Polisens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras

Oavsett om klubben var svart eller gråtogs 6-8 datorer i beslag vid polisrazzian hos Forskningsavdelningen.

Enligt en annan person med insyn i tillslaget nyttar beslaget av datorer särskilt mycket till. En av datorerna, en laptop, tillhör en av de aktivas arbetsgivare och innehåller bara jobbmaterial.
– Övriga är krypterade. Och det kommer inte polisen att lyckas knäcka, säger personen.

Utkantet skriver i sitt pressmeddelande:

Vid vår genomgång efteråt visade det sig att polisen stulit tre stationära datorer, tre laptops (av vilka två tillhörde privatpersoner som lämnat dem där och en innehöll vår kulturförenings medlemsregister), en digitalkamera, en router och en mobiltelefon. Eventuellt har de även stulit mer elektronik som vi inte har överblick över ännu.

Flera paralleller kan anas till inslaget mot Piratbyrån, vars server stod hos samma internetföretag som The Pirate Bay och även den beslagtogs. Mellan maj 2006 och oktober 2007 hölls Piratbyråns server i beslag. Kammaråklagare Håkan Roswall påstod att det behövdes för utredningen. Att ta en kopia skulle nämligen vara oerhört omständligt, påstod han – och rätten köpte det argumentet.

När tingsrätten sommaren 2006 tog ställning till vårt krav på att beslaget av Piratbyråns server skulle hävas, plockade Håkan Roswall fram ett prejudikat.

Det var från 1983 och handlade om en bil. Nej, jag skämtar inte. En stackars bilägare hade vid denna tid fått sitt fordon konfiskerat av staten, för att det ansågs kunna ha betydelse för en utredning där han själv inte var misstänkt(?), och som ett år senare lades ned utan åtal. Domstolen hade då kommit fram till att det var helt i sin ordning, eftersom den skada bilägaren drabbades av inte vägde upp värdet för utredningen att behålla bilen inlåst. Därför, menade Håkan Roswall, bör rättspraxis tolkas som att man mer eller mindre kan strunta i vad som drabbar ”tredje man” så länge åklagaren anser sig ha viktigare planer för konfiskerad egendom.

En rättspraxis som inte erkänner skillnaden mellan en bil och en dator är absurd. Dels för att datorn minskar i värde mycket snabbare än bilen, men framför allt för att informationen på en hårddisk borde gå att kopiera inom ett dygn, varpå datorn kan lämnas tillbaka. När polisen i stället håller en dator i över ett års tid kan det inte betraktas som annat än sabotage.
Vi lever i hög grad våra liv, såväl arbete som fritid, i och genom våra datorer. Informationen i datorn kan inte ersättas så som ens bil kan ersättas av att ta taxi eller buss. Om inte reglerna för beslag av digitala lagringsmedier rättas till, kommer vi framöver att få se allt fler fall som dessa. Huruvida polis och åklagare medvetet använder beslag för att försvåra för olika grupperingar att upprätthålla sin verksamhet kan få vara osagt. Blotta misstanken om att så är fallet är förödande för tilltron till rättssystemet. Att poliser inte utdelar bestraffning, innan ens ett åtal har väckts, är liksom en grundprincip.

Hur det går med Forskningsavdelningens datorer ska bli intressant att se. Hoppas att stackaren som fick jobbdatorn konfiskerad inte hamnar i trubbel. Detta är ännu en aspekt – många av oss bär runt på datorer som inte är våra egna.
Slutligen är det värt att fundera över frågan om beslagtagna hårddiskar i förhållande till information som lagras online, exempelvis på Google.

Här är det läge för pigga riksdagspolitiker att initiera en rejäl översyn, för en mer rättssäker reglering av beslagsregler för datorer och lagringsmedier. Syftet måste vara att polisen inte ens ska kunna misstänkas för att använda beslag som bestraffning. Lösa formuleringar duger inte, utan särskilda regler krävs för digital utrustning.

Johan Linander (c) har tidigare tagit upp frågan men mer krävs.

Uppdatering:
En aspekt som inlägget delvis missade tas upp i en kommentar hos MMN-o:

Jag tänker inte så mycket på dataförlusten. Utan mer på rätten till privatliv.
I vissa fall rymmer en dator mer privatliv än ett hem. Därför tycker jag att lagstiftningen är en smula obalanserad när datorer kan beslagtagas förhållandevis lättvindigt, medan bestämmelserna för husrannsakan är väldigt stränga.

Nu tänker jag visserligen inte så mycket på privatliv, utan mer på dataförlusten. Men grejen här verkar vara att flera av besökarna på punkspelningen fick sina ägodelar beslagtagna, inklusive datorer. Rättspraxis utvecklades innan privatpersoner hade datorer, än mindre bärbara sådana. Vid tillslag mot en offentlig eller halvoffentlig lokal, är det inte rimligt att de datorer som lokalens besökare kan konfiskeras fritt, åtminstone om inte särskilt tillstånd har givits för just detta. Rimligtvis borde varje enskild beslagtagen dator betraktas som en husrannsakan, och kräva särskilt tillstånd.

