Stim fruktar europeisk konkurrens

EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens har länge kritiserat Stim och dess övriga nationella motsvarigheter i Europa, för att ha bildat en kartell som delar upp marknaden. Den 16 juni meddelades ett beslut om att de måste börja konkurrera med varandra. Det verkar framför allt gälla licensiering till internet. Beslutet kan ha stor betydelse för vissa hajpade tjänster för strömmad musik. De kan framöver, åtminstone enligt Stim, behöva teckna ett stort antal licenser med ett olika rättighetshavare, i stället för att kunna köpa en paketlösning av en enda organisation.

Senaste Stim-nytt (som vi redan refererat ur) slår larm. Stims vd Kenth Muldin förnekar bestämt att man haft för avsikt att begränsa någon konkurrens. Lite lustigt, eftersom själva idén med organisation är att bibehålla ett monopol, det vill säga begränsa konkurrensen. Såtillvidad hade de kunnat jämföra sig med en fackförening. Men det gör de inte, trots att det kanske hade skapat en större förståelse. För Stim vill till varje pris framställa sig som ett företag på en fri marknad, samtidigt som de är livrädda för priskonkurrens. Tonen i senaste Stim-nytt är smått alarmistisk. Citerar ur tidningens FAQ:

I värsta fall kan Kommissionens beslut leda till en prisdumpning eftersom sällskap kan börja erbjuda längre licensavgifter till musikanvändarna.
/…/
Upphovsrättens värde kan urholkas samtidigt som stora rättighetshavare kan välja att dra tillbaka sina rättigheter ur sällskapssystemet för att man är rädd för prisdumpningseffekter.

Vad som är retorik och vad som verkligen kan förväntas ske är svårt att avgöra. Ännu en möjlig utveckling skulle kanske vara en våg av fusioner som slutar med att alla Europas nationella motsvarigheter till Stim slås samman till en enda koloss. Vågar man hoppas på att oberoende bedömare, exempelvis radions musiknyheter, försöker belysa frågan närmare? Stim och dess kartellvänner har gemensamt överklagat kommissionens beslut.

5 kommentarer ↓

#1 Adrian Larsson on 27 October 2008 at 2:01 am

Jag är osäker på vad som finns att kommentera, så jag nöjer mig med att konstatera att konkurrensutsättningen är en bra utveckling och att istället ställa en fråga eller två.

Jag finner att det åtminstone hos mig finns oklarheter vilka licenser som krävs av musikleverantörerna. Att STIM vill ha en licens, så mycket är klart. Men måste även licenser tecknas med skivbolag och SAMI?(1)

Om det är så, varför skulle inte alla licenser kunna skötas via skivbolag, istället för att STIM ska komplicera processen med ytterligare licenser? Skivbolagen verkar ju dessutom ta egna initiativ för att underlätta för licenstagare, t ex Merlin.

(1) Jag antar att så är fallet, då flera artister sakas från alla digitala nedladdningstjänster. För övrigt är det gränslöst underhållande att Spotify har diverse fan-gjorda sammanställningar och inofficiella samlingar (vissa feltaggade).

#2 Mårten Fjällström on 27 October 2008 at 4:47 am

Det här påminner mig om Allofmp3. De betalade avgiften till ryska motsvarigheten till STIM, en avgift som måste varit betydligt lägre än STIMs minimi-avgift. Om man satte upp en Allofmp3 i Sverige skulle priset på en mp3 bli betydligt högre.

Nu är Ryssland inte med i EU, men internet stannar inte inom EUs gränser heller.

#3 Gunnar on 27 October 2008 at 9:53 am

Läs också här om antifildelarmobiliseringen i UK, under rorsman Feargal Sharkey (jo, jag vet…) i den nya samlingsorganisationen UK Music: http://www.guardian.co.uk/music/2008/oct/26/netmusic-music-industry

#4 Stocken on 27 October 2008 at 6:17 pm

Sammanslagningar av “stim-bolagen” kommer säkert att ske, men inte till den grad att det bara blir ett kvar. Jag förutsätter nämligen att EUs konkurrensmyndigher skulle stoppa det i slutändan.

#5 Stim vill äga alla musiker « Christian Engström (pp) on 12 November 2008 at 12:18 pm

[…] frågan har också diskuterats i en tråd på Piratpartiets forum. Copyriot har också skrivit om Stims monopolsträvanden och om gråzonerna när det gäller licensiering av […]

Kommentera