Valand-seminarium och litteraturlista

Andra december gästar jag Göteborg och Valand för en seminarium i samarrangemang mellan The Valand Seminar for Advanced Art Theory och universitets författarutbildning. Mitt uppdrag är att tala om “Art, literature and copyright in the age of digital reproduction” (med reservation för att jag lär lurka runt en hel del i den fördigitala historien).
Eftersom tre timmar är avsatta (kl. 14–17), får förhoppningsvis även övriga närvarande möjlighet att öppna käften. Seminariet riktar sig främst till grupperna av konst- och författarstudenter, men är öppet även för andra intresserade (antar jag, eftersom det finns ett Facebook-event.
Jag satte samman en lista med sex stycken kortare texter för studenterna att läsa i förväg. Här är den, om någon annan skulle vara intresserad:

  • Lawrence Liang: The Black and White (and Grey) of Copyright [html]
  • Felix Stalder: The Stuff of Culture [pdf | txt]
  • Michel Foucault: The Author Function [txt | html]
  • Eva Hemmungs Wirtén: Out of sight and out of mind: On the cultural hegemony of intellectual property (critique) [pdf]
  • Rasmus Fleischer: Untitled 23 [Arbetstitel på preliminär version av en artikel som publiceras i kommande nummer av Merge. Texten är inte tillgänglig online, men baseras i hög grad på “Autumn talk”-serien som publicerats här på Copyriot: ett, två, tre, fyra.]
  • Rasmus Fleischer: The future of copyright [html]

Kommentarer kring texterna eller förslag på särskilda frågor eller exempel att ta upp på seminariet är högst välkomna!

6 kommentarer ↓

#1 Johan Ronström on 18 November 2008 at 10:36 pm

Ah, det hade man ju velat höra! Synd att man är i Stockholm. Men det händer väl kanske nåt liknande i huvudstaden.

Man kanske t.o.m. skulle kunna be Musikhögskolan att bjuda in dig till nåt liknande med oss…

#2 rasmus on 18 November 2008 at 10:59 pm

Musik är ju någonstans mitt huvudämne, så det skulle vara fantastiskt att få prata på Musikhögskolan. :)
Mitt intryck av denna högskola (efter drygt två år där) är dock att där visserligen ges kompetent undervisning i sådant som musikhistoria, men att det annars knappast satsar på vad Valand kallar “advanced theory”. Där finns en avgrundsdjup klyfta mellan de högre musikutbildningarna och de högre konstutbildningarna i Sverige. Jag har på känn att klyftan är nästan lika stor mellan musikhögskolorna i Sverige och de i t.ex. Tyskland. Teori och praktik är hopplöst åtskilda.

#3 Johan Ronström on 18 November 2008 at 11:23 pm

Jag tror faktiskt att folkmusikinstutitionen har bättre förutsättningar än resten av skolan. Den är relativt liten och det är ganska lätt att förverkliga idéer om kurser och gästseminarier.

Vi tvingas diskutera mycket om musikens relation till omvärlden. Och trad-begreppet, nationalstatens förhållande till folkmusiken, och det faktum att låtar oftast tillhör en by/region och inte en “upphovsman” gör att folk-studenterna man måste fundera en hel del på sånt som de andra genrerna kan ta lite mer för givet.

Jag ska fråga dem om det kan vara möjligt!

#4 rasmus on 18 November 2008 at 11:34 pm

Ja, jag var nog lite väl neggig när jag avfärdade Musikhögskolans möjligheter!

Även på vår Collegium Musicum-institution fanns faktiskt utrymme till gästseminarier som någon gång vidgade perspektivet lite utanför uppförandepraxis etc. Även om vidgandet snarare gick i den riktningen att vår professor bjöd in sin kompis skivbolagsdirektören…

#5 Johan Ronström on 18 November 2008 at 11:38 pm

Förresten, Om man ska förklara vem du är på ett sånt sätt att de förstår att de vill att du ska komma och prata med oss…

Har du någon sån beskrivning som låter intressant för en prefekt på folkmusikinstutitionen på KMH?

#6 rasmus on 18 November 2008 at 11:52 pm

Låt oss fortsätta dryfta detta genom privata meddelanden på lämpligt community…

Kommentera