Feministisk nätpolitik och upphovsrättskritik

Feministiskt initiativ antog idag ett bra program om interneträtt. De kräver att FRA-lagen rivs upp, att Ipred-lagen rivs upp, att datalagringsdirektivet inte implementeras och att de slutna Acta-förhandlingarna stoppas. De vill “verka för att det inte ska gå att stänga av människor från Internet” samt “för att all icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska vara lagligt”. Strålande!

En intressant skillnad mellan Piratpartiet och Feministiskt initiativ är att de senare nu har en uttalad internetpolitik, medan Piratpartiets program inte ens nämner internet som företeelse. Det beror på att Piratpartiets politik byggs kring tre frågor (upphovsrätt, patent, integritet).
Detta är inte ett argument för att rösta på det ena eller andra partiet. Copyriot är en frizon från allt vad valrörelse heter. Existensen av både PP och FI har däremot ett taktiskt värde när V och MP nästa gång börjar vackla inför Bodströms manipulationer.

Noterade förresten, via Twitter, vissa glimtar av vad som föregick beslutet på Feministiskt initiativs konferens. Birger Östberg som står högt på riksdagslistan motsatte sig det antagna programmet om interneträtt, eftersom han ville se ett “tydligare stöd för upphovsrätten”.
Intressant i sammanhanget: Birger Östberg arbetar som PR-konsult på byrån Westander, för Stim, Copyswede och Kulturskaparna. Det är alltså han som ligger bakom den nya lanseringen av ord som “musikskapare” och “kulturskapare”.
Copyriots inlägg om “kulturkreationism” diskuterade vad det innebär att lyfta fram det “skapande” i kulturen på bekostnad av alla andra aktiviteter. Westanders PR-kampanj för Stim innebär ju exempelvis att bara låtskrivare – inte musiker, än mindre musiklärare – räknas som “musikskapare”. Att priviligera “skapare” är att priviligera det av tradition maskulint kodade. Detta gäller även PR-kampanjen “Kulturskaparna”.

Det krävs ingen examen i genusvetenskap för att inse att kulturkreationismen, ur feministisk synvinkel, är rejält problematisk. Vi har att göra med en historiskt framvuxen arbetsdelning inom kulturen, särskilt från okring år 1800, mellan “skapande” och “återskapande” aktiviteter. De förstnämnda tenderade att förbehållas män, samt belönades med särskilda rättigheter.

Att det vi kallar för “upphovsrätten” är intimt sammankopplat med idén om Det Manliga Geniet är i sig trivialt. Frågan har närmare studerats av forskare som Eva Hemmungs Wirtén – se inte minst hennes intressanta artikel [pdf] om hur även ledande upphovsrättskritiker (exempelvis Lawrence Lessig) använder klyschan om Det Manliga Geniet när de talar om remixkultur.
Det finns även piratpartister som slänger sig med begrepp som “kreatör” som om det vore en självklarhet (vilket gör dem till lika mycket kulturkreationister som “Kulturskaparna”).
Nu tror jag inte att partiprogram är något bra medium för att problematisera genuskodningen av upphovsmannafunktionen. Men det är förstås bra att Feministiskt initiativ röstade ner Birger Östbergs förslag om “stöd för upphovsrätten”. Att prata om “upphovsrätten” i bestämd form är som att prata om “familjen” i bestämd form – vilket många feminister antagligen inser.

33 kommentarer ↓

#1 Karl on 21 March 2010 at 5:11 pm

Jag var också imponerad, men reserverar mig inför följande stycke:

“Det är hög tid att diskussionen kring integritet på Internet, tar mänskliga fri- och rättigheter på allvar. Integritet handlar inte bara om rätt till kommunikation, det handlar också om rätten att slippa utsättas för sexism, rasism, homofobi och brott som stalking, pedofili och barnporr. Först då har vi ett liv både fritt från våld och hot och även friheten att kunna uttrycka oss och kommunicera utan obefogade repressalier. Samma lagar och regler som i samhället i övrigt, skall gälla även på internet.”

Vad innebär egentligen “rätten att slippa utsättas för sexism”? Jag lovar att jag kan hitta sexism på exakt varje nätsida om jag får göra en vid tolkning av begreppet. För det finns ingen officiell definition av sexism. Se bara på hur godtyckligt Näringslivets etiska råd fäller sina omdömen.

Sista meningen är iofs lugnande i detta avseende, att samma lagar ska gälla på nätet som i övrigt.

Sedan är det okunnigt alt dålig svenska att kalla pedofili (ständigt denna…) och barnporr för brott, men visst, man förstår ju hur de menar.

#2 rasmus on 21 March 2010 at 5:19 pm

Karl: Visst är det lite problematiskt, det du nämner – även om jag själv ser det som ett problem i själva partiformen. Om man driver ett parti som ställer upp i val så måste man i praktiken orda om “rättigheter”.
För övrigt tycker jag att “integritet” är ett betydligt flummigare begrepp än “sexism”.

