Vulkanpolitik

Vulkanpolitik – jag älskar grejen! Någonting händer som annars skulle klassas som ett enormt terrordåd. Men ingen är i stånd att skylla på någon typ av “subjekt”. Inte ens de mer vildsinta konspiracisterna, som inte tvekade ett ögonblick om att en mänsklig sammansvärjning med tillgång till superteknologi hade framkallat 2004 års tsunami, verkar denna gång kunna hävda något liknande.
Återstår då bara en objektorienterad politik? Nja, för att kvalificera som “politik” i gängse mening måste det finnas politiska subjekt, även i vulkanpolitiken. Ett sätt att få in subjekten är att göra som Dansk Folkeparti och kräva en “vulkankommission” som ska utreda hur Danmark framöver ska kunna reagera snabbare på den forna kolonins lynniga naturkrafter.

Ett annat sätt är att dra paralleller mellan naturens objektivitet och politikens subjektivitet. Utan att påstå att någonting skulle kunna ha gjorts mot askmolnet, går det att hävda att dess effekter är liktydiga med någonting som eventuellt kan hävda i framtiden och som går att påverka politiskt.

Antingen kan man då, som klimataktivisten David Jonstad, hävda att flygstoppet är bra eftersom klimatet ändå kräver att flyget fasas ut. Eller så kan man likt diverse folkpartister och centerpartister hålla fram flygstoppet som ett varnande exempel för hur det går om flygets kritiker får bestämma. Särskilt attackeras då miljöpartiet, som vill lägga ner flyget söder om Sundsvall.

Flygkramarna menar att en politik för mindre flyg är “moraliserande och vidskeplig”, medan deras egen vision om fortsatt utbyggt flygande är “klok och vetenskaplig”. De skriver:

Just nu pågår stora forskningsprojekt inom flygindustrin för att utveckla nya miljövänliga flygbränslen. Här har Sverige världens chans att vara med att både minska utsläppen och skapa nya jobb. Forskare på KTH (Kungliga tekniska högskolan) jobbar tillsammans med amerikanska försvarsdepartementet för att utveckla framtidens flygbränsle. Volvo Aero i Trollhättan är med och utvecklar framtidens flygmotorer som radikalt minskar utsläppen.

Dessa flygkramare räknar kallt med att forskningen, på ett eller annat mirakulöst vis, sätt snabbt ska få fram ett flygbränsle som är lika energirikt och lika billigt som dagens petroleumbaserade. Att basera sin politik på en sådan tro är inte vetenskapligt utan vidskepligt. Vi känner igen det från den smått religiösa tron på att “framtiden” ska ge oss utsläppsfria bilar till samma kostnad som idag men utan att använda fossiliserat solljus. Tanken på att vetenskapen inte skulle komma fram till de politiskt önskade resultaten vill flyg- och bildyrkarna inte kännas vid. Blotta möjligheten viftas bort som “moraliserande”.

Moraliserandet är i någon mån ett problem i sammanhanget, som följer av en ensidig fixering vid klimatfrågan. Om flygets framtid endast diskuteras ur ett klimatperspektiv blir frågan om vi bör flyga, men det är kanske viktigare att fråga om vi kan flyga i framtiden. För ett år sedan skrev Copyriot:

Att det är problematiskt [med flygtransporter] är givet men varför det är problematiskt kan beskrivas utifrån minst två olika perspektiv: klimatpaniken och oljekrönet, output eller input.
[Utifrån] klimatperspektivet /…/ blir det en fråga om utsläpp av koldioxid och ansvar för den globala överlevnaden. Oljekrönet, å andra sidan, innebär att lågprisflygets dagar är räknade (bortsett från att flygresor redan i dag är statligt subventionerade).

Ja, det finns internationella konventioner som förbjuder beskattning av flygbränsle vilket i praktiken betyder att stater tvingas att subventionera flyg i förhållande till tåg och andra färdmedel. Lägg till detta alla skattepengar som går till att bygga flygplatser och till transporterna till och från dessa. Att flertalet flygkramare verkar se sig som konsekventa liberaler är sannerligen löjeväckande. Deras “liberalism” lägger större vikt vid fluffiga paroller om hur fint det är att människor far jorden runt än vid någonting som kan liknas vid politisk substans. Cornucopia spekulerar lite mer kring flygstopp och oljekrön.
Slutligen måste jag förstås länka till Kalle Palmås vinkling på vulkanpolitiken.

