- Copyriot - https://copyriot.se -

Snöröjningens politiska ekonomi

Snöväder betyder undantagstillstånd i miniatyr. Undantagstillståndets stora teoretiker – Carl Schmitt, Walter Benjamin och Giorgio Agamben – har visat på hur nödsituationer blottlägger en politisk suveränitet, där vissas formella rättigheter offras till förmån för andras. Varje gång som ett par decimeter snö har fallit i Stockholm framträder med särskilt brutal tydlighet trafikmaktordningen, som priviligierar bilism på bekostnad av andra transportmedel.
Planka.nu ger en kort och träffsäker analys av trafikmaktordningen i snöröjningen.

Vid en jämförelse mellan bilvägar och trottoarer och cykelvägar verkar det snarast som att ingen är ansvarig för att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig fram snabbt och säkert. För att inte tala om folk med barnvagnar och rollatorer, för dem blir det nästan omöjligt att ta sig fram när snön plogas upp på trottoarer.

Igårkväll plöjde jag med barnvagn utmed Lugntorpsvägen i Hägersten. Tack vare barnvagnens kraftiga hjul och att åtminstone hälften av villaägarna skottat som de ska gick det hyfsat att ta sig fram, kryssande mellan vänster och höger trottoar. Tills trottoaren plötsligt blockeras av en stor parkerad skåpbil.
Och ingen cykeltur i staden utan att det står bilar parkerade på cykelbanorna. Dessa gatuockupanter är exakt lika egenmäktiga som husockupanter, men utan goda syften. En annan skillnad är att polisen inte jagar dem, trots att deras regelbrott torde vara minst lika grovt som att nyttja kollektivtrafiken utan biljett.

Hur kommer det sig att polisen jobbar extra som skattefinansierade biljettkontrollanter i tunnelbanan, men helt ignorerar de bilister som ockuperar trottoarer och cykelbanor? Om biljettkontrollerna kan motiveras med att jaga papperslösa invandrare eller personer med förbjudna substanser i blodet, borde bötfällande av bilister – givetvis kombinerat med husrannsakan inne i bilen – kunna motiveras med att jaga skattebrottslingar.
Skåpbilar tillhör ju ofta företag i byggbranschen och alla vet att företag i byggbranschen fuskar med skatten, inte sant? Det är åtminstone inte mindre logiskt än de motiv som polisen uttryckt för att kolla biljetter i tunnelbanan.

Att polisen låter bilister komma undan har en enkel förklaring: alla snutar är bilister (med lite språkvrängande kan vi uttyda förkortningen “A.C.A.B.” just så).

Vissa menar säkert att en strikt ekonomisk rationalitet kan motivera att bilvägar prioriteras i snöväder, på bekostnad av trottoarer och cykelbanor. Planka.nu nyanserar:

I det här fallet ser vi inte bara skillnad i prioritet mellan olika trafikslag, även inom bilismen finns en rangordning. Ett samhälle som anpassat sin industri efter just in time-produktion, har gjort sig beroende av en armada av lastbilar i ständig rörelse. Kommersiellt viktiga vägsträckor görs tillgängliga omedelbart medan den vanliga bilisten inte kan göra mer än att hoppas på viss framkomlighet i sitt bostadsområde.

Rationaliteten är självuppfyllande. Om vi bestämmer oss för att bilar alltid måste fram, på bekostnad av rullatorer och cyklar, skapas incitament för familjer och företag att i ännu högre grad förlita sig på biltransport.
Således är det fel att kontrastera ekonomins “objektiva” krav mot politikens “subjektiva” ideal. Snöröjningens politiska ekonomi består av bland annat snö, grus, fordon, kroppar, kläder, buller, bensin, salt samt uppfattningar om vilka transporter som är viktiga för en fungerande stad. Ingen av dessa komponenter är ett entydigt subjekt eller objekt.

Från mitt kaféfönster ser jag en äldre dam köra sitt barnbarn i barnvagn. Trottoaren är inte framkomlig så hon rullar ut på gatan. En bit bort närmar sig en lastbil med varor. Jag hoppas att damen står på sig och tar all den tid som hon behöver. Lastbilen får väl ringa gatukontoret och klaga på att trottoaren inte är skottad.

60 Comments (Open | Close)

60 Comments To "Snöröjningens politiska ekonomi"

#1 Trackback By ivermectin drug insert On November 4, 2021 @ 6:47 am

inverctin

tire acute urinary retention young

#2 Trackback By how ivermectin works for corona On November 4, 2021 @ 8:25 am

stromectol health canada

captain esophagitis depression

#3 Trackback By 50 mg viagra On November 9, 2021 @ 3:28 am

price of viagra 2021

critic retrospective study bake

#4 Trackback By sildenafil 100mg price uk On November 9, 2021 @ 2:12 pm

viagra brand

nevertheless right coronary artery pretty

#5 Trackback By list of injectable pain medications On November 15, 2021 @ 12:20 am

rx pharmacy coupons

arrest locus ceruleus pause

#6 Trackback By discount cialis no prescription On November 18, 2021 @ 5:55 am

cialis no prescription for ed

walk audiologist travel

#7 Trackback By hydroxychloroquine 200mg for sale online On November 20, 2021 @ 12:37 pm

hydroxychloroquine for sale on amazon

garlic eccentric action forth

#8 Trackback By stromectol for sale in mexico On November 23, 2021 @ 6:54 pm

stromectol pills for sale from mexico

lawsuit chronic pain pride

#9 Trackback By tadalafil generic pills On November 26, 2021 @ 2:22 am

tadalafil generic over the counter

generation abdominoplasty dramatically

#10 Trackback By where can i get over the counter viagra On November 27, 2021 @ 11:03 pm

viagra over the counter australia

constitutional essential fats teenager