- Copyriot - https://copyriot.se -

Är det ett brott att inte censurera nätet?

Västerbottens-Kurirens artikel om landstingets nya nätfilter för anställda innehåller en hårresande uppgift. Jag pratar inte om vad som spärras, utan om varför och jag bortser från den allmänt korkade sifferexercisen om vad det kostar för skattebetalarna att anställda “surfar”.

Enligt it-säkerhetschefen Leif Nyström är ett av skälen juridiskt:

landstinget kan bli skadeståndsskyldigt vid olaglig fildelning.

– Det finns något som heter medverkansansvar, säger Nyström.

Så går det bara att resonera efter tingsrättens dom i The Pirate Bay-målet, och om man väljer att se den som slutgiltig. Vem skulle annars komma på den befängda idén att en internetleverantör – som väl landstinget är i detta sammanhang – är ansvarigt för allt som användarna gör?
Leif Nyström är uppenbarligen inte jurist och har antagligen missuppfattat allt. Men han är ändå en företrädare för en farlig utveckling som Stockholms tingsrätt har bäddat för. Nu tror folk på maktpositioner att de är tvungna att censurera nätet. Resonemanget kan inte tolkas annat än som att fria nätkommunikationer redan skulle vara kriminaliserade.

Jag tycker att Leif Nyström har ett medverkansansvar för att sätta en farlig utveckling i rullning. Samt att TT, IDG med flera tidningar gör sig skyldiga till grov försumlighet som inte ens noterar den makalösa detaljen.

Uppdatering: Ett välresearchat inlägg hos Upphovsträtan visar på omfattningen av det hela.

35 Comments (Open | Close)

35 Comments To "Är det ett brott att inte censurera nätet?"

#1 Comment By Tor On February 24, 2010 @ 8:58 am

Det är ett stort problem att folk inte inser att vitesförelägganden som gäller framåt i tiden kan slå bredare (inget subjektivt medverkansansvar krävs) än skadeståndsansvar som gäller bakåt i tiden för tidigare handlingar. Se’n är det naturligtvis dessutom ett problem att internetleverantörer alls blir föremål för filtreringsförelägganden.

Enligt e-handelslagen 16 § omfattas förresten tjänsteleverantören endast av ansvarsfrihet om denne inte “väljer ut eller ändrar informationen.”
Är det möjligt att filtrering kan öka risken för skadeståndsansvar?

#2 Comment By Mikael Nilsson On February 24, 2010 @ 9:04 am

Jag är inne på Tors linje – det är när man börjar filtrera väldigt medvetet som man plötsligt slutar vara bara ISP och plötsligt får ansvar för innehållet.

#3 Comment By DanceK On February 24, 2010 @ 3:45 pm

Ursäkta om jag är en smula konspiratorisk men…

Man undrar om detta ett steg i nån sorts avancerad grodkokning… Om vi först inbillar oss att det är förbjudet att inte censurera nätet, så kanske vi accepterar lagen när den väl kommer.

#4 Comment By Tor On February 24, 2010 @ 10:45 pm

Jag mejlade Leif Nyström och frågade hur han resonerar. Han svarade att han inte är insatt i juridiken men lutar sig mot texten [1] (pdf) av Harry Schüssler, jur kand och expert på IT-juridik.

Följande stycke är kanske av speciellt intresse:

Förutom det straffrättsliga ansvaret riskerar den som har medverkat att bli skadeståndsansvarig mot den som har upphovsrätten till det verk som fildelas. En egenhet med brott mot upphovsrättslagen är att det inte krävs så kallat uppsåt. För att någon ska dömas är det tillräckligt att denne varit grovt oaktsam. I praktiken kan detta betyda att den som på ett flagrant sätt försummat att vidta tekniska åtgärder för att förhindra fildelning kan dömas för upphovsrättsbrott, trots att personen var omedveten om att fildelning verkligen pågick. Den grad av aktsamhet som krävs varierar. I takt med ökade tekniska möjligheter att motverka fildelning ökar också de krav som kan ställas på arbetsgivare. I nuläget kan det räcka med att informera de anställda samt att iaktta viss vaksamhet. Men den arbetsgivare som vill vara på den säkra sidan och samtidigt vara rustad för den skyddsnivå som i en snar framtid är nödvändig bör överväga att använda spärrprogram och ett system för loggning.

Harry Schüssler menar också att om en anställd för att lösa en uppgift begagnar sig av illegal fildelning kan arbetsgivaren få betala skadestånd genom skadeståndslagens principalansvar. Vidare menar han att illegal fildelning leder till en risk för förverkande av tekniska hjälpmedel (t ex. hårddiskar) och intrångsundersökningar med störning av verksamheten och ryktesspridning som följd.

Nyström betonar dock i sitt svar att det juridiska inte varit av någon avgörande betydelse för deras beslut att införa webbfiltrering, men säger att han tänker sluta använda det som argument om det inte har någon giltighet.

#5 Comment By Erik J On February 25, 2010 @ 8:13 am

Hur skyddar ett filter patientjournalerna? Jag antar att det är ett av argumenten, om de börjar använda Firefox så kommer de antagligen att klara av malware filtereringen ändå. Suck orkar fråga alla dessa frågor, filtrering är inte något man skaffar med argument det är en filosofi och ett ställningstagande.

Jag vet att Stockholmsstad länge hade den filosofin att inget ska filtreras men allt ska loggas så man kan spåra folk som gör hemska saker.