69 kommentarer ↓

#1 Audun on 18 April 2010 at 10:07 pm

http://www.informationisbeautiful.net/2010/planes-or-volcano/

#2 Haecceity on 18 April 2010 at 11:15 pm

Inte denna vulkan kanske, men 2012konspiracisterna vill gärna tro att framtida terrorister kan detonera ett kärnvapen innuti Yellowstonevulkanen för att sätta igång kataklysmen som vi kan beskåda i Emmerichs 2012film:

http://haecceities.wordpress.com/2009/06/11/2012-prophet-of-nonsense-7-lawrence-joseph-%e2%80%93-poor-excuses-for-getting-published/

#3 Karl on 19 April 2010 at 2:39 am

Ytterst intressant inlägg. Denna ensidiga fixering vid klimatet ställer till även på andra områden. Det tydligaste exemplet just nu är nog Förbifart Stockholm, mot vilken motståndet i alltför hög grad har kommit att formuleras i klimattermer.

Detta sätt att sätta likhetstecken mellan miljö, koldioxidutsläpp och klimat är bekymrande eftersom den tenderar att överskugga kritik som i vissa fall är mer relevant. Det borde t.ex. talas mer om vad Förbifart Stockholm kommer att göra med /stads/miljön – hur vill vi att Stockholm ska utvecklas? Är samhällsplanering från sextiotalet rätt val för 2010? Sådana frågor förtjänar att diskuteras på sina egna villkor och inte överskuggas helt av en ibland ganska abstrakt koldioxidaritmetik.

Annars håller jag helt med om dina kommentarer rörande tron på att (den ofta icke närmare definierade) ‘vetenskapen’ ska lösa den kommande energikrisen.

#4 Emil on 19 April 2010 at 8:05 am

Fast klimatalarmisterna är också rätt religösa på sitt sätt. De hatar flyget av hela sitt hjärta och verkar närmast skadeglada. Det råder delade meningar om klimatpåverkan och hur mycket koldioxid som faktiskt påverkar. Att säga att flyget ändå kommer försvinna pågrund av klimatpåverkan är bara dumt och deterministiskt. Det verkar som att vi inte har något val. I nuläget har vi en trend som säger att priset på flygbränsle kommer öka, men att säga att flyget i framtiden kommer förbjudas eftersom det är omiljövänligt och basunera ut det som självklart är riktigt dumt.

Jag tycker askmolnet är en bra väckarklocka. Det är aldrig bra att bara för ensidig när det gäller infrastruktur. Man bör alltid ha en backup. Regeringen borde tänka om med SJs priser. Sålänge SJ har dessa absurda priser kommer flyget vara en god konkurent till tågen. Jag struntar i miljön, jag vill ha bra infrastruktur.

#5 JN on 19 April 2010 at 10:12 am

Mitt problem med de s.k “klimatalarmisterna” är inte huruvida vi har en människopåverkad växthuseffekt eller inte, utan att de tycks mena att klimatet är något som kan och bör hållas på en ideal normalnivå som motsvarar den vi har nu, en nivå anpassad det för nuvarande samhället. Klimatet bör alltså anpassas till samhället och inte tvärtom. En form av indistriteknologsk hybris, förklätt till miljöengagemang, som dessutom skymmer sikten för den större frågan: oljekrönet och slöseriet på resurser överhuvudtaget.

#6 db on 19 April 2010 at 11:33 am

Alla ni som ser oljekrön och slöseri som ett stort problem, köper ni så mycket oljeoptioner ni bara kan? Ju mer ni köper desto mindre slöseri blir det och ni hjälper hela världen samtidigt som ni själva blir rika.

Förutsatt att ni verkligen har rätt i domedagsprofetiorna förstås, och alla andra på marknaden har fel. (Vilket ju faktiskt händer då och då.)

#7 Malte Max on 19 April 2010 at 12:54 pm

@Karl: “Det borde t.ex. talas mer om vad Förbifart Stockholm kommer att göra med /stads/miljön – hur vill vi att Stockholm ska utvecklas?”

