlat i ett land. Sen är ju som sagt OpenBitTorrent är inte heller en del av TPB, utan TPB är väl numera bara en webbsida.

Vare sig Fredrik eller Gottfrid är f.ö. bosatta i Sverige.

#3 Tor on 26 April 2010 at 3:05 pm

Jag föreställer mig att filmbolagen kommer att argumentera så här:
1) Neij och Svartholm Wargatt skötte tidigare driften och hade kontroll över sajten och trackern.
2) De har inte presenterat någon information om vem som tagit över Pirate Bay.
3) Pirate Bay är fortfarande i drift.
4) Därför är det mest sannolika att de fortfarande sköter driften. I synnerhet om man tar i beaktande att de inte vill förklara vem som tog över efter dem.

Syftet är, förmodar jag, att tvinga Neij och Svartholm Wargatt uppge några namn på vilka som tagit över eller riskera att få betala vitesbeloppet.

#4 Gertkvist on 26 April 2010 at 3:45 pm

Inte för att jag gillar upphovsrättsmaffians idéer eller arbetsmetoder, men i just detta avseende har de en poäng. Så länge Neij äger domännamnet thepiratebay.com och siten används som den gör är det svårt att inte koppla ihop honom med några (vid det här laget) petabyte fildelning.

DOMAIN: THEPIRATEBAY.COM

RSP: iDotz.Net – Domain Name Registration Service
URL: http://www.idotz.net

owner-contact: P-FYN140
owner-organization: Reservella
owner-fname: Fredrik
owner-lname: Neij
owner-street: Box 161
owner-city: Stockholm
owner-zip: 11479
owner-country: SE
owner-phone: +46.707323819
owner-email:

#5 rasmus on 26 April 2010 at 3:47 pm

Gertkvist: Och du tycker det är rimligt att i så fall döma Svartholm för att Neij är registrerad på en domän?

#6 DanceK on 26 April 2010 at 4:22 pm

Det är i de här luddiga zonerna som retoriken blir väldigt intressant. Wadsted hävdade ovan att Svartholm och Neij “driver” och “kontrollerar” TPB. För att understryka sambandet kan man också använda ord som “vara inblandad”, “äga” eller “administrera”.

Hennes uttalanden hade varit komiska om hon hade försökt kräva skadestånd med hjälp av de anklagades egna begrepp, t ex “vara med och starta”, “hjälpa till” eller “sköta servrarna”.

Det är som jag sagt förut ett försåtligt politiskt medel att förringa eller förstora frågor genom att byta mellan nedlåtande vardagligt språk och högtravande formella uttryck.

#7 Jonatan Kindh on 26 April 2010 at 5:43 pm

@Gertkvist: Nu tycker jag faktiskt att rätt ska vara rätt, det är såklart thepiratebay.org man ska slå upp.
(Nu är det förvisso samma ägare, men ändå)

#8 namn on 26 April 2010 at 6:03 pm

Det är ju uppenbarligen så att Fredrik Neijl äger thepiratebay – åtminståne för en av definitionerna av vad thepiratebay är.

#9 Peanut Gallery: TPB drabbas av nytt vite « Full Mental Straightjacket on 26 April 2010 at 8:22 pm

[…] vilket är det tydligt att ”oskyldig tills motsatsen bevisats” inte verkar gälla när det gäller killarna bakom TPB. Publicerad […]

#10 Hannes on 27 April 2010 at 4:26 pm

Jag minns att det för några år sedan fanns en fildelningssite som hette WINMX, .Ägaren råkade ut eldslågorna på samma sätt som TPB och stängde sin site.
Vädigt kort efter fixade några nördar ett program som tillät programmet att leva vidare utan att någon ägare finns. Kan man inte göra något liknande med TPB, så kan ju girigbukarna i mediaindustrin fortsätta att jaga väderkvarnar.

Den tycks faktiskt finnas fortfarande.

#11 bling on 28 April 2010 at 8:16 pm

@Gertkvist: Man kan faktiskt vara ägare till domänen utan att ta hand om eller administrera siten.

#12 Juristen on 2 May 2010 at 9:39 pm

Intressant, men det stämmer inte att det inte skulle krävas bevis i tvistemål. För den inledande säkerhetsåtgärden är bevisbördan förvisso lägre, men när vitet skall utdömas krävs att filmindustrin styrker sina påståenden. I praktiken är faktiskt bevisbördan högre i tvistemål än i brottmål även att skolböckerna säger något annat.

Kommentera