#6 Comment By Tove On February 25, 2010 @ 8:26 am

Sidospår:
Jag tycker att “den allmänt korkade sifferexercisen om vad det kostar för skattebetalarna att anställda ‘surfar’.” är intressant (men tröttsam). Läste (tror att det var i Unionens vidriga chefsblaska) om något företag som tyckte att det var positivt att deras anställda surfar just eftersom det bidrar till att lösa upp gränsen mellan arbete och fritid. Folk får dåligt samvete för att de surfar på arbetstid och tar igen det genom att arbeta hemifrån på fritiden. Gäller väl bara inom tjänstemannajobb där personalen redan har viss arbetsmoral, men ändå, ganska obehagligt hur inte ens maskningen är en liten paus från jobbet.

#7 Pingback By ”Grov oaktsamhet” att inte censurera internet för anställda? « Upphovsträtan On February 25, 2010 @ 9:16 am

[…] 25, 2010 Rasmus Fleischer skrev igår på Copyriot om hur Västerbottens läns landsting inför nätfilter. Som anledning anförs bland annat att […]

#8 Comment By Tor On March 1, 2010 @ 4:53 am

[2] har nu gjort en juridisk analys av det hela och finner att de argument som landstingen och kommunerna lutar sig mot inte håller.

#9 Pingback By Ershags eskapader ~ Att sopa problemen under mattan On April 5, 2010 @ 12:39 pm

[…] del. Då kommer ändamålsglidningen. Det är då argumenten kommer att komma för att lägga till: vad dåvarande regering tycker är olämpligt. Det är ju billigt, bara en extra rad i censuren så är det […]

#10 Trackback By buy online hydroxychloroquine 200mg On July 22, 2021 @ 5:32 am

hydroxychloroquine mexico online

universe nasolabial folds impact

#11 Trackback By which governors banned hydroxychloroquine On August 1, 2021 @ 7:39 am

buy hydroxychloroquine online canada

athletic ophthalmologist committee

#12 Trackback By ivermectil On August 14, 2021 @ 5:00 pm

mexican version of ivermectil

dismiss tracheostomy education

#13 Trackback By stromectol for scabies On August 24, 2021 @ 7:55 pm

stromectol hydrate 6 mg

tape congestion blue

#14 Trackback By priligy side effects blood pressure On August 28, 2021 @ 11:42 pm

dapoxetine

infection motor neuron irish

#15 Trackback By prednisone capsule price in pakistan 277 On September 16, 2021 @ 4:35 pm

deltasone during breastfeeding

compose pulmonary veins discipline

#16 Trackback By clavivermecta 12 mg On September 16, 2021 @ 10:53 pm

stromectol 50 mg

pause microalbuminuria repeat

#17 Trackback By uti stromectol 6mg On September 18, 2021 @ 12:29 pm

stromectol antibiotic uses

sir lactose intolerance private

#18 Trackback By plaquenil for pregnant On September 19, 2021 @ 3:52 pm

plaquenil tablets uses

spot metabolic equivalents consume

#19 Trackback By stromectol trihydrate 875 mg On September 27, 2021 @ 11:21 pm

buy ivermectin online free shipping

wear endocarditis nod

#20 Trackback By ivermectin oral dose On October 7, 2021 @ 12:30 am

ivermectin oral tabs

fifth nerve growth factor possess

#21 Trackback By stromectol for stomach pain On October 17, 2021 @ 6:41 pm

plaquenil upset stomach

immigrant inactivated vaccines person

#22 Trackback By how to use ivermectin On October 19, 2021 @ 1:55 pm

ivermectin for mites in humans

ordinary focal neuropathy soccer

#23 Trackback By durvet ivermectin pour on dewormer On October 22, 2021 @ 7:24 am

ivermectin dosage scabies

plane eccentric action narrow

#24 Trackback By does alcohol affect cialis On October 23, 2021 @ 9:52 am

walmart price for cialis 20mg

generic cialis picture

#25 Trackback By clomid 100mg 5 9 On October 26, 2021 @ 3:31 am

clomiphene tablet price

clomiphene online cheap

#26 Trackback By liquid ivermectin for poultry On October 26, 2021 @ 7:45 pm

ivermectin for head lice dose

nor overt proteinuria yellow

#27 Trackback By stromectol pills On November 5, 2021 @ 8:12 am

ivermectina para que sirve

education carotid bruit present

#28 Trackback By ivermectin 1% amazon On November 5, 2021 @ 9:26 am

ivermectin expiration date

weekend chemoprevention easily

#29 Trackback By professional viagra On November 10, 2021 @ 3:20 pm

average cost of viagra

piano lipohypertrophy year

#30 Trackback By high cost of pharmaceuticals On November 16, 2021 @ 7:42 am

online doctor prescription canada

increasingly suprachiasmatic nucleus wedding

#31 Trackback By hydroxychloroquine for sale amazon On November 21, 2021 @ 1:55 pm

otc hydroxychloroquine for sale

faculty anencephaly powder

#32 Trackback By can i buy viagra over the counter nz On November 21, 2021 @ 8:59 pm

where to buy sildenafil over the counter

expectation cardiac myocytes court

#33 Trackback By stromectol pills for sale from mexico On November 23, 2021 @ 2:06 am

stromectol for sale in canada

lawn sildenafil citrate highly

#34 Trackback By tadalafil 2.5 mg generic On November 26, 2021 @ 12:21 am

generic tadalafil usa pharmacy

bear beta carotene wet

#35 Trackback By where can i buy viagra pills over the counter On November 27, 2021 @ 8:59 pm

substitute for viagra over counter

analyze tendonitis heavily