Vill bara tipsa om att Planka.nu har skriver en del om just detta. Här är ett par ställen att starta.

Anna Nygård i SVT Debatt

Och så klart rapporterna, främst Highway to Hell och Trafikmaktordningen. Det spårar lite ut också (no pun intended) i en av delarna i artikelserien om trafikmaktordningen, den om Transportåldern.

God läsning! :)
Malte

#8 Sandra on 19 April 2010 at 1:25 pm

»Subjekt«, ugh. Bort me’t!

Alla som både tror på antroprogena klimatförsämringar och på att »snart kommer nya bränslen så vi kan fortsätta köra nu« förvånar mig, eftersom: Om de nu är så teknikoptimistiska, varför då inte vänta på att de nya bränslena kommer innan de gör sina turistresor? Det ska ju ändå komma snart nog, enligt vad de påstår i alla fall, så varför inte vänta?

#9 JN on 19 April 2010 at 1:44 pm

“Alla ni som ser oljekrön och slöseri som ett stort problem, köper ni så mycket oljeoptioner ni bara kan?”

Jag har inte råd att köpa några optioner överhuvudtaget, så nej. Skulle jag haft pengar, skulle jag dock snarare investerat dem i alternativa energilösningar som jag själv tror på.

“Förutsatt att ni verkligen har rätt i domedagsprofetiorna förstås, och alla andra på marknaden har fel. (Vilket ju faktiskt händer då och då.)”

Det händer “då och då” att “marknaden” har fel, ja. Senast i samband med finanskrisen – en kris ingen på “marknaden” såg, en kris som sedan dess ideligen förklaras som överstånden samtidigt som den uppenbarligen fördjupas – och jag har inte direkt hört några övertygande argument från det hållet om att oljekrön inte skulle vara något att oroa sig för, det är mest en massa flum om sällan specificerad kommande teknik.

#10 Kim on 19 April 2010 at 1:45 pm

Angående brist på konspirationsteorier kring vulkanutbrottet så skriver Fredrik Strage att det finns de som kopplar det till Björk:

“Konspirationsteoretiker tror att det finns ett samband mellan de två högljudda naturfenomenen Gudmundsdottir och Eyjafjallajökull. Redan på albumet ”Debut” för 17 år sedan verkade Björk planera vulkanutbrottet. ”One day it will happen”, sjöng hon. ”An aeroplane will curve gracefully around the volcano with the eruption that never lets you down. /…/ And the beautifullest fireworks are burning in the sky just for you.””
http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/2705

Hur pass allvarlig han är får man bedöma själv.

#11 db on 19 April 2010 at 3:01 pm

NJ, jo, alternativ energi är också ett sätt att möta en oljekollaps men lite mer indirekt och riskfyllt eftersom det kräver att du satsar på rätt lösning. Hur som helst skulle du göra vänner och släktingar med pengar en stor tjänst om du lyckas få dem att investera mot oljekollapsen. Eller låna; den förväntade avkastningen är ju enorm.

#12 rasmus on 19 April 2010 at 5:03 pm

Emil: Du kan inte ha läst inlägget ovan. Jag säger inte “att flyget ändå kommer försvinna pågrund av klimatpåverkan”, eller att det per automatik kommer att förbjudas. Vad jag skriver är att flyget gradvis kommer att försvinna på grund av att flygbränsle blir dyrare. Visst kan vi tänka oss att någonting mirakulöst händer som får fram ett nytt bränsle som fungerar och är kostnadseffektivt. Men vad de vidskepliga flygkramarna gör är att räkna med att detta ska hända.

db: Jag vet inte om jag skulle säga att jag ser oljekrönet som ett “problem”. Snarare som ett svindlande faktum, vars konsekvenser inte alls är förutbestämda men som heller inte kan låtsas bort.
Sen är det väl knappast någon nyhet att vissa som är inne på oljekrönet gör just det som du säger, nämligen investerar i oljeoptioner. Eller rentav i vapen.

Malte Max: “Urspårningen” i texten om transportåldern är nog det bästa som någonsin publicerats av Planka.nu :)

#13 Månkaninen on 19 April 2010 at 5:18 pm

Kan inte låta bli att dra paralleller med “naturkatastrofen” tidigare i år, dvs snön som SJ/Banverket inte kunde hantera. Då var det minsann de som var skyldiga, att det snöar på vintern vet ju alla!
Att så stora snömängder är ungefär lika vanliga som Islands vulkanutbrott spelar ingen roll.

