Det finns inget musikaliskt Turingtest

Min senaste kolumn i Metro Teknik diskuterar olika försök att skapa mjukvara som kan komponera eller musicera. “En dator vet inte när den borde hålla tyst” sattes som rubrik, och mycket riktigt ställer jag mig skeptisk inför de entusiastiska prognoserna om maskiners musikaliska förmåga. Därmed inte sagt att jag vill ställa Människan mot Maskinen på 1930-talsmanér. Experiment av dessa slag är ytterst fascinerande men tvingar oss snarast att omvärdera vad vi menar med att “skapa musik.
Här följer hela kolumnen med länkar. Därefter ytterligare en liten kommentar.

/ / /

George Orwell beskrev i romanen 1984 en “versifikator” som automatiskt genererade musik för att passivisera den stora massan. Boken skrevs på 1940-talet, då en massa militär datakraft just hade ställts till forskarnas förfogande.
Redan under krigsåren hade Alan Turing och Claude Shannon suttit på Manhattan och funderat på om framtidens datorer möjligtvis kunde användas till att göra musik.
Efter att Turing återvänt till England inriktades hans forskning i stället mot artificiell intelligens och år 1950 presenterade han sitt Turingtest som en utmaning för vetenskapen. Det bygger på att låta en maskin ge intryck av att vara en människa i en textbaserad konversation. Turingtestet har däremot ingenting att göra med musik.

Under de 60 år som förflutit sedan dess har otaliga andra forskare försökt att programmera datorer till att på egen hand komponera musik. Nyligen uppmärksammades åter David Cope, vars programvara “Emmy” nu inte bara kan generera noter som är svåra att skilja från verk av mästare som Bach och Mozart, utan även frambringar musik som uppfattas som nyskapande.

Själv menar David Cope att mjukvaran demonstrerar att originalitet är en myt – all musik består av lån från tidigare musik, i nya kombinationer. Det ska bli intressant att se hur sådan fortsatt forskning i förlängningen kommer att förändra vår syn på upphovsmannaskap.

Nyhetsartiklarna om Emmy tar fasta på att det är svårt att höra att musiken har komponerats av ett program. Slutsatsen som basuneras ut är att Emmy har “klarat Turingtestet“, vilket är felaktigt.
Det finns inget musikaliskt Turingtest, för musik handlar inte om att ge intryck av intelligens utan om att bli känslomässigt berörd. Och komposition är inte konversation.

Andra forskare har utvecklat robotar som kan improvisera och samspela med andra musiker. Då går det möjligtvis att likna med den tvåvägskommunikation som Turingtestet förutsätter.
Men räcker det att kunna spela snygga grejer? Nej, en musiker måste först och främst veta när det är läge att hålla tyst. Börja i rätt tid, sluta i rätt tid. Vad som är rätt kräver en bedömning av hela den omgivande situationen, inklusive människors förväntningar. Vilka gränssnitt krävs inte för att ett datorprogram skulle kunna göra sådana bedömningar?

/ / /

En kolumn av detta slag har ett mycket begränsat utrymme, vilket ofta gör dem ganska givande att skriva, samtidigt som vissa saker måste lämnas halvsagda. Vad jag försökte säga om situationer och gränssnitt i de två sista meningarna kanske inte gick fram helt. En kommentator på Metro Teknik tycker att jag underskattar tekniken:

Ha! ge det några år till så kan ett program veta när det ska hålla tyst och när det ska sluta göra musik. Ett program skulle utan några problem kunna generera mainstream-musik.

Låt mig då förtydliga vad jag menar:

  • Förmågan att avgöra när det är läge att hålla tyst är en fundamental del av all musikalitet.

  • Denna förmåga, eller sensibilitet, är minst lika viktig som t.ex. förmågan att välja rätt ton.

  • “Ibland är tystnad det mest musikaliska.” (§ 42)
    • Med andra ord: det finns situationer och sammanhang där det inte alls är musikaliskt att spela musik bara för att någon ber en spela musik.
    • Med andra ord: “att bara lyda order” är inte musikaliskt.
    • Med andra ord: musikalitet inbegriper ett visst mått av suveränitet, en förmåga att säga nej till att spela. Musik inbegriper etik – där den uppstår har det skett en utvärdering av en situation utifrån dess tid, dess plats och dess former för samvaro.

  • Även om den etiska förmågan ter sig som utpräglat “mänsklig”, vore det rent hypotetiskt intressant med försök att skapa datorer som kan avgöra när de ska vara tysta och inte. Då räcker inte mjukvara, utan det krävs uppenbarligen en uppsjö av nya sensorer för att fånga det vi brukar kalla “stämningen” i rummet. För att veta när det är läge att förbli tyst, är det nödvändigt med gränssnitt som kan fånga förväntningarna hos övriga närvarande (publik, medmusiker eller andra). Frågan som då dyker upp är bara vad som skiljer dessa gränssnitt från musikinstrument – vilket skulle kasta hela experimentet över ända genom att definiera publiken som musiker.

53 kommentarer ↓

#1 viagra alternatives over counter on 24 November 2021 at 9:53 am

over the counter viagra pills

land vasodilator author

#2 generic tadalafil cost on 25 November 2021 at 6:03 am

generic tadalafil 20mg india

play rheumatology village

#3 can you buy generic viagra over the counter on 27 November 2021 at 2:12 am

viagra over the counter uk

station magenblase syndrome medium

Kommentera