Paul Pintér som ledare för polisens antipiratenhet

EU-kommissionen har förkunnat att varje stat bör ha en nationell polissamordnare för immaterialrättsliga brott. Sedan årets början arbetar Paul Pintér som sådan samordnare har under sig en särskild enhet med nio poliser. När satsningen förra året blev känd lät det så här:

Samtidigt betonar polisen att satsningen inte enbart handlar om fildelning, utan om alla brott mot upphovsrätten, oavsett om det handlar om piratkopierade märkeskläder eller musik och film på internet.

Jag kan upprepa mitt förslag om att låta dessa särskilda resurser gå till att utreda de komplexa men angelägna fall som rör brott mot GPL-licensen. Ett exempel är svenska företaget Voddlers misstänkta upphovsrättsbrott. Voddler bygger på fri mjukvara under en GPL-licens som mycket tydligt föreskriver att mjukvaran måste förbli fri, det vill sägas som fullständig källkod som går att kompilera. Enligt samstämmiga källor vägrar Voddler fortfarande att göra detta. Upphovsrättsintrånget torde falla under allmänt åtal. Rättinnehavarna är många och spridda över världen, men den misstänkte brottsligen är ett företag baserat i Sverige. Går det att se ett mer lämpligt objekt för specialåklagare och specialpoliser?

Men nej. Inte mycket tyder på att specialpoliserna kommer att ägna sig åt intrång i GPL-licenser, eller för den delen lägga krutet på piratkopierade märkeskläder. Valet av samordnare visar att det handlar om kopiering av datafiler över nätet.

Paul Pintér är IT-forensiker, som polisens IT-utredare numera kallar sig. Han berättar på Linkedin att han har jobbat med detta på Stockholmspolisen åren 2000-2009. Tidigare har han vid sidan av Polishögskolan även läst datasäkerhetsprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola.
Hans specialitet tycks vara att gå igenom beslagtagna datorer. På internetdagarna 2009 föreläste Paul Pintér om att använda loggar i brottsutredningar.

Sådana kompetenser är vad som har ansetts vara viktigast när det gäller att samordna utredningar av immaterialrättsliga brott – denna oerhört breda kategori som rymmer allt från import av falska Viagra till imitation av en sångstil, från att ordna en konsert utan att betala till Stim till att inkorporera fri mjukvara i sluten. Valet av utredare pekar dock på polisen satsar specifikt på sådant som involverar mjukvara och dataloggar.

På Linkedin har Paul Pintér gått med i ett antal grupper, exempelvis:

Det senare antyder att polisen ser sig som arbetande för den audiovisuella underhållningsbranschen, trots att hela hans yrkesliv utspelat sig inom polisen. Han finns även på Facebook, i gestalt av fryntlig Bajen-fan, uppvisandes sina vänner:

Jag följde en IRC-diskussion om vilka som dök upp på hans offentligt publicerade vänlista. Förutom en påfallande hög andel fans av “Vi som älskar fredagsmys”, har polissamordnaren bland sina vänner Anders Braf, som också har bakgrund som IT-utredare i Stockholm för att sedan fortsätta göra karriär inom Europol, där han jobbade med barnporrfall, för att sedan hoppa över till antipiratkartellen. Numera arbetar Anders Braf som säkerhetschef på “tevebranschens antipiratbyrå” som brukat kalla sig för Stop men numera oftast kallar sig för Tevefolket.

Bakom Tevefolket står bland andra TV4, ComHem, Viasat och MTV, därtill Sami och Stim. Att de senare är medlemmar kan förefalla märkligt, då Tevefolket är en branschorganisation för abonnemangsfinansierad television. (Själv hör jag för övrigt till dem som valde att uppfatta deras debattartikel “Utan upphovsrätt – ingen tv” som ett löfte snarare än som ett hot.)

Paul Pintér får givetvis ha vilka vänner han vill. Det behöver inte säga något om hans förmåga att stå emot branschintressens påtryckningar. Men valet av samordnare kan ändå säga något om den kommande inriktningen för denna nya polisenhet, vars uppdrag är så luddigt formulerat. En kvalificerad gissning är att när en kartell av tevebolag lämnar in en anmälan, så kommer den att bli duktigt utredd, till skillnad från den stora majoritet som alltid begravs i pappershögarna.