#14 Lars on 19 April 2010 at 6:43 pm

“Men ingen är i stånd att skylla på någon typ av “subjekt”.”

Då har du missat det här: http://rawstory.com/rs/2010/0417/limbaugh-volcanic-ash-cloud-gods-punishment-health-care/

#15 JN on 19 April 2010 at 8:31 pm

“Att så stora snömängder är ungefär lika vanliga som Islands vulkanutbrott spelar ingen roll.”

Epic fail!

#16 Johan Jansson on 20 April 2010 at 2:15 am

#2 : 2012 konspirationer är helt befängda! De faller ju på allmänt vetande. Marty Mcfly åker ju till 2015 och den framtiden har tamigtusan inte drabbats av något mayahokuspokus!

#17 Centerpartister försöker göra valfråga utav vulkanaska. « essbeck on 20 April 2010 at 4:18 am

[…] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Posted by essbeck Filed in Uncategorized Tags: aska, Centern, flyg, […]

#18 fanny on 20 April 2010 at 8:42 am

Förbjuds beskattning av flygbränsle helt, eller bara straffskatt(miljöskatt)?

#19 Bloggdrömmar och flygstopp. « Fanny on 20 April 2010 at 8:44 am

[…] och ogrundad teknikoptimism, för koldioxidutsläppet är ett problem som måste lösas nu! Som Rasmus Fleischer skriver så påminner det mest om […]

#20 rasmus on 20 April 2010 at 12:15 pm

Ang. flygets subventionering (förbud mot beskattning av flygbränsle): http://bit.ly/d7p38j http://bit.ly/cbHMMy http://bit.ly/dDpqIe

#21 Benny. on 21 April 2010 at 12:05 am

Varför inte moral? Vulkanen stämmer till åtanke, men inte så mycket politik i sig. Tvärtom. Samtidigt är det svårt att undfly det ständigt påträngande problemet om konsekvens- eller pliktetik. Det går att hålla två eller flera tankar i huvudet samtidigt. Och då blir det svårare, inte sant?

#22 Eruptive creativity « Archaeological Haecceities on 21 April 2010 at 6:35 am

[…] eruption are Karl Palmås’ text on the volcanic ash and Gabrielle Tarde’s Underground Man and Copyriot’s text on volcano […]

#23 GUNNAR on 21 April 2010 at 2:50 pm

Kanske är det så att flyget inom en (snar?) framtid kommer att minska/sjunka drastiskt på grund av klimatpåverkan (dock orimligt) eller att oljan verkligen börjar ta slut (troligare).

Givet det saknar jag något i ditt inlägg, RF, som jag tycker är viktigt. Nämligen en diskussion om de värden som flygindustrin trots allt bidrar till att skapa. Eller menar du att de är noll, intet, zilch?

Om vi kan enas om att det FINNS värden som skapas med hjälp av flyget som transportmedel, som inte direkt går att ersätta med andra befintilga transportformer, hur ser du (ni andra som läser här) på att dessa värden kommer att gå förlorade? Spelar det ingen roll?

Det vore intressant att höra dina tankar kring det. Tack!

#24 Karl on 21 April 2010 at 3:06 pm

Givetvis skapar flyget många värden. Men man kan lika gärna vända på frågan – vilka nya värden kommer att uppstå när vi tvingas begränsa vårt flygande? I det här sammanhanget är det egentligen mer intressant – eftersom vi ändå knappast kan påverka hur det kommer att gå med flyget när oljan tryter.

#25 Benny. on 22 April 2010 at 12:45 am

Karl, vem vet hur det går med oljan. Oavsett vilket måste vi inte ta upp den ur jorden. Eller? Nu och idag. Således ett medvetet beslut. Ett val. Jag hoppas också att den blir för dyr att raffineras, men har vi tid att vänta?
Rasmus, det vore intressant att höra din åsikt i frågan.

