Antipiratbyrån föreslår svenskt Hadopi

Antipiratbyrån kräver idag, via ett TT-telegram, ytterligare beställningsparagrafer i upphovsrättslagens sjunde kapitel. Detta innan förra årets nytillskott, § 53c-h (Ipred-lagen), ens har fått en rättslig prövning som klargör vem som har rätt att använda den.

Förra månaden meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i det mål där parterna heter Antipiratbyrån och Ephone, där saken gäller en sluten FTP-server som Antipiratbyrån uppger sig ha fått tillgång till. Hovrätten avslog Antipiratbyråns begäran om att få ut abonnentuppgifter, med hänvisning till att de inte velat visa hur de fick tag i inloggningsuppgifter, inte heller påvisat hur stor krets som haft tillgång till FTP-servern. Fallet är nog för mystiskt för att kunna bli prejudicerande. Av större vikt är nog Antipiratbyråns andra fall där motparten är Telia och det påstådda upphovsrättsintrånget består i länksidan Swetorrents, ett fal som snart når hovrätten.
Om Antipiratbyrån avgår med segern i det målet, tänker piratpartisten Mikael Nordfeldth återuppta sitt praktiska försök att själva använda lagen på samma sätt. Antingen är rättsordningen konsekvent och litar på varje rättsinnehavare som uppger att en IP-adress använts för intrång, eller så utvecklas en praxis där domstolarna bara litar på de anmälningar som kommer från Antipiratbyrån, Ifpi och liknande branschorganisationer. Innan detta vägval har gjorts är det svårt att uttala sig om vad Ipred-lagen är för slags institution.

Ändå kräver nu Henrik Pontén en ytterligare institution, parallell med Ipred-bestämmelsen om informationsföreläggande. Syftet presenteras som att ta sig de fall där det bara kan bevisas att någon enstaka fil har delats, eftersom det använda protokollet är bittorrent. Uppenbarligen litar inte Antipiratbyrån på att domstolarna kommer att bevilja informationsförelägganden i sådana fall.

I stället efterlyser Pontén en oberoende organisation som i samarbete med internetleverantörerna kan skicka ut varningsbrev.
– Vi kräver inte att få ut identiteten, vi vill bara att varningsbrevet ska nå fram till rätt adress. En oberoende instans ska kunna skicka information till den som bryter mot lagen, möjligen en statlig instans eller en tredjepartsorganisation.

Henrik Pontén vill alltså inrätta en organisation vars främsta syfte är att skicka spam? Nja, vi kan nog utgå från att han även tänker sig tyngre artilleri: avstängning från nätet. Vad han begär är ju en svensk version av Frankrikes nyinrättade myndighet Hadopi. Åtminstone om spam-maskinen ska få formen om “en statlig instans”. Vad “tredjepartsorganisation” skulle innebära i sammanhanget kan vi bara spekulera i, medan det däremot står klart att “oberoende” är ett skämt.

Antipiratbyråns förslag påminner om en tankegång som socialdemokraterna har varit inne på, nämligen att man måste samla “branschen” i en enda korporativ koloss för att garantera att inte vilka rättighetshavare som helst, bara de viftar med en påstådd skärmdump, kan utöva sin lagliga rätt att spamma och hota.
På sätt och vis är det ärligare. Staten erkänner då öppet att lagen är till för att skydda vissa företag, inte för att skydda “kreatörer” eller någon annan snömoskategori. Samtidigt är det läskigt att Sveriges politiska partier inte tycks inse att korporativism står i motsättning till parlamentarism.
Henrik Ponténs förslag på en ny bransch/myndighet-hybrid kan nämligen bara betecknas som radikalkorporativt. Nu väntar vi på att han utvecklar sin tanke om vilka som ska representeras av den nya organisationen och hur den ska styras. Därtill är vi nyfikna på vilka “internetleverantörer” som Henrik Pontén vill tvinga till “samarbete”, det vill säga till att logga sina användares identiter.

36 kommentarer ↓

#1 chrisk on 21 February 2010 at 3:19 pm

Detta borde 138an i telekompaketet stoppa, rent juridiskt. Men, i och för sig är ju lag bara lag och både Hadopi och APB tänker sig nog att de “opererar” på internet, snarare än att de motsvarar någon demokratisk vilja.

Ska bli mycket spännande om någon politiker, gärna en sosse, kan förklara tanken bakom att man förhandlar bort parlamentarism på detta vis.

Det konstiga är att jag får känslan av att EU är på vår sida i det här fallet… dock kan jag säkert missta mig…

#2 Calandrella on 21 February 2010 at 3:59 pm

Men har Pontén rakt ut sagt att det är Internetavstängning han vill åt? Baserat på de gammelmedianska artiklar jag läst idag verkar han bara vilja skicka ut massor av brev. Visst, det är inte otroligt att han kommer utveckla idéen till att “om breven ignoreras stängs Internetanslutningen av”, men innan vi säkert vet det är det väl litet överdrivet att ha som rubrik “Antipiratbyrån föreslår svenskt Hadopi”.