#3 Birger Östberg on 21 March 2010 at 6:41 pm

Tack för en intressant text, och kul att du uppmärksammar Feministiskt initiativs politik. Jag håller med om att det behövs en feministisk debatt om kulturskapande och föreställningen om det manliga geniet.

Däremot misstar du dig när det gäller mina yrkanden på valkonferensen. Du drar stora växlar på ordet “upphovsrätten”, ett ord som inte fanns med i mina yrkanden – men som jag använde på Twitter för att referera debatten. Jag blev nedröstad bland annat när det gällde Ipred, där jag tycker att den klubbade beskrivningen inte riktigt stämmer med sakförhållandena. I övrigt var vi som diskuterade frågan i talarstolen till stora delar överens i sak, men ville se delvis olika formuleringar.

#4 Johan Andersson on 21 March 2010 at 7:59 pm

Bra debatt i kommentator fältet. Jag var på valkonferensen talade till och med. Fantastiskt att det feministiska perspektivet har kommit även till internet- och upphovsrättsfrågorna!
Det är viktigt och bra att kunna föra en seriös debatt dessa mycket viktiga frågor de är viktiga frågor även om det finns viktigare frågor.

#5 Viktualiebrodern on 21 March 2010 at 8:02 pm

Jag respekterar att Copyriot är en frizon från valrörelsen. Och debatten om feminism och kulturskapande har jag heller inget att bidra till.

Däremot refererade jag i ett antal inlägg den tyska debatten i september, där Piratenpartei fick vidkännas kritik från feministiskt håll. Länk till del 1 ovan.

#6 Den feministiska nätpolitikens maktdimensioner « >> hannes2peer on 21 March 2010 at 8:04 pm

[…] ställningstagande är beundransvärt, men jag skulle vilja se en mer vidsynt internetsk maktanalys som inte snöar in på de (nog så […]

#7 Johan Andersson on 23 March 2010 at 6:46 am

Änterligen myten om det manliga genitet ifrågasätts visst finns det manliga genier men att det i combo med enoma (amerikanska) media koncerner ska få bestämma över upphovsrätten till den milda grad att att artister tjärnar mer på att vara gatumusiker än Spotyfi (usel tjänst som jag har fattat det för artidseran då). Dubbel moralen om upphovsrätt där GNU GPL för Voddler (XBMC Media Center som första versioen av voddler byggde på är GPL licensierad (wiki sida kolla korrekthet! http://sv.wikipedia.org/wiki/Voddler)) IKKE respekterades men de så kallade amerikanska filmbolagens måste respekteras. Som jag ser det är kulturkreationism och DVD/blue ray regionerna del av samma struktur att bestämma vilka kunder som är värda att köpa vid ett visst pris, sådan strukturer leder till kartellism och olglipol. Kolla upp dom fula DVD och blueray reginonera på wikipedia får ni se.
“Historien visar att staters försök att begränsa och kontrollera informationsfriheten i synnerhet riktas mot och drabbar marginaliserade grupper.” citat från Interneträtt (http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=904) Visar på att marginalserade gurpper kan drabbas för mig är det lika lilla om frikodare drabbas som HBT:are (finns fler som kan drabbas läs dokumentet) den och de som är båda då? Just det jag är så jälva arg på stora (amerikanska/USA dominerande (de domminaerar i ACTA utformning från USA håll administration följer med visepresidenten i spetsen http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/lawrence-lessig-obama-och-biden-oeniga-om-actaavtalet-1.997184 )).
Ja, jag är med i feministiskt initiativ och är i bakgrundern socialliberal. Både som feminist och socialliberal så tycker jag illa om ACTA hemlighetsmarkeit och DVD och blue ray regionerna. Min personlga tolgin är att dessa är olika aspekter av samma postkonlinala vidmakthållande av de gammla kolinala sturtuerana ACTA är väst sen DVD regionerna.
Detta blogg inlägg är personligt för mer om F!s ståndpunkter (jag är rolig också ibland) kolla in på http://www.feministisktinitiativ.se
Viktigt jag vill ha fri debatt (bestämdform singlular så väl som plurarl problematiseras i inlägget vilket är bra)
Mycket trevliga hälsingar Johan

#8 Redundans, samt färdlektyr till Vaasa « MMN-o on 23 March 2010 at 9:14 pm

[…] annat har rsms klottrat ner oerhört läsvärda funderingar kring feministisk nätpolitik och även bidragit med mer tillfredställande analyser kring begreppet “kritisk […]

#9 Med ett skäl gott nog vill alla övervaka | Mothugg on 6 July 2010 at 10:10 am

[…] Feministiskt initiativ har ju positionerat sig med en intressant nätpolitik. Men låt gissa att kvinnomisshandel, trafficking eller prostitution skulle vara skäl goda nog […]

Kommentera