24 kommentarer ↓

#1 Forskningsavdelningen » I CAN HAZ MOAR ‘BOUT TEH REID on 30 November 2009 at 12:01 am

[…] http://utkanten.net/ http://blog.brokep.com/2009/11/29/polisen-ljuger-om-sina-tillslag/ http://copyriot.se/2009/11/29/polisens-ratt-att-halla-datorer-i-beslag-maste-regleras/ http://www.odsvall.se/blog/2009/11/razzian-mot-forskningsavdelningen/ (english) (for above URLs, […]

#2 .thomas on 30 November 2009 at 12:43 am

exempelvis: får ägaren till en beslagtagen dator möjligheten att kopiera innehållet på den beslagtagna datorn. på så sätt har polisen fortsättningsvis tillgång till allt bevismaterial, samtidigt som ägaren till datorn får tillgång till informationen som beslagtogs.

förstås, då innehav av viss information är olaglig, såsom barnpornografi, kan detta användas som motargument. men var drar man gränsen för olagliga ettor och nollor? kommer det i praktiken att bli så att hittas det en enda icke-autoriserad kopia av upphovsrättsskyddat verk på hårdskivan, så nekas man kopieringsrätt till sin hårdskiva?

#3 Rör inte min dator | Sagor från livbåten on 30 November 2009 at 1:07 am

[…] Copyriot tar upp den viktiga frågan om hur beslag av datorer egentligen bör behandlas. För som saker fungerar nu jämställs det ungefär med att beslagta en bil, vilket helt nonchalerar att våra datorer numera är en så stor del av såväl vårt arbete som vårt privatliv. […]

#4 Två mål för polisen vid Utkanten? « MMN-o on 30 November 2009 at 1:24 am

[…] rätt att beslagta hade jag gjort detsamma för att gynna utredningen. Sedan kan man ju diskutera datorer bör vara svårare att beslagta än annat, med tanke på tidigare tillslag, även om jag personligen ställer mig kritisk till […]

#5 Mattias on 30 November 2009 at 3:04 am

“En rättspraxis som inte erkänner skillnaden mellan en bil och en dator är absurd. Dels för att datorn minskar i värde mycket snabbare än bilen, men framför allt för att informationen på en hårddisk borde gå att kopiera inom ett dygn, varpå datorn kan lämnas tillbaka.”

Intressant inlägg. Kan man inte tänka sig att det finns information lagrad på hårddisken som inte går att kopiera? Exempelvis avtryck från tidigare data som skrivits över. Detta borde ju vara intressant för polisen ur utredningssynpunkt och kan ju vara förklaringen till att de inte vill lämna tillbaka hårdvaran.

#6 Ge tillbaka Utkantens datorer! « Andrea Doria on 30 November 2009 at 9:13 am

[…] Inte nog med att polisen tycker att de måste pilla på folks datorer, inget garanterar att de ger tillbaka burkarna när de kopierat innehållet. När polisen i Stockholm slog till mot The Pirate Bay (och ett antal helt oskyldiga företag i samma serverhall) höll de datorer i nära ett och ett halvt år. […]

#7 AndersH on 30 November 2009 at 9:19 am

Det är högst tveksamt om det går att hitta avtryck från tidigare data som skrivits över. Det har gått förr; på 90-talet kunde man ta isär disken och läsa ut bit för bit med magnetfältsmikroskop, men detta går förmodligen inte med moderna diskar. En bit är numera cirka 18 nm stor, och magnetmikroskopen har typiskt en bästa upplösning på 35 nm.

Det kan förstås hända att någon organisation med mycket pengar och en stark motivation sitter på bättre teknik än så, och mörkar det av taktiska skäl. Helt säker kan man aldrig vara. Men att svensk polis skulle använda den typen av extrema resurser i sådana här fall känns högst otroligt.

#8 Jonas B. on 30 November 2009 at 10:36 am

Man brukar säga att det finns två sorters hårddiskar, de som är trasiga och de som ännu inte är det, men det finns bara ett sätt att lära sig backupa sitt data.

#9 enondengod on 30 November 2009 at 11:15 am

@Mattias

Det är enkelt att framställa en exakt kopia av _hela_ utseendet på disken, dvs både data och “tomt” utrymme. Efter detta kan man lämna ut disken som beslagtagits och fortf ha förundersökningsmaterialet kvar. Det förutsätter ju förstås att inte själva hårdvaran är beviset utan data på hårdvaran.