#3 rasmus on 21 February 2010 at 4:02 pm

Calandrella: Hadopi är just en organisation för att skicka ut jättemånga brev. Framöver är det tänkt att de även ska administrera avstängningar av abonnemang, men det är oklart hur det ska implementeras. Rubriken är därför inte missvisande. Dessutom handlar inlägget inte så mycket om åtgärderna, mer om själva den korporativa organisationsformen.

#4 Intensifier — Stoppa Antipiratbyråns fasoner med lag? on 21 February 2010 at 4:12 pm

[…] finns det en del oroväckande möjliga konsekvenser av hur Antipiratbyrån försöker sig på ett svenskt HADOPI. Som tur är har nätaktivister över hela Europa sett till att pusha lagstiftningsprocessen kring […]

#5 Jag är trött….. on 21 February 2010 at 4:17 pm

[…] ska springas för industrin när det faktiskt är bevisat att: företagen ej går med förlust. Copyriot skriver just detta också. Jag kan inte låta bli att undra över vad det som dom egentligen vill, […]

#6 Tor on 21 February 2010 at 5:16 pm

I Kanada använder man begreppet “notice and notice”. Det kan kanske vara intressant att jämföra med den kanadensiska lagen:

While failure to forward the notice may result in a maximum damage award of $5,000, there is no penalty for filing a wrongful notice. Upon receipt of an infringement notice from a claimant, the network service provider is required to retain subscriber identity records for six months. If the claimant escalates the notice into legal proceedings, one year of identity data must be retained. Failure to do so can result in statutory damages up to $10,000 for the network service provider.

#7 Anon on 21 February 2010 at 5:18 pm

Givetvis är baktanken med denna brevskickarmyndighet att den i framtiden när den väl är etablerad ska få utökade befogenheter. Så är det ju alltid, “vi ska inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration…”. Men ojdå, så blev det visst i alla fall. Man försöker gå bakvägen, och APB är smarta nog att inte avslöja hela planen i förväg.

#8 Tor on 21 February 2010 at 5:28 pm

Personligen är jag inte så säker på att antipiratbyrån verkligen tror sig kunna få igenom internetavstängning i Sverige ens på litet längre sikt, men det är intressant att notera att enligt t ex. Johan Linander (c) drev moderaterna internt på för avstängning. Avfärdandet av Rehnforsutredningen är alltså bara utslaget av en kompromiss och inte moderaternas egentliga linje.

#9 Upphovsfel « Full Mental Straightjacket on 21 February 2010 at 8:13 pm

[…] moderata karameller, Henrik Alexandersson, Satmaran, Leo Erlandsson, Karl Sigfrid, Blågrön röra, Copyriot, Enligt min humla, Ravenna och Unni Drougge. Publicerad […]

#10 Ipred 2.0 beställd? : Tejpad.se on 22 February 2010 at 6:48 am

[…] Fler länkar i ämnet: Karl Sigfrid, Henrik-Alexandersson.se, Anna Troberg, Copyriot […]

#11 DanceK on 22 February 2010 at 9:09 am

Jag tror vi gör mediaindustrin en stor tjänst genom att fokusera på Pontén som nån sorts talesman. Det är lite good cop-bad cop över det hela. Genom att Pontén tar sig an det opopulära antipirat-uppdraget kan Universal, Sony och de andra bolagen upprättahålla en desto mer positiv relation till sina kunder.

Är det inte dags att vi ignorerar Pontén och utpekar hans uppdragsgivare som de riktiga korporativisterna?

#12 Corporativismus Dominare | Sagor från livbåten on 22 February 2010 at 6:33 pm

[…] är istället själva den vana som gör att privata intressen – oavsett om de är fackliga, företag, eller intresseorganisationer – tillåts styra […]

#13 Thomas Tvivlaren on 23 February 2010 at 12:03 am

Manuell trackback:

Pirataktivism – No. 1: Varumärkesattack

#14 rasmus on 23 February 2010 at 12:11 am

Hörru Thomas Tvivlaren, jag gillar inte länkväggar. Desperat länkfiskande ser inte särskilt snyggt ut och “manuella trackbacks” finner jag bara berättigat när det handlar om ett verkligt idéutbyte mellan specifika inlägg.

#15 Uppföljning på mitt Ipred-mål « MMN-o on 27 February 2010 at 11:47 am

[…] vad planerna var med mitt Ipred-mål. Jag återgav planerna i 160 tecken, vilket resulterade i följande sammanfattning: Om Antipiratbyrån avgår med segern i det målet, tänker piratpartisten Mikael Nordfeldth […]

Kommentera