#26 Vulkaner, vulkaner, vulkaner. | Caresumers on 22 April 2010 at 10:21 am

[…] vi provsmaka ett framtida scenario utan flygplan. Många skrev direkt, men lagom tills sotet har skingrats har vi lyckats samla våra tankar i […]

#27 XXL on 22 April 2010 at 11:21 am

konsporationshumor
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs102.snc3/15022_419173621412_721236412_5861264_5321394_n.jpg

#28 Adam on 22 April 2010 at 4:46 pm

Som en polare på Island kvittrade: “Ledsen för flygförseningarna. Vi siktade på London, men det är svårt att vara precis när man skjuter en vulkan.”

#29 Andy on 22 April 2010 at 9:49 pm

Besök vaken.se

#30 JN on 23 April 2010 at 9:24 am

http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=18469&forum=83 närmare bestämt.

#31 Andy on 23 April 2010 at 10:09 am

Varför inte posta en artikel du är rädd för istället som totalt krossar din felaktiga världsbild? http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=680

#32 Andy on 23 April 2010 at 10:41 am

JN är inte säker på om du posta en länk till forumet för att du tyckte den var intressant eller vad. Det är på deras framsida och under “studera” man hittar bra information. På forumet är det mycket spekulationer om saker och ting ibland, vilket också är nyttigt såklart.

Där är ingen global uppvärmningskris
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=638

#33 JN on 23 April 2010 at 11:37 am

Jag hittade inte artikeln du talade om, därför sökte jag upp ett forum på temat. Tack för länken, så fort jag får tid ska jag försöka korrigera min “felaktiga världsbild”.

#34 Andy on 23 April 2010 at 12:11 pm

Skummade igenom din blogg lite och tyckte det såg ut som att du hånade konspirationsteorier. Läs gärna artiklarna jag posta när du har tid, så ska du nog se att du lär dig något nytt.

Mvh
Andy

#35 JN on 23 April 2010 at 12:15 pm

Jag både “hånar” och försvarar konspiracismen i en pågående serie på min blogg. Läs gärna utöver en skummning, exempelvis dessa inlägg:

http://mnmlsmn.blogspot.com/2010/02/konspirationsteori-del-i-konspirationer.html

http://mnmlsmn.blogspot.com/2010/03/konspirationsteori-del-ii.html

Själv lovar jag att läsa och kommentera de artiklar du länkar vid tillfälle.

#36 JN on 23 April 2010 at 1:05 pm

Har snabbt skummat artiklarna du länkar till, och de verkar inte handla om det isländska vulkanutbrottet. Det gjorde däremot den forumtråd jag postade.

Men jag ska läsa dem noggrannare.

#37 JN on 25 April 2010 at 11:22 pm

Vaken – Andy, om du läser detta: Har nu läst, och är rädd för att texten knappast “totalt krossade” min “felaktiga världsbild”. (Ett tips om ni vill tas på lite större allvar – sluta låt som de absolut sämsta delarna av sextiotalet) Jag lärde mig faktiskt inte särskilt mycket nytt ens – mycket kände jag till sedan innan, och det nya var inte direkt förvånande. Men jag antar att du hann bygga upp en rejäl halmgubbe där? Som jag misstänkte var det inte ett ord om Vulkanutbrottet – ämnet, remember? I övrigt en ganska sansad konspiracist – text, tja, det är knappt jag ens skulle kalla den överdrivet konspiracistisk egentligen. Om vi nu ska snacka allmän världsåskådning.

Vad det gäller konspiracismen överlag är nog den avgörande skillnaden mellan dig och mig att jag tror att om man sprängde en bomb på nästa bilderberg – möte, eller ens åkte tillbaks i tiden och mördade varenda ur – Rotschild och Rockefeller, så skulle detta inte ändra ett dugg. Händelserna följer en maktens inneboende logik, som gör att personerna i fråga egentligen blir ganska irrelevanta.

#38 COPYRIOT | Flygvurm och luftrum on 6 May 2010 at 5:21 pm

[…] Vulkanpolitik […]

#39 Planka.nu | Trafikmaktordningen del nio: Far och flyg åt pipsvängen! on 27 January 2012 at 4:29 pm

[…] närvarande hot, utan att det faktiskt lika väl kan vara en möjlighet. Istället för att som flygliberalerna skrika oss blåa över miljötalibaner så kan vi dra lärdom av den situation som vulkanen försatt oss i för att bli bättre rustade för den mobilitetsförskjutning som […]

Kommentera