39 kommentarer ↓

#1 Thomas Tvivlaren on 13 February 2010 at 1:03 am

Se där, Keyzer Söse är i blickfånget igen…om än indirekt via Pintér.

När ser vi tvåmannabolaget: Pintér & Pontén

(Finns det särskilda BB:n och vitlistade namn för upphovsrättsprofitörer?)

#2 Anders Troberg on 13 February 2010 at 6:26 am

Hur länge tror ni det dröjer innan det uppdagas att Pintér också är mutad? En vecka?

Jag finner det också intressant att det tillsätts en specialenhet för något som inte ens är klargjort att det är ett brott än i någon prejudicerande dom. Varför inte starta en enhet som jagar folk som tjuvkikar i julkalenderluckorna, det kan ju vara olagligt…

#3 Manne on 13 February 2010 at 10:19 am

men lol@Pintér :D

#4 DanceK on 13 February 2010 at 10:44 am

Då är nästa fråga: Hur kan man som privatperson bäst utreda vad den nya specialenheten håller på med? Vem kommer att vara tillsynsmyndighet? Hur mycket av deras arbetsdokument kommer att vara offentliga handlingar?

#5 Tomas on 13 February 2010 at 1:44 pm

Läste precis “Utan upphovsrätt – ingen tv”. Det som slog mig tidigt i artikeln var meningen: “Hårdast drabbas de minsta aktörerna som varken har kraft eller pengar att försvara sig mot upphovsrättstjuvarna”.

Den kändes väldigt symptomatisk för hela problemet. Jag läser meningen med undertonen att “de stora aktörerna HAR kraft och pengar att försvara sig”, vilket i sin tur förutsätter mekanismer som tillåter den (men bara den) som har “kraft och pengar” att försvara sig. Helt utan att reflektera över rimligheten i detta…

Knappast ett samhälle värt namnet.

#6 Patrik on 13 February 2010 at 4:41 pm

Ytterligare ett exempel på att ordet “immaterialrätt” ger folk en snedvriden bild på de *olika* lagarna om upphovsrätt, patent, varumärke m.m. som borde ses som just *olika* och inte kan sättas under en generaliserande term.

Hur annars kan man få för sig att “kopiering” av märkeskläder är ett upphovsrättsbrott? Vad pinsamt, Polisen vet inte ens vad de själva pratar om.

#7 John Doe on 13 February 2010 at 5:01 pm

Redan när BTH nämndes tänkte jag “Hmm, det där känner jag igen. Undrar om Pintér känner Den Mutade Polisen”.

Screenshoten från Facebook några meningar längre ner ger svaret.

#8 Ingrid on 13 February 2010 at 6:00 pm

Kina producerar kopior nonstop, det är mycket enkelt att åka ner och köpa på sig dessa kopior. Allt görs där, även svenska märken, så allt finns även i kopior, går även att beställa kopior för att sälja här hemma.

___________________________
http://ingrid-t.blogspot.com

#9 carina on 13 February 2010 at 9:34 pm

Bara din text “No copyright. No license” längst ned på sidan säger allt om dig.
Detta är inte ens värt att diskutera…..

#10 rasmus on 14 February 2010 at 5:53 pm

carina: Haha, du menar att du bara kan diskutera med folk som väljer att hävda upphovsrätt på sina inlägg i diskussionen? Kuriöst.

#11 Anders Andersson on 14 February 2010 at 9:23 pm

Om polisen kan välja vilka enskilda företags (och privatpersoners) immateriella rättigheter som är värda att försvara och vilka som inte är det, då kan Justitiedepartementet lika gärna investera en del av statsbudgeten i motsvarande aktieposter för att tydliggöra prioriteringarna. Det här är ju statlig subventionering av företagens juridiska verksamhet. Men hur gör staten när två företag i branschen tvistar med varandra? Går åklagaren in och stödjer båda sidor, med yrkanden på böter eller fängelse för respektive motpart?

Sammanblandningen av civilrätt med straffrätt inom just immaterialrätten har pågått länge, och accentueras drastiskt genom IPRED. Ekonomisk “skada” och “straffvärde” bedöms enligt olika kriterier, och det finns till och med immaterialrättsliga “brott” utan målsägare, där allmän åklagare för talan utan att någon “skada” kan beräknas eller något skadestånd utdöms. Detta rimmar illa med att varje verk, uppfinning eller varumärke måste ha en rättsinnehavare som förfogar över sitt monopol enligt eget gottfinnande. Att en åklagare kan sitta i rätten och “försvara” en oidentifierad och ohörd målsägares upphovsrätt är obscent!

Därför bör intrång i såväl upphovsrätt som patent och varumärke avkriminaliseras, och sålunda helt hänföras till civil- och avtalsrättens område. Det innebär inte att rättsinnehavarna blir försvarslösa mot intrång; de kan fortfarande stämma en motpart som orsakat dem skada, precis som i vanlig skadeståndsrätt. Se marknadsföringslagen för exempel på en lag som utan kriminalisering reglerar inbördes förhållanden mellan näringsidkare.

Kvar blir kanske några lagfragment rörande offerlösa brott av typen “kränkning av den andliga odlingens intressen” och “spridning av produkt för kringgående av teknisk åtgärd”. Det återstår att se huruvida de är förenliga med den grundlagsskyddade yttrandefriheten, när inte någon persons upphovsrätt kan anges som motiv att ingripa mot dem.

I samma veva tar man bort IPRED. “Intrångsundersökningar” i enskildas privata bostäder eller på deras arbetsplatser blir inte längre meningsfulla att göra, när de enda intrång som lagen erkänner bara kan begås på den öppna marknaden. Om man är tvungen att göra husrannsakan för att upptäcka huruvida ett “intrång” föreligger, då har man uppenbarligen inte lidit någon skada av det.

“Subpoena” i civilrättsliga sammanhang är ett amerikanskt påfund; låt dem behålla det för sig själva i stället för att införa det här. Jag kan inte begära husrannsakan hos min teleoperatör bara för att vi tvistar om en obetald räkning.

I avvaktan på de önskade (och nödvändiga) lagändringarna undviker jag att göra affärer med de statsunderstödda bolagen i pratsektorn, och håller mig till dem som förmår stå på egna ben. Spärrlista, hitåt!

“These are not the corporations you are buying from.”

#12 Chrisse on 15 February 2010 at 7:38 am

När det gäller Voddler, så borde det vara ett solklart fall för rättsväsendet att ta hand om. Det intrånget är definitivt av kommersiell karaktär, det är lätt att samla bevis, det går lätt att se hur mycket dom har tjänat på produkten och det är lätt att se vem som har gjort intrånget. Ett betydligt lättare mål än privatkopierare.

#13 anonanon on 15 February 2010 at 12:07 pm

Men har någon anmält Voddler då? Skulle gärna göra det om jag hade koll på juridiken. Någon av de som tagit upp det borde ju veta hur man borde gå till väga för att ha störst chans att lyckas, vore bra om man informerade media om anmälan också så chansen ökar att rättväsendet orkar bry sig.

#14 Galileo Galilei on 16 February 2010 at 7:00 pm

Bra medborgarjournalistik, Rasmus.

Ljusskygga element tål inte att vistas i strålkastarljuset.

Med offentliga “sociagram” kan vi medborgare ställa krav på våra politiker och beslutsfattare att de följer demokratins spelregler, annars blir de utvisade.
Mutkolvar hör inte hemma i en demokrati.

#15 Thomas Tvivlaren on 17 February 2010 at 3:52 pm

Manuell trackback:

Yttrandefrihetspråmen kapsejsar

#16 COPYRIOT | Nya antipiratenheten slår till on 7 September 2010 at 12:26 pm

[…] Kanske liknande Paul Pintér som ledare för polisens antipiratenhet […]

#17 hugo on 10 September 2010 at 8:10 am

Jag råkar veta att han hade hand om att söka igenom maskinerna från TPB. Förr höll han på att infiltrera grupper i scenen.

#18 Svenssonjakten – De pågående fallen « Do or die on 3 March 2011 at 11:14 am

[…] var för ett år sedan som polis och åklagare bildade en gemensam organisation för att agera mot fildelning. De har haft en bra start. Copyriot har skrivit två analyser över […]

#19 Var är rimligheten? #svenssonjakt « Gustav on 20 July 2011 at 12:09 pm

[…] Reinfeldts ord om att vi inte ska jaga en hel ungdomsgeneration klingar falskar än tidigare. Den specialenhet som Sverige har instiftat just för att komma åt fildelning drar sig inte för att gå efter de […]

Kommentera