Det gör mig alltid förundrad när polisen beter sig såhär när en enkel sökning på ämnet kan ge fingervisningar om hur diskkopiering går till…

#10 Humlan on 30 November 2009 at 12:35 pm

Så som jag har förstått det så klonar polisen ALLTID av en dators lagringsmedia innan de börjar undersöka vad som finns i den. Det letar aldrig i orginalmedia.

Så ur den synvinkeln finns det ingen orsak att behålla den. Kan tänka mig att de dock vill behålla orginalen ifall undersökningen ifrågasätts t.ex.

Men som nån på nätet skrev (läst idag men minns inte vars), ens dator är ens virtuella hem. Hur länge får polis spärra av ens bostad för att leta ledtrådar egentligen ?

#11 RAPPORT FRÅN MOTSTÅNDETS LUND « Salka on 30 November 2009 at 2:29 pm

[…] i Turistens överklagan, Copyriot uppmärksammar också vad som hänt på Utkanten och anser att Polisens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras, Tidningen Anti har tema […]

#12 AndersH on 30 November 2009 at 2:58 pm

@enondengod: Det jag antar att Mattias är ute efter är inte att man ska göra en kopia på det “tomma utrymmet”, dvs de av hårddiskens bytes som inte är allokerade till någon nu existerande fil, utan att man ska kunna skillnad på en etta skriven på en plats där det tidigare fanns en etta (teoretiskt möjlig att läsa ut som 1,05) och en etta skriven på en plats där det tidigare fanns en nolla (teoretiskt möjlig att läsa ut som 0,95).

Detta ska ha gått att göra på de hårddiskar som användes för tio-femton år sen, men det går antagligen inte på moderna diskar. Och om det går så lär det i vilket fall som helst vara långt utanför den budget svensk polis har för de utredningar vi pratar om här.

#13 Bengt on 30 November 2009 at 7:29 pm

Det är väl inte värre än att konfiskera en dagbok och det är väl tillåtet?

#14 DanceK on 30 November 2009 at 7:34 pm

@Bengt

Det är snarare som att konfiskera dagbok, anteckningsbok, dokument man behöver i arbetet, kontaktkatalog, öppnad och oöppnad post samt sannolikt ett antal lösenord.

#15 Torsten on 30 November 2009 at 10:51 pm

Jag kan inte sånt här ordentligt — men går det inte att kryptera hårddisken så att ingen någonsin kan komma över innehållet?

#16 Joel MS on 1 December 2009 at 12:35 am

Torsten: http://en.wikipedia.org/wiki/Truecrypt , kolla även här http://en.wikipedia.org/wiki/Deniable_encryption

Bengt: Om polisen konfiskerade min dator, så skulle dom i princip bära iväg hela mitt företag… Sen har jag förstås backup på det viktiga så jag skulle nog klara mig, men om polisen ska sabba min inkomstkälla så tycker jag att det ska finnas nått skäl, inte att den åker med av bara farten.

#17 Olle on 1 December 2009 at 11:04 pm

Det polisen sysslar med är trakasserier och rent sabotage.

#18 En studie i hat. Om »Sweden’s suckiness« | eval.nu blog on 18 December 2009 at 5:11 pm

[…] av erfarenhet att polisen inte direkt är snabb med att lämna tillbaka beslagtagen hårdvara, ens om den inte var involverad i något brott över huvud taget. För ett litet, ideellt drivet hackspace är det […]

#19 Dynamic Man » Polisen stjäl datorer. Igen. on 19 January 2010 at 9:00 pm

[…] polisen verkligen få beslagta datorer så godtyckligt? En dator innehåller ofta väldigt privat […]

#20 Du vill inte veta hur lagar tillverkas « No size fits all on 24 July 2010 at 2:12 am

[…] har skrivit om hur statens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras genom att belysa med några fall. Som det är nu kan faktiskt svenska staten bete sig som valfri […]

#21 Slåss för din dator och dina filer! « Pippi i Pirat on 31 July 2010 at 9:17 pm

[…] misstankar om att din utrustning kan underlätta deras utredning. Grunden till detta bygger på ett prejudikat från 1983 där en domstol slog fast att polisen hade rätt att beslagta och hålla en bil eftersom den kunde […]

#22 Det är lagen som är pervers « No size fits all on 1 February 2011 at 3:57 pm

[…] har skrivit om hur statens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras genom att belysa med några fall. Som det är nu kan faktiskt svenska staten bete sig som valfri […]

#23 COPYRIOT | Polisens datorbeslag måste fortfarande regleras on 10 February 2011 at 1:49 pm

[…] Kanske liknande Polisens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras […]

#24 Rättssystemfel | No size fits all on 12 May 2013 at 1:54 pm

[…] har skrivit om hur statens rätt att hålla datorer i beslag måste regleras genom att belysa med några fall. Som det är nu kan faktiskt svenska staten bete sig som valfri […]